Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Miništrantské stretko a Dobrý Pastier

Nedeľa Dobrého Pastiera sa nezaobíde bez chlapcov, ktorí Dobrému Pastierovi vedia pomáhať.

4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

 Pondelok   1.5.  Sv. Jozefa Robotníka  Ľubov. spomienka  Utorok   2.5.  Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi  Spomienka  Streda   3.5.  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov  Sviatok  Štvrtok   4.5.  Sv. Floriána  Ľubov. spomienka  Piatok   5.5.  Féria  Féria  Sobota   6.5.  Sv. Dominika Sávia, 1. sobota v mesiaci  Féria  Nedeľa   7.5.  5. Veľkonočná nedeľa  Slávnosť Ďakujeme za milodary […]

Ikona: Dary pre Cirkev

Ak by sme vyhrali milión a dozvedeli by sme sa…

50-tka kňazstva don Števka

25. apríl 2023. Usmiaty don Števko v utorok 25. apríla oslávil 50 rokov kňazstva. Oslávili sme jeho významné jubileum spoločne sv. omšou, po ktorej sa konalo radostné agapé v Orlovni. Jeho homília bola skromná, úsmevná a povzbudivá, ako zvyčajne. Nevyzdvihol sám seba ani odvahu, ktorú si v časoch tvrdého komunistického režimu vyžadovalo rozhodnutie stať sa kňazom. Staršej generácii […]

3. Veľkonočná nedeľa

Dnes je zbierka na kňazský seminár. Všetkým darcom vopred srdečné Pán Boh odmeň. Dnes začína aj týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pozrite si aj prehľad letných táborov…

2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Adorácia v dnešnú Nedeľu Božieho milosrdenstva 16.4. bude o 15:00 – v Hodine Božieho milosrdenstva.

Aktuálny odkaz barbarskej noci

O pol noci vo štvrtok z 13. na 14.4. 1950 komunisti zbavili slobody vyše tisíc rehoľníkov. Odviezli ich do koncentrákov.

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Sv. omše na Veľkonočný pondelok budú o 7:00 a 9:30. V Nedeľu Božieho milosrdenstva bude adorácia o 15:00. …

Veľkonočné prianie

Spoločne s komunitou saleziánov a novicmi vám vyprosujeme požehnané veľkonočné sviatky!

Palmová nedeľa (Kvetná nedeľa)

Rozpis pobožnosti, sv. omší a slávení… Ako prežiť Svätý týždeň s úžitkom… Info o pútiach…

5.pôstna nedeľa

Liturgický týždeň Pondelok   27.3.  —  Féria  Utorok   28.3.  —  Féria  Streda   29.3.  —  Féria  Štvrtok   30.3.  —  Féria  Piatok   31.3.  —  Féria  Sobota   1.4.  —  Féria  Nedeľa  2.4.  Palmová (Kvetná) nedeľa  Slávnosť Oznamy: Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa podieľali na príprave Slávnosti vigílie Zvestovania Pána po liturgickej, logistickej i hmotnej stránke. Osobitne […]

Nový Boží hrob, relikviár a relikvie

V piatok 24.3.2023 na vigíliu Zvestovania Pána sme mali v našej farnosti slávnosť aj s požehnaním nového Božieho hrobu-relikviára. Hrob je prázdny – pripomína smrť a zmŕtvychvstanie Krista. Relikvie svätých zase život s Kristom – tu i vo večnosti. Ježiš prevedie každého verného učeníka cez priepasť smrti do neba. Svätí sú nositeľmi Božej dobroty a […]

Opätovné zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25.3.

Svätý otec František pri audiencii 22. marca 2023 vyzval veriacich, aby sa zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ktoré vykonal pred rokom v Bazilike svätého Petra v spojení s biskupmi celého sveta, opakovalo každý rok na slávnosť Zvestovania Pána. Pripomenul, aby sme Kráľovnú pokoja neúnavne prosili o dar mieru a jednoty, a aby sme teraz vo svojich modlitbách zvlášť pamätali na trpiaci […]

4. pôstna nedeľa – Nedeľa radosti

Budúcu nedeľu bude Zbierka pre prenasledovaných kresťanov… Tento týždeň máme dve slávnosti – sv. Jozefa (preložená slávnosť na 20.3.) a slávnosť Zvestovania Pána…

3. pôstna nedeľa (10. výročie pp. Františka)

Stretnutie rodičov a prvoprijimajúcich je v túto nedeľu o 16:00. Nezabudnime na modlitbu za pápeža Františka – 10. výročie pontifikátu. Pozrite si, ktoré skupiny animujú nasledovné krížové cesty.

2. pôstna nedeľa

Streda o 14:00 – popoludnie pre deti. Pôstna zbierka Tehlička je tento rok zameraná na podporu diela v Angole. Úmysly sv. omší na máj -utorok od 15:00- 17:00

1. pôstna nedeľa

Zbierka na charitu je v túto nedeľu. Duchovná obnova farnosti je vo štvrtok 2.3. o 17:30. Názov témy: nevzdávať sa. DOD ZŠ Jána Pavla II. je 15.3.

7. nedeľa v cezročnom období

Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa. V tento deň je aj zbierka na Katolícku charitu. V stredu je popolcová streda je prísny pôst. Stretnutie birmovancov je v túto nedeľu 19.2. o 14:30.

6. nedeľa v cezročnom období

V túto sobotu 11.2. bude o 11:00 sv. omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. O 17:00 bude veľmi zaujímavá prednáška so svedectvami o výchove k čistote srdca (pre dospelých).