34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA (22.11.2020)

Nedeľa Krista Kráľa

Pondelok23.11.Sv. Klementa I., pápeža a muč., Sv. Kolumbána, opátaĽub. spom.
Utorok24.11.Sv. Ondreja Dunc Laka, kňaza a spoločníkov, mučeník.Spomienka
Streda25.11.Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučeniceĽub. spom.
Štvrtok26.11. —Féria
Piatok27.11. —Féria
Sobota28.11.Panny MárieĽub. spom.
Nedeľa29.11.1. Adventná nedeľaSlávnosť
  • Minulú nedeľu vyniesla zbierka na seminár v našom kostole 205,10 eur. Všetkým darcom aj tým, čo prispeli priamo na účet, srdečné Pán Boh zaplať.
  • Budúcu nedeľu 29.11. prijme službu lektora na Spišskej Kapitule náš bohoslovec Andrej Dominik. Sprevádzajme ho v modlitbe, aby rástol v službe ohlasovania Božieho Slova i na ceste ku kňazskej službe.
  • Budúcu nedeľu (1.adventnú) bude zbierka na katolícku charitu.
  • Budúcu nedeľu – 1. adventnú, budeme požehnávať adventné vence. Môžete si ich priniesť na nedeľnú sv. omšu – vrátane sobotnej večer.
  • Pre rodiny a spoločenstvá v jednej domácnosti prinášame aktivity a  liturgiu pre domácu cirkev na Nedeľu Krista kráľa i advent. Nájdete ich na našej novej webovej stránke salezianipoprad.sk
  • Pozývame mladých i rodiny do iniciatívy saleziánskych odchovancov: „Darujme úsmev“. Návod ako na to, nájdete na „darujme úsmev“ . Kto by sa chcel pridať v našej farnosti, tak zber krabičiek alebo vecí do nich bude budúcu nedeľu v orlovni po sv. omši, ktorá je o 11:00.
  • V piatky je prísny pôst za odvrátenie pandémie a jej neblahých následkov. Povzbudzujú nás k nemu otcovia biskupi – pre tých, ktorí majú vek medzi 18. a 60.tým rokom života, ostatní môžu konať miernejšie skutky pokánia.
  • Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky môžete podporiť činnosť a projekty Fóra života. Cena jednej sviečky je 1 euro (pod chórom nášho kostola). Viac informácii nájdete na plagátikoch, alebo na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.
  • Nezabúdajme na možnosť pomôcť dušiam v očistci – možnosť je predlžená do konca novembra. Podmienky nájdete vo výveske alebo na našej stránke.