23. nedeľa v období cez rok

Liturgický prehľad:

 Pondelok 11.9. — Féria
 Utorok 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie Ľubovoľ. spomienka
 Streda 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Štvrtok 14.9. Povýšenie sv. kríža Sviatok
 Piatok 15.9. Sedembolestnej Panny Márie Slávnosť
 Sobota 16.9. Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov Spomienka
 Nedeľa 17.9. 24. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Máme vymenovaného nového diecézneho otca biskupa, bude ním o. František Trstenský, v súčasnosti dekan Kežmarku. Sprevádzajme ho modlitbou.
 • Zbierka na Diecézny katechetický úrad vyniesla minulú nedeľu 690,20 €. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. Tiež srdečne ďakujeme za milodar na kostol a strechu orlovne od Bohu-známych darcov v hodnote 700,- eur.
 • Poďakovanie za Deň farnosti patrí všetkým obetavým farníkom mladým i dospelým, ktorí pripravili stany, navarili guláš, nachystali pohostenie, program pre deti i dospelých, spracovali plánovanie na nastávajúci školský rok do Farských zvestí a pomohli pri jeho rozdávaní, aby ste si mohli nájsť spôsob ako sa zapojiť do života farnosti. Ďakujeme všetkým, čo sa podelili o to, čo priniesli, či to už bol koláč, dobrá náladu, slovo povzbudenia a svoj čas. Špeciálne chceme poďakovať skupine Smaily, ktorí priniesli radosť a povzbudenie cez svoje vystúpenie a tiež klubu Veličanov, ktorý nám poskytol stany a miesta na sedenie. pravdepodobne ste si všimli, že to nebolo iba stretnutie ľudí, ale spoločenstvo, o ktoré sa aj s počasím staral náš Nebeský Otec. Ďakujeme najmä Jemu, za krásne spoločenstvo, do ktorého nás pozval rozvíjať vzťahy cez dary, ktorými nás obdaroval.
 • Nedeľná sv. omša o 11:00, ktorá je zameraná na účasť detí a prvoprijímajúcich je znova od tejto nedele 10.9.. Deti si môžu po svätej omši prísť do sakristie po zošity, ktoré im budú pomáhať sledovať nedeľnú sv. omšu i ohlasovať radostnú zvesť z toho, čo objavili.
 • Medzinárodná výstava, ktorú založil bl. Carlo Acutis je v našej farnosti v orlovni do 10.9., teda končí v túto nedeľu. Využime príležitosť oživiť si skutočnosť, že Eucharistia je základom pre náš život.
 • Blahorečenie rodiny Ulmovcov. V nedeľu (10.9.) je v Poľsku blahorečenie rodiny Ulmovcov aj s ich nenarodeným dieťatkom. Je to veľká udalosť a jedinečná v histórii. V texte oznamov v druhej časti je aj odkaz pre bližšie informácie.
 • Pozývame do orlovne po rannej sv omši o 7:00 a 9:30 k dobrej káve. Nech sa nám darí podeliť o radosť a pobudovať vzťahy bratov a sestier Božej rodiny.
 • Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 17.9. o 14:30 v skupinách.
 • Brigáda na vypratávaní pôjdu orlovne – ako príprava na opravu strechy, bude v sobotu 23.9. o 9:00. Vítaní sú chlapi a tiež chlapci birmovanci. Vhodné je mať rukavice, rúško a dobrú náladu. Občerstvenie pripravíme.
 • Ohlášky:
  • Sviatosť manželstva(3) chcú prijať Dominik Horník (syn Štefana a Tatiany r. Korženovej) pochádzajúci z farnosti Poprad-Veľká a Daniela Girašková (dcéra Ľubormíra a Zuzany r. Držiakovej) pochádzajúca z farnosti Východná.
  •  Podobne(2) Tomáš Michlík (syn Emila a Anny r. Labašovej) bývajúci vo farnosti Poprad-Matejovce a Jana Burešová (dcéra Richarda a Jany r. Dugasovej) bývajúca v Poprade-Veľkej.
  • Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Pozvánka pre manželov – aby mohli vo svojom dare manželstva rásť osobne i v spoločenstve. 13.9.2023 o 20:00 bude online prezentácia, stačí sa prihlásiť a pripojiť. Viac v odkaze TU.
 • Pobožnosť pri kríži. Na sviatok povýšenia Svätého kríža 14.9. 2023 bude o 17:00 stretnutie a pobožnosť pri kríži na starej ceste do Svitu pri červenej „vachtárni“.
 • Prosba nášho diakona Andreja Dominika s informáciou, ako sa pokračuje na výskume histórie našej farnosti v tomto článku.  
 • Ráchelina vinica – 27.-29.10.2023 plánovaná v Košickom kraji – Viac o mieste, prihlasovaní a o tejto uzdravujúcej ceste z bolesti po potrate nájdete na stránke www.rachel.rodinabb.sk  alebo aj v článku TU.
 • Ponuka duchovných cvičení od bratov Palotínov
  • Duchovné cvičenia pre bezdetných manželov – 18. – 20. 9. 2023.
  • Duchovné cvičenia po umelom potrate – 13. – 15. 11. 2023.
 • Modlitbový úmysel na september (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.
  • Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.
  • Úmysel farnosti: Za spoluprácu s Duchom Svätým a dobrý rozbeh školského roka. Aby si všetci uvedomovali spoluzodpovednosť na budovaní domácej cirkvi – svojej rodiny a tiež na budovaní Božej rodiny na konkrétnom území – farnosti.
 • Vtip ( Re-klama): – Manželka manželovi: „Pozri zlatko, reklama neklame! Po vypraní je košeľa naozaj snehovo biela!“ – „Mal som ju radšej, keď bola kockovaná!“