Oznamy 29.9.

 • V sobotu 30.9. pozývame animátorov a mužov na rezanie, kálanie a upratovanie dreva na Kvetnici. Začína sa o 9:00 na chate.
 • V nedeľu 1.10. pozývame všetky ženy na filmový večer, ktorý začne o 17:00 v Oratóriu. Čaká vás dobrý film s debatou pri ešte lepšej káve.
 • V nedeľu 1.10. sa o 15:00 uskutoční sústredenie chlapcov, ktorí nás budú reprezentovať na celoslovenskom futbalovom turnaji KAMA v Bardejove. Prosíme všetkých chlapcov, aby doniesli na sústredenie vyplnené prihlášky aj so štartovným 15€.
 • V utorok 3.10. o 19:00 bude prvé chlapské stretko. Muži, ktorí majú záujem stretnúť sa a prehĺbiť mužskú spiritualitu, sú srdečne vítaní.
 • Sv. omša túto stredu o 19:30 nebude.
 • V stredu o 17:30 pozývame všetkých animátorov na Animátorskú stredu “Chcem”, ktorá sa uskutoční v priestoroch Oratória. Všetci animátori sú viac ako srdečne vítaní :-)
 • Pozývame mamičky s deťmi do MC Matelko. Začiatok je o 9:30, tento týždeň bude bez sv. omše.
 • Pozývame vysokoškolákov, ktorí študujú v Košiciach, Žiline, Bratislave, Banskej Bystrici alebo iných mestách, kde sú saleziánske strediská, aby využili ponuky miestnych spoločenstiev. Jednou z možností je aj ponuka zo strediska Košice Tri hôrky. Viac nájdete na nástenke.
 • Na nástenke sa nachádzajú aj celoslovenské ponuky ako je Škola teológie pre mladých, Misijné dobrovoľníctvo, Škola pre animátorov a iné. Pre bližšie informácie kontaktujte saleziánov alebo priamo kontaktnú adresu.
 • Podarilo sa vytvoriť rozpis upratovania. Tabuľku nájdete na nástenke. Tento pondelok upratuje skupina chlapcov “Dëvať” a “A&A”.
 • Je stále možné zapísať úmysly na sv. omše u jedného zo saleziánov.
 • Na strechu sa podarilo nazbierať a zohnať doteraz 11997 €. Zostáva nám ešte 26 000 €. Na energie a údržbu Oratka ste v mesiaci september prispeli sumou 77€. Všetkým darcom veľká vďaka a nech Pán odmení Vašu štedrosť.