Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Bl. Laura Vicuňa 22.1.

Deviatnik dona Bosca začína v deň spomienky na bl. Lauru. Oplatí sa vedieť, čo dokážu aj malé dievčatá.

3. Nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Božieho slova

Nedeľou Božieho slova vstupujeme do 2. etapy pastoračného projektu našej diecézy. Centrom je Božie Slovo. V pondelok začína deviatnik na slávnosť dona Bosca…

2. nedeľa v cezročnom období

Pondelok  15.1.  —  Féria  Utorok  16.1.  —  Féria  Streda  17.1.  Sv. Antona, opáta  Spomienka  Štvrtok  18.1.  —  Féria  Piatok  19.1.  —  Féria  Sobota  20.1.  Panny Márie v sobotu, ab. sv. Fabiána, pápeža a mučeníka,          ab. sv. Šebastiána, mučeníka Ľubovoľ. spomienky  Nedeľa  21.1.   3. nedeľa v cezročnom období  Slávnosť —  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v […]

Ľudové misie – misie pre farnosť

Ľudové misie sú duchovnými cvičeniami, sú časom evanjelizácie pre celú farnosť a slúžia na prehĺbenie viery tých čo veria, aby sa tak oni stávali misionármi pre tých, ktorí neveria alebo svoju vieru nežijú naplno.

Súťaž o najkrajší Betlehem detskými očami

Počas vianočných prázdnin (2023-24) si mohli deti vyskúšať svoje tvorivé schopnosti na tému “jasličiek”. Do súťaže sa zapojilo asi 20 detí. Niektorí maľovali a niektorí sa pustili do kreslenia a vystrihovania celého modelu Betlehemských jasličiek aj s postavami a okolím. Hoci sme mali porotu s umeleckými schopnosťami (Klára K., Sophia M., Karolína C.) rozhodovanie nebolo […]

DIGITÁLNI RODIČIA – prednáška pre dospelých

DIGITÁLNI RODIČIA V NAŠOM STREDISKU Pozývame vás na prednášku a diskusiu pre dospelých, ktorí sa chcú zorientovať v téme výchovy v online svete.  Aké sú pozitíva a negatíva digitálnej doby? Čo deťom hrozí? Čo máme ako rodičia/učitelia/vychovávatelia robiť? Prednáška je plná aktuálnych informácií o digitálnom svete – o jeho príležitostiach a hrozbách pre mladého človeka aj rodiny. Dozviete sa aj výchovné tipy a […]

2. Nedeľa po narodení Pána – Krst Pána

Povzbudenie pre rodičov i pre deti… Vyhodnotenie súťaže Betlehemov a stromčekov s dobrými skutkami. Stretnutie rodičov birmovancov -chlapcov 14.1.. PG-čka pre animátorov…

Ďakujeme a dúfame: vyúčtovanie roka vo farnosti

Poďakovanie so slovkom za uplynulý rok. Pár naliehavých otázok, ktoré môžu pomôcť. Pár veľkých podujatí, ktoré nás čakajú a pár čísel pre predstavu.

Pastiersky list na Sviatok Svätej rodiny

3 povzbudenie: Aby sa naše rodiny stali prvou školou ľudskosti a zbožnosti. Aby sme mali radosť z nefalšovaných vzťahov a živej viery. Aby sme praktizovali vieru doma, v škole, na verejnosti.

1. Nedeľa po Narodení Pána – Nedeľa Svätej rodiny

Sv. omše na slávnosti do 7.1.. Ako je to s odpustkami pri návšteve jasličiek. Súťaž pre deti do 7.1.. Zaujímavé linke o výchove a iné.

Deviatnik k don Titusovi Zemanovi

Vo farnosti sa budeme modlievať v rámci deviatnika modlitbu k don Titusovi na záver sv. omše pred požehnaním. Nezabudnime si pripraviť čisté srdce i úmysly, za ktoré chceme deviatnik obetovať. O don Titusovi si môžete pozrieť viac na stránke: https://tituszeman.sk/ Spoločným úmyslom deviatnika môže byť: Začiatok deviatnika je 30.12.2023 – končíme ho deň pred sviatkom […]

Aby všetci zažili prijatie otca, mamy…

Dnes 28.12. máme zvláštny sviatok – taký vianočný, ale aj tak trochu smutný… so šťastným koncom. Oslavujeme malých víťazov – ktorý zvíťazili bez toho, aby si to v zápase o život uvedomili. Máme spomienku na Betlehemské neviniatka, ktoré dal Herodes Veľký povraždiť. Sú to prví mučeníci, ktorí položili život pre Ježiša. Plakali mamy, otcovia, bratia, […]

Pozvánka na malú púť s veľkým ziskom

Máme pozvánku zo susednej farnosti – z Popradu-Stráží. Ide o malú púť do Spišského Štvrtku na sobotu doobeda 30.12.2023. (zadarmo :-) Pri príležitosti 800. výročia „Vianoc v Grecciu“ Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky všetkým veriacim. Je to na čas od 8. decembra 2023 (Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) do 2.februára 2024 (Sviatok Obetovania Pána). Na […]

Súťaž – nakresli a prines, urob a odfoť

pošli mailom svoj Betlehem alebo stromček s dobrými skutkami. Milí priatelia, v tomto čase si pripomíname 800. výročie prvých jasličiek, ktoré urobil sv. František z Assisi v Grecciu (Taliansko). František odporúčal sebe i veriacim dôsledne prežívať evanjelium. Mal veľkú lásku k Eucharistii. Na Vianoce 1223 adoruje Krista v jasliach v Grecciu, kde pripravil „živý betlehem“ […]

Koleda Dobrej noviny vo Veľkej na Štefana

Koleda Dobrej noviny sa uskutočnila v farnosti Poprad-Veľká aj tento rok. Ďakujeme všetkým, ktorí ju pripravili i tým, ktorí ju podporili.

Duchovná obnova a štedrá večera

Ako to už býva, mladí za staršími nechcú zaostávať. Najprv bola duchovná obnova pre farnosť (14.12.) na tému “Oplatilo sa žiť” – posledná pred záverečným polrokom prípravy na 100-ročnicu príchodu saleziánov na Slovensko. A potom – trochu prispôsobená mladým – bola aj pre mladých – 22.12.. Pred každým podujatím je vhodné najprv očistiť si srdce […]

4. Adventná nedeľa – tohto roku aj štedrý deň

V oznamoch nájdete aj rozpis slávení sv. omší v najbližšie Sviatky Vianoc. Kde zohnať nálepku Jasličiek a ako sláviť doma štedrú večeru. …

Tip – ako sa starať o duchovný rast dieťaťa

Tipy, ako viesť duchovný rast vášho dieťaťa Existuje mylná predstava, že deti by mali nájsť svoju vieru úplne samy. Odhadovaná doba čítania: 5 minúty. Nie dokonalý preklad je z https://www.focusonthefamily.com/parenting/tips-to-guide-your-childs-spiritual-growth/ Článok nie je z katolíckeho prostredia, ale je veľmi podnetný. — Mal by som sa ako rodič aktívne podieľať na duchovnom raste môjho dieťaťa? Alebo […]

Adventný punč ako príležitosť

Punč – v 3. adventnú nedeľu – nedeľu radosti, aby sme sa poznali, počúvali a vzájomne sa podelili… podľa toho, kto a čo potrebuje.

3. adventná nedeľa – nedeľa radosti

Dnes 17.12.) máme nedeľu radosti a budúca bude 4. adventná nedeľa a večer už začíname sláviť Vianoce. v dnešnú nedeľu je koncert Posolstvo Vianoc…