Františkova ekonomika – stretnutie 25. hodina.

Online 6.10. o 16:00.

Podľa tradície sa bude podujatie vysielať z Assisi, pomyselného domova Františkovej ekonomiky.  Vysielať ho budeme tu: 

Františkova ekonomika: Štvrté celosvetové online stretnutie v Assisi 

V piatok 6. októbra adresuje Svätý Otec nové posolstvo všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete 

Už po štvrtý rok sa mladí ekonómovia, iniciátori zmien a podnikatelia stretnú na výročnom podujatí  Františkovej ekonomiky, ktoré sa už tradične bude konať v Assisi. Tentokrát sa však účastníci  zapoja online. Pripojiť sa môže každý, a to v piatok 6. októbra o štvrtej hodine popoludní. Tohtoročné  stretnutie dostalo názov 25. hodina

Zmena naratívu 

Globálna ekonomika zažíva ťažké časy, ktoré prinášajú nové výzvy. Či už máme na mysli vojnu na  Ukrajine, ale aj iné vojny vo svete, zhoršujúcu sa environmentálnu krízu a s ňou spojenú migráciu,  nerovnosti medzi ľuďmi a národmi, ide o prehlbujúce sa problémy, ktorým musí spoločnosť dôstojne  čeliť. Na čoraz vážnejšie a naliehavejšie krízy sa pokúsi nájsť odpoveď Františkova ekonomika  v podobe stanovenia si konkrétnych cieľov na ďalší rok. 

Jednou z hlavných výziev je potreba nových príbehov. Po celý rok 2023 vznikali úvahy o dôležitosti  opätovného uzemnenia duchovného a naratívneho kapitálu súčasnej doby. „Bez transformácie  skúseností na príbehy sa fakty nestanú sociálnymi javmi, a tak hrozí, že zostanú nemými faktami.  Kolektívne udalosti sa začínajú vtedy, keď sa ich snažíme vyrozprávať niekomu, kto nás chce  počúvať,“ pripomínajú organizátori. 

Príbehy ako liek na krízu ľudskosti 

V rámci príprav na októbrové podujatie preto organizátori vyzvali mladých ľudí, aby priložili ruku k  dielu aj prostredníctvom zapojenia sa do súťaže s názvom Príbehy, ktorými sme. Do polovice  septembra mohli do nej posielať svoje príbehy spracované do podcastu, piesne, videa, poézie,  krátkeho príbehu, listu, novinárskeho textu či vizuálneho umenia. 25. hodina tak zhromaždí príbehy,  vízie a skúsenosti, ktoré sú súčasťou kapitálu Františkovej ekonomiky a ktoré majú hlas a tvár  v každom mladom protagonistovi či protagonistke tohto globálneho spoločenstva. 

Veľké očakávania sa spájajú s posolstvom, ktoré Svätý Otec adresuje mladým ekonómom  a podnikateľom sveta, zhromaždeným pri tejto príležitosti online. Pripomeňme si teraz jeho slová  spred roka: „Nová ekonomika inšpirovaná Františkom z Assisi sa dnes môže a musí stať ekonomikou  priateľstva so Zemou a ekonomikou mieru. Ide o premenu ekonomiky, ktorá zabíja, na ekonomiku  života vo všetkých jeho aspektoch.“

Inkluzívny svet 

Podľa tradície sa bude podujatie vysielať z Assisi, pomyselného domova Františkovej ekonomiky.  V rámci programu vystúpia mladí ľudia z celého sveta, ktorí sa podelia o svoje príbehy a talent  v službách ekonomiky s dušou. Priamy prenos sa bude vysielať z divadla Serafínskeho inštitútu  prostredníctvom internetového rádia. „Serafínsky inštitút v rámci Ekonomiky spoločenstva  pozdvihuje hlas tých najkrehkejších, pretože práve vďaka ich ťažkostiam môžu dozrieť nové vízie,  schopné odovzdať spoločnosti aj ekonómii nové podnety,“ hovorí Francesca Di Maolová, prezidentka  Serafínskeho inštitútu v Assisi. „Presne o to žiadame mladých ľudí, aby mali v očiach a srdciach tváre  tých, ktorí najviac potrebujú pomoc, aby mohli nanovo navrhnúť svet, ktorý bude spravodlivý, férový  a skutočne inkluzívny.“ 

Druhá časť encykliky Laudato si’ uzrie svetlo sveta 4. októbra 2023. 

Františkova ekonomika je iniciatívou pápeža Františka, ktorú započal 1. mája 2019 s cieľom zlepšiť  globálny ekonomický systém. Pápežova encyklika Laudato si’, venovaná starostlivosti o životné  prostredie, predstavovala pre mnohých mladých ľudí z Františkovej ekonomiky dôležitý kultúrny  a duchovný rámec. Počas online podujatia 25. hodina preto bude priestor aj na zhromaždenie prvých  reflexií a diskusiu o doterajších krokoch, podniknutých v rámci záväzku budovať integrálnu  ekonomiku spolu s novou ekológiou. Druhá časť encykliky Laudato si’ uzrie svetlo sveta 4. októbra  2023. 

Zastúpenie Františkovej ekonomiky na Slovensku 

Františkova ekonomika má svoje zastúpenie už aj na Slovensku. Záujemcovia o spoluprácu ju nájdu  v Košiciach na Tajovského 1. Jej dvere sú otvorené všetkým, ktorí chcú získať viac poznatkov,  prípadne sa do iniciatívy priamo zapojiť, alebo ju finančne podporiť. „Hub” zabezpečuje komunikáciu  s Talianskom a prináša informácie o dianí, ako aj o rôznych podujatiach. „Pôsobíme tiež ako  koordinátor podujatí a diania Františkovej ekonomiky na Slovensku. Radi by sme našu komunitu  rozšírili, preto uvítame spoluprácu s jednotlivcami, donormi aj s inými organizáciami, školami,  farnosťami či firmami,“ hovorí Zuzana Eliášová, koordinátorka Františkovej ekonomiky pre Slovensko.


Autor Tatiana Kubišová

(Text prevzatý z oznamu Biskupského úradu Spišskej diecézy a z https://nm.sk/frantiskova-ekonomika-stvrte-celosvetove-online-stretnutie-v-assisi/ )