7. Veľkonočná nedeľa

 Pondelok   13.5. Preblahosl. Panny Márie Fatimskej Ľubovoľ. spomienka
 Utorok   14.5. Sv. Mateja, apoštola Sviatok
 Streda   15.5. — Féria
 Štvrtok   16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Spomienka
 Piatok   17.5. — Féria
 Sobota   18.5.  Sv. Jána I., pápeža a mučeníka Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa  19.5. Nedeľa Zoslania Ducha Svätého Slávnosť

Ku Dňu matiek

Všetko najlepšie, milé mamy, nech si vás Pán vedie, žehná a chráni.

Deviatnik k slávnosti Zoslania Ducha Svätého

– sa modlievame na záver sv. omší pred požehnaním.

Najbližšie stretnutie birmovancov

je 12.5. vo zvyčajnom čase.

Slávnosť prvého sv. prijímania

bude budúcu nedeľu 19.5. pri sv. omši o 11:00. Prosíme, aby tí, ktorí zvyknú chodievať na túto sv. omšu, si zvolili iný čas sv. omše, kostol bude vyhradení iba pre členov rodín prvoprijímajúcich detí.

Do pozornosti

dávame Časopis don Bosco (zdarma), aby ste mali trochu vhľadu do života saleziánov na Slovensku a Vieru do vrecka (2,50) – ktorá sa venuje tentoraz vesmíru a jeho odkazu pre nás. Nájdete ich na stolíku vzadu v kostole pod chórom.


Zbierka na masmédiá

V túto nedeľu (12.5.) bude po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá.

Nové zloženie komunity:

Od 1. júla bude v našej komunite nové zloženie spolubratov. Novým správcom farnosti bude don Ladislav Miko, ktorý príde z Košíc a do formačnej zostavy pribudne don František Čunderlík, ktorý príde z Humenného. Don Dominik Vinš bude direktorom komunity v Hodoch a don Peter Barina posilní Žilinskú pastoračnú komunitu. Zmeny sa uskutočnia postupne po dokončení rozbehnutých aktivít.

—  oznamy s odkazmi:

 • Film Fatima. V pondelok 13.mája je Ľubovoľná spomienka Panny Márie Fatimskej. O posolstve Panny Márie Fatimskej je aj film FATIMA, ktorého slovenskú verziu vydala naša televízia LUX. Tento film si môžte  v pondelok 13.5.2024 prísť pozrieť po večernej sv. omši do našej Orlovne pri kostole. Posolstvo Panny Márie z Fatimy je dobrým pokračovaním tém, ktoré sme mali možnosť počúvať počas Farských misií v našej farnosti. (info o filme TU)
 • Odpust – Slávnosť Panny Márie Pomocnice Kresťanov bude v oratku v nedeľu 26.5. o 11.00  Srdečne ste pozvaní.
 • Letné tábory. Informácie a prihlášky budú pomaly pribúdať na našej stránke cez link zverejnený v oznamoch: https://salezianipoprad.sk/letne-tabory-2024/Prihlášky na prímestský tábor a birmovanecký pobytový tábor organizovaný z Veľkej budú v blízkej budúcnosti. V sakristii si môžete zobrať prihlášku na pobytový tábor pre dievčatá od 3-8. roč. ZŠ.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Pomôcka prvoprijímajúcich i staršie deti (vhodná je aj pre 4,5,6-takov). Stierací plagát, ktorý predstavuje obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele bude ponúkať krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu. Tu si môžeš pozrieť návod s obrázkom. Ak ti nejdú stiahnuť QR kódy, tak tu je link z ďalšej katechézky s úlohou:
  • Katechézka s úlohou na 7. týždeň (link): Vďačnosť… iba jeden uzdravený z malomocenstva prišiel poďakovať… Melchizedech – priniesol obetu vďaky za pomoc a víťazstvo Abraháma… Aké dary používame pri obete sv. omše my? Chlieb a víno – za to, čo sme dostali a čo nám Pán podaroval… a že nás Ježiš vyslobodil od zlého a vykúpil nás z hriechov…. Úloha: Preži týždeň vďačnosti – pozri na kríž a poďakuj Ježišovi za to, čo je dobré v tvojom živote, …rodinu i celý život a povedz Ježišovi, že ho miluješ.
 • Modlitbový apoštolát v máji (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky, rehoľníkov a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej i komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami evanjelia.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa naše kresťanské rodiny prostredníctvom modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali opravdivou školou života.
  • Vo farnosti: Za tých, čo sa pripravujú na prijatie Ježiša v Eucharistii, aby naďalej rástli s Ním v priateľstve.
 • Vtip (logika je v poriadku, ale…): Mami, v Barbine je vybitá batéria, neplače. – Tak ju dobi! – Aby plakala?