19. nedeľa v cezročnom období

Prehľad liturgických slávení:

 Pondelok 14.8 Sv. Maximiliána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka Spomienka
 Utorok 15.8. Nanebovzatie preblahoslavenej Panny Márie Slávnosť
 Streda 16.8. Sv. Štefana Uhorského Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok 17.8. — Féria
 Piatok 18.8. Sv. Heleny Ľubovoľ. spomienka
 Sobota 19.8. Sv. Jána Eudesa, kňaza Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 20.8. 20. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Ďakujeme novomanželom Matúšovi a Alexandre, rodine Gajanovej a Bohu známym darcom spolu za 400 eur na potreby kostola a farnosti. Všetkým vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.
 • V utorok na prikázaný sviatok – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, budú sv. omše ráno o 7:00 a večer o 18:30.
 • Horlivosť na dlhé trate je ďalšou z brožúrok zo série prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov Slovensko. Bude k dispozícii po nedeľných sv. omšiach v túto a budúcu nedeľu (cena 2,50 €).
 • Medzinárodná výstava eucharistické zázraky, ktorú založil bl. Carlo Acutis bude od 16.8.-10.9. v našej farnosti v orlovni. Otvorená bude po sv. omšiach alebo po dohode (t.č. 0919 147 900).
 • Školské pomôcky. Po sv. omšiach v orlovni (vrámci výstavy „Eucharistické zázraky“) si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok nové zošity a školské potreby, ktoré dostala naša farská charita darom. Výťažok bude použitý na opravu strechy orlovne.
 • Tento týždeň bude duchovná obnova a tábor pre birmovancov (16.8.-20.8.). Prosíme o modlitby za toto podujatie, pre birmovancov a ich rodiny, aby mali srdce pripravené pre dary, ktoré im Pán chystá.
 • Úradné hodiny počas zvyšku prázdnin nebudú. V prípade potreby nás kontaktujete na t.č. 0919 147 900 alebo na farskom maili: fara.poprad-velka@saleziani.sk.
 • Ohlášky:
  • Sviatosť manželstva(2) chcú prijať Šimon Balog (syn Dušana a Adriany r. Majkrákovej) pochádzajúci z Košíc a bývajúci v Bratislave a Lucia Bukovinová (dcéra Šimona a Zdenky r. Doľákovej) pochádzajúca z farnosti Poprad -Veľká a bývajúca v Bratislave. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Možnosť podeliť sa o dobro. Vo vchode do kostola nájdete stojan s časopismi a letákmi. Nech sa páči, ponuka v ňom je pre vás. Zoberte si noviny, či letáky, v ktorých sa dozviete okrem iného, ako sa šíri dobro. Nájdete tam aj informácie, ako môžete konkrétne zmierniť bolesť a utrpenie našich bratov a sestier. Ak môžete, pridajte sa.
 • Púť do Medžugoria bude 10.-16.9.2023. Info k púti s plánom cesty nájdete (TU)  v linku v oznamoch. Ešte sú nejaké miesta voľné, v sakristii kostola sa môžete prihlásiť.
 • Úprava sv. omší a spovedania cez prázdniny od 1.júla do 3.septembra 2023 vrátane. Zmena je v tom, že nedeľná sv. omša o 11:00 nie je, ostatné zostanú: každý deň o 18:30, v nedeľu o 7:00, 9:30 a o 18:30; Na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15.8. o 7:00 a 18:30. Spovedanie sa budeme snažiť zabezpečiť aj cez sv. omšu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť kňaza, prosíme o trpezlivosť, budeme spovedať po sv. omši, ak nám dáte vedieť v sakristii kostola.
 • Ako ovplyvňuje závislosť – alebo čo s tým. Jeden z projektov, ktorý pomáha a dáva rodinám nádej: AL-ANON. Všimnite si zaujímavé podujatie v septembri – v Poprade.
 • Deň farnosti bude v nedeľu 3.9.. Všetkých farníkov pozývame na stretnutie, ktoré začne  pobožnosťou 1. nedele o 14:00 a potom bude pokračovať na farskom dvore.
 • Modlitbový úmysel na august: (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca:  Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.
  • Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Lisabone bolo pre mladých povzbudením vo viere a posilou k nasledovaniu Krista.
  • Úmysel farnosti: Za birmovancov a ich blízkych, aby si našli čas na posilnenie vzťahu s Bohom a oživili svoj vzťah k Eucharistii. Za duchovnú obnovu birmovancov.
 • Vtip (hádanka):  – Viete, ako sa volá človek, ktorý má jemné ruky? – Rukojemník.