Misie v našej farnosti – pozvanie a program

Misie vo farnosti – to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie.

Váš duchovný otec a pátri misionári