Skúmanie histórie a prosba o rozpamätanie sa na kňazov našej farnosti

Výskum história našej farnosti a prosba o pomoc. V súčasnosti objavujeme spomienky na kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti už dávnejšie.

Posledné obdobie sme sa venovali historickému výskumu kostola vo farnosti Poprad Veľká. 1. časť monografie je už hotová – ide o historickú štúdiu kostola, ktorú spracoval Doc. Ľuboslav Hromják Na knihe v súčasnosti práce pokračujú. Fotomateriál už existuje a na rade je teda jeho spracovanie aj grafickou úpravou. Dúfame, že sa čoskoro podarí uvidieť finálnu podobu a dostane sa vám krásna monografia kostola sv. Jána Apoštola a Evanjelistu, ktorá je symbolom života veriacich našej farnosti i tých, ktorí tvorili, tvoria alebo budú tvoriť spoločenstvo bratov a sestier v Ježišovi na tomto mieste.

K tomuto dielu sa hlási konkrétny život, alebo aspoň svedectvá z z histórie a pamäti tých, ktorí stretli, alebo poznali kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti. Bez kňazov nie je Eucharistia a ani poznanie Božieho Slova a bez Božieho slova a Eucharistie nie je ani Božia rodina. Teda otvárame ďalšiu etapu skúmania našej histórie, lebo staviame na tom, čo bolo pred nami. Totiž v Eucharistii sa premieňa časné na večné a Božie Slovo nám pomáha chápať, ako nestratiť dary a čas, ale ich správne využiť a premeniť.

Do tejto práce sa pustil v súčasnosti náš diakon Andrej Dominik – rodák z Veľkej, ktorý v súčasnosti študuje v 6.tom ročníku na bohosloveckej fakulte, býva v Spišskom seminári a pripravuje sa na kňazskú vysviacku. Ak pôjde všetko podľa plánov, tak primície by mali byť vo Veľkej 16.júna 2024.

Je tu však prosba na nás, ktorá má tot znenie:

Diakon Andrej Dominik v akademickom roku 2023/2024 píše diplomovú prácu na tému Farári a kapláni farnosti Poprad-Veľká v 20. storočí. Preto sa na vás veriacich obracia s prosbou o pomoc, aby by ste svoje spomienky a svedectvá o kňazoch pôsobiacich v našej farnosti doma spísali (ručne alebo v počítači) alebo nahrali audionahrávku a zaniesli na farský úrad alebo zaslali na e-mailovu adresu: addo.ddominik@gmail.com. Ak máte doma starších príbuzných, ktorí si určite pamätajú viac, bude rád, ak im v tejto práci pomôžete, a tak aj spoločne objavíte korene a niekdajší život nášho farského spoločenstva. Svedectvá sa môžu týkať rôznych oblastí, napr. ich život čností, kázanie, príprava na sviatosti, spôsob vedenia farnosti, život na fare, spoločenský život; ale i rôzne zážitky, ako si daných kňazov pamätáte.

Myslime najmä na týchto kňazov v našich modlitbách, aby ich Pán odmenil za ich námahu pri odovzdávaní pokladu viery a sami sa usilujme odovzdávať vieru druhým.

V našej farnosti pôsobili títo kňazi:

Farári:

 • Karol Pollák (1884-1911)              *3. 11. 1816 Levoča, + 22. 1. 1911 Poprad-Veľká
 • Alexander Boharčík (1911-1952)  *21. 12. 1869 Gánovce, +26. 10. 1956 Poprad-Veľká
 • Gabriel Chlebák (1952-1955)        *5. 10. 1911 Podolínec, +27. 2. 2001 Poprad-Veľká
 • Vladimír Študent (1996-2004)       *21. 2. 1944 Skalica, +2. 12. 2017 Galanta

Administrátori in spiritualibus:

 • Jakub Láng (1908-1909)                *17. 7. 1870 Mlynica, +2. 2. 1916 Bušovce
 • Michal Stanko (Sztankó) (1909-1911) *14. 10. 1883 Iliašovce, +30. 11. 1943 Stará Ľubovňa

Kapláni:

 • Andrej Háber (1902-1903)                *19.11.1877 Nižné Lapše, +15.7.1953 Slovenská Ves
 • Eugen (Eleuterius) Papp (1903-1906)*15.4.1877 Tisovec, +29.12.1956 Čenčice
 • Vincent Malinaj (1906-1908)      *12.2.1882, Vyšné Lapše, +22.6.1970 Partizánska Ľupča (Piešťany?)
 • Viktor Millan (1906)                         *27.12.1879 Ružomberok, + 24.3.1938 Spišská Kapitula
 • Jozef Hohol (1908)                       *5.3.1882 Podolínec, + 4.7.1942 Sabinov (pochovaný v Podolínci)
 • František Šofranko (1944-1947)   *19. 10. 1914 Stráže, + 3. 12. 1973 Haligovce
 • Martin Mikulec (1947-1953)             *9. 11. 1919 Ludrová, +14. 12. 2005 Ludrová (Štiavnička)
 • Ján Prno (1941-1943)                        *30. 5. Ľuborča 1913, + 24. 2. 1989 Pezinok (pochovaný  v Ľuborči)

Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa podieľate na dobre, ktoré sa neminie, ale zostane.