20. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár:

 Pondelok 21.8. Sv. Pia X., pápeža Spomienka
 Utorok 22.8. Preblahosl. Panny Márie Kráľovnej Spomienka
 Streda 23.8. Sv. Ruženy Limskej, panny Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok 24.8. Sv. Bartolomeja, apoštola Sviatok
 Piatok 25.8. Sv. Ľudovíta, alebo Sv. Jána Kalazanského Ľubovoľ. spomienky
 Sobota 26.8. Preblahosl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 27.8. 21. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Medzinárodná výstava eucharistické zázraky, ktorú založil bl. Carlo Acutis je od 16.8. do 10.9. v našej farnosti v orlovni. Otvorená bude po sv. omšiach alebo po dohode (t.č. 0919 147 900).
 • Školské pomôcky. Po sv. omšiach v orlovni (vrámci výstavy „Eucharistické zázraky“) si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok nové zošity a školské potreby, ktoré dostala naša farská charita darom. Výťažok bude použitý na opravu strechy orlovne.
 • Úradné hodiny počas zvyšku prázdnin nebudú. V prípade potreby nás kontaktujete na t.č. 0919 147 900 alebo na farskom maili: fara.poprad-velka@saleziani.sk.
 • Ohlášky
  • Sviatosť manželstva (3) chcú prijať Šimon Balog (syn Dušana a Adriany r. Majkrákovej) pochádzajúci z Košíc a bývajúci v Bratislave a Lucia Bukovinová (dcéra Šimona a Zdenky r. Doľákovej) pochádzajúca z farnosti Poprad -Veľká a bývajúca v Bratislave. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Púť do Medžugoria bude 10.-16.9.2023. Info k púti s plánom cesty nájdete (TU)  v linku v oznamoch. Ešte sú nejaké miesta voľné, v sakristii kostola sa môžete prihlásiť.
 • Úprava sv. omší a spovedania cez prázdniny od 1.júla do 3.septembra 2023 vrátane. Zmena je v tom, že nedeľná sv. omša o 11:00 nie je, ostatné zostanú: každý deň o 18:30, v nedeľu o 7:00, 9:30 a o 18:30; Na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15.8. o 7:00 a 18:30. Spovedanie sa budeme snažiť zabezpečiť aj cez sv. omšu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť kňaza, prosíme o trpezlivosť, budeme spovedať po sv. omši, ak nám dáte vedieť v sakristii kostola.
 • Ako ovplyvňuje závislosť  – alebo čo s tým. Jeden z projektov, ktorý pomáha a dáva rodinám nádej: AL-ANON. Všimnite si zaujímavé podujatie v septembri – v Poprade.
 • Deň farnosti bude v nedeľu 3.9.. Všetkých farníkov pozývame na stretnutie, ktoré začne  pobožnosťou 1. nedele o 14:00 a potom bude pokračovať na farskom dvore.
 • Modlitebné úmysly na jednotlivé mesiace sú TU
 • Univerzita tretieho veku (UTV). Katolícka univerzity v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie.  Ponúka vzdelávanie v jednoročných a trojročných vzdelávacích programoch (s uvedením miesta realizácie):
  • Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),
  • Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),
  • Dejiny umenia (Ružomberok),
  • Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),
  • Filozoficko-teologické základy (Košice).

Písomné prihlášky je možné zaslať do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok a do 30. 09 2023 na adresu: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.

 • Vtip (upratovanie a knihy):  – Dvanásťročná Katka príde na návštevu ku kamarátke. Nájde ju čítať knihu vo vzorne upratanej izbe. Prekvapene sa spýta: – Zuzka, čo ti nejde internet?