26. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok  2.10. Svätých anjelov strážcov  Spomienka
 Utorok  3.10. — Féria
 Streda  4.10. Sv. Františka z Assisi Spomienka
 Štvrtok  5.10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny Ľubov. spomienka
 Piatok  6.10. Sv. Bruna, kňaza Ľubov. spomienka
 Sobota  7.10. Ružencovej Panny Márie Spomienka
 Nedeľa  8.10. 27. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Stretnutie birmovancov je v túto nedeľu 1.10. o 14:30. 
 • Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov bude v nedeľu 8.10. o 16:00 – začneme v kostole.
 • Dnešná nedeľa (1.10.) je 1. nedeľa v mesiaci. O 14:00 bude v kostole pobožnosť 1. nedele. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Spovedáme v stredu až piatok od 17:30. V piatok je sv. omša aj ráno o 7:00 a v sobotu o 7:30.
 • Zapisovanie úmyslov sv. omší na december bude v utorok 3.10. od 15:00-17:00 na fare, a potom ak zostanú voľné miesta, po večerných sv. omšiach v sakristii kostola.
 • Duchovná obnova pre dospelých – najmä pre tých, čo sú zaneprázdnení, aby mohli trochu stíchnuť a načerpať Božiu pomoc, bude vo štvrtok 12.10. po večernej sv. omši (približne od 19:10-20:15).
 • Október je mesiac svätého ruženca a misijný mesiac. V kostole sa budeme modlievať ruženec každý deň o 18:00 na úmysly našej farnosti i vaše osobné úmysly. Spoločnou modlitbou sv. ruženca môžeme získať aj úplné odpustky za splnenia potrebných podmienok. Modlitbu ruženca budú viesť jednotlivé skupiny, spoločenstvá a rodiny. Preto vás prosíme, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý nájdete na nástenke vo vchode do kostola.
 • Pozvánka na stretká (v orlovni)
  • Deti od 1. do 4. ročníka majú stretká v soboty od 16:30 do 17:45.
  • Dievčenské stretká od 5. do 8.ročníka sú v pondelky od 16:30.
  • Čas chlapčenských stretiek od 5. do 8. ročníka je v nedeľu o 16:30.
 • Výstava s názvom Krása Boha v prírode. Autorom je pán Valent Kokoruďa. Vernisáž výstavy bude v túto nedeľu (1.10.) po sv. omši o 9:30. 
 • Je dobré mať čas stretnúť sa po sv. omši. Po svätej omši o 7:00 a 9:30 vás pozývame do orlovne na dobrú kávu alebo aspoň na malé stretnutie pre budovanie spoločenstva bratov a sestier Božej rodiny.
 • Ohlášky:
  • Sviatosť manželstva chcú prijať(3) Eduard Daňo (syn Eduarda a Kamily r. Ivanovej) bývajúci v Košiciach a Lucia Lompartová (dcéra Pavla a Gabriely r. Kravčíkovej) bývajúca v Poprade-Veľkej. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.
 • Podpora bohoslovca. Náš bohoslovec – Kobenan Constant KRA, ktorý študuje v Pobreží Slonoviny bude na budúci rok vysvätený za kňaza. Každý rok mu posielame podporu na štúdiá. Milodar môžete odovzdať osobne sakristii alebo v obálke s napísaným úmyslom do pokladničky – pod chórom, ktorá je určená na milodary na strechu orlovne. Pomáhajme mu aj svojimi modlitbami.
 • Ďakujeme Bohu známym darcom za milodar na strechu orlovne a potreby Cirkvi v hodnote 150 eur. Tiež ďakujeme našim majstrom a dobrodincom za pomoc pri dokončovaní omietok a maľoviek kostola. Všetkým srdečné „Pán Boh požehnaj“.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Duchovná obnova pre dospelých slúži na stretnutie sa s Kristom v spoločenstve veriacich, ktorí hľadajú čas pre vnútornú konverziu, pre upratanie si „vlastnej izby“ a k priblíženiu sa k evanjeliovým hodnotám. Súčasťou je krátka katechéza a adorácia v tichu – pre vnútorný rozhovor s Ježišom. Pre tých, čo majú trochu času je možné na záver podeliť sa o to, čo ich oslovilo. Slúži najmä tým dospelým, ktorí nemajú čas, starajú sa o deti alebo majú veľa povinností. V tomto roku budú tieto obnovy 1-krát do mesiaca spravidla v 2. štvrtok v mesiaci po večernej sv.omši (približne v čase od 19:10-20:15). Tiež bude vyhlásená v oznamoch.
 • Pre mladých a birmovancov. Godzone tour. 23.10. v Prešove. Viac tu.
 • Katarínsky ples. Aj tento rok sa pripravuje Katarínsky ples. Ples sa uskutoční 25.11. Pozvaní sú všetci (mladí, starší). Bližšie informácie o prihlasovaní, mieste a čase vám poskytneme v najbližších týždňoch. Tešíme sa na spoločný čas s vami.
 • Biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
 • Modlitbový úmysel na október (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za Cirkev, aby si počúvanie a dialóg osvojila ako svoj životný štýl a aby sa dala viesť Duchom Svätým do všetkých končín sveta.
  • Úmysel našich biskupov: Aby jednota, spoločenstvo a bratstvo všetkých veriacich boli vyjadrením Božej lásky v Cirkvi.
  • Úmysel našej farnosti: Za to, aby sa čím viacerí presvedčili o kráse života s Bohom, a aby sa rodiny stávali miestom pokoja, modlitby a prijatia.
 • Vtip (nechce sa im): Stretnú sa dvaja rybári na Dunaji. Jeden sa pýta druhého: “Je tu dobrá voda?” “Veľmi dobrá” vraví druhý. “Vôbec sa tým rybám z nej nechce von!”