Oznamy 8.3.

 • Zajtra v sobotu 9.3.2024 bude v priestoroch Oratória prebiehať celoslovenský kalčetový turnaj. Poprad má zastúpenie vo všetkých troch vekových kategóriách. Držme našim chlapcom palce.
 • V nedeľu 10.3. sa uskutoční prvé stretnutie prípravy prímestského tábora. Vítaní sú všetci animátori – najmä tí, ktorí sa prihlásili na pomoc s prípravou.
 • V nedeľu 10.3. sa o 15:00 uskutoční krížová cesta v prírode v Starom Smokovci. Začiatok je o 15:00 na dolnom konci sánkarskej dráhy. Ďakujeme mladým rodinám a saleziánom spolupracovníkom za organizáciu.
 • V nedeľu 10.3. sa o 17:00 sa uskutoční stretnutie mladých, ktorí sa pripravujú na animátorstvo „Animator in progress“.
 • Je možné sa zapojiť do Tehličky pre Sudán. Príspevok môžete vhodiť do špeciálne na to určenej pokladničky v bare. Bližšie informácie nájdete na plagátoch alebo v obálkach, ktoré si môžete zobrať domov.
 • V stredu 13.3. o 17:30 sa uskutoční Duchovná obnova rodín a ASC. Pozývame všetkých dospelých na zintenzívnenie pôstnej premeny aj takouto cestou.
 • V piatok 15.3. bude svätá omša vo farnosti spojená s krížovou cestou, ktorú budú animovať mladí z našeho strediska. Srdečne ste všetci pozvaní.
 • V nedeľu sa uskutoční pokračovanie nedeľných tematických večerov. Hosťom bude známy Tomáš Rusňák, ktorý nám priblíži: „Aký má byť vzťah kresťana ku svojmu telu?“  Pozývame všetkých na prednáška s diskusiou.
 • Vyšlo nové číslo Don Bosco Dnes. Nájdete v ňom pokračovanie témy o výchove saleziánskym štýlom, o mediálnej výchove od Barbory Okruhľanskej, ďalší diel z histórie saleziánov na Slovensku a mnoho ďalšieho. Časopis nájdete v stojane pred kaplnkou.
 • Vyšlo tiež nové číslo Viery do vrecka s názvom „Niet cesty späť“ s podtitulom „Je Cirkev v kríze“. Dobrovoľný príspevok je 2,5 €. Brožúrku nájdete na poličke pred kaplnkou.
 • Pokračuje zbierka Tehlička na misie. Príspevok môžete vhodiť do špeciálnej pokladničky v bare. Na nástenke sú ešte obálky pre rodiny, ktoré si môžete zobrať domov. Vyšiel aj informačný leták zo saleziánskych misií – tiež sa nachádza na poličke pred kaplnkou.
 • Za mesiac február ste prispeli na splatenie strechy spolu 945 €, zostáva vyzbierať 21975 €. Nech Pán odmení vašu štedrosť.
 • Energie za mesiac január a nedoplatok za elektrickú energiu nás stáli 1045 €. Na chod Oratka ste venovali spolu 786 €. Veľká vďaka za každú finančnú, pracovnú alebo duchovnú podporu.
 • Budúci týždeň upratuje dievčenské stretko TO5.