31. nedeľa v cezročnom období

Prehľad liturgických slávení:

 Pondelok 6.11. — Féria
 Utorok 7.11. — Féria
 Streda 8.11. — Féria
 Štvrtok 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky Sviatok
 Piatok 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Sobota 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa, hlavného patróna diecézy Sviatok
 Nedeľa 12.11. 32. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Kňazská rekolekcia bude v stredu. O 9:00 bude sv. omša v konkatedrále (v Poprade), ktorú bude celebrovať o. biskup František. Nech sa páči, môžete na ňu prísť.
 • Duchovná obnova pre dospelých so slovkom a adoráciou, bude vo štvrtok (9.11.) po sv. omši cca o 19:10 (približne do 20:15). Srdečne pozývame najmä tých, ktorí potrebujú posilu a majú málo času.
 • Duchovný most so Spišským seminárom. V stredu 8. novembra 2023 sa naša farnosť spojí duchovným mostom s kňazským seminárom v Spišskej Kapitule. V tento deň sa za našu farnosť modlia a obetujú bohoslovci, diakoni a predstavení seminára. Myslime v tento deň aj my vo svojich modlitbách a obetách na nich a zvlášť aj na nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Spomienka na obete vojnových konfliktov a vojakov padlých v 1. svetovej vojne. V sobotu dňa 11. novembra 2023 o 11.00 hod. sa na historickom cintoríne v Kežmarku uskutoční spomienka na obete vojnových konfliktov a vojakov padlých v 1. svetovej vojne.
  Súčasťou spomienky je aj symbolické zvonenie zvonov na celom svete.
  Diecézny biskup vyjadril podporu tejto aktivite a prosí, aby sa v tento deň (11.11.) o 11-tej hodine a 11-tej minúte v dĺžke trvania 5 minút rozozvučali zvony aj v našej diecéze.
 • Vo výveske pred kostolom nájdete ponuky škôl vo forme dňa otvorených dverí. Jednou je Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade (viac TU)  a druhou je Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline (viac TU).
 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate do života vo farnosti osobne, so svojimi rodinami alebo cez spoločenstvá. Špeciálne animátorom, dobrovoľníkom, ktorí darujú svoj čas a sily, aby sa mohla zjavovať krása dobra a Božej prítomnosti a mohli mať na nej účasť aj ostatní, ktorých si Pán volá do svojej rodiny.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Stretnutie birmovancov bude 5.11. a 19.11. ako zvyčajne. Chystáme aj stretnutie rodičov – info pošleme mailom.
 • Zapisovanie úmyslov na sv. omše na január bude v utorok 7.11. od 15:00 do 17:00 vo farskej kancelárii. Ak zostanú voľné miesta bude možnosť po večerných sv. omšiach v sakristii kostola.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov bude 12.11. o 16:00.
 • Odpustky na sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky. Vo štvrtok dňa 9. novembra 2023 sa v Cirkvi slávi sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky v Ríme. V tento deň sa udeľujú úplné odpustky veriacemu, ktorý sa počas návštevy katedrálneho kostola nábožne pomodlí Modlitbu Pána – Otče náš, Vyznanie viery a splní ostatné základné podmienky pre získanie odpustkov. Z tohto dôvodu bude otvorená Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí od poludnia 12.00 hod. do večera 18.00 hod.
 • V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. (cez obrázok si to môžete pozrieť TU, alebo na nástenke kostola)
  • Potrebné je nábožne navštíviť cintorín (raz denne, t.j. 8 možností) počas odpustkovej oktávy novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
  • Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia (stačí 1x), v období predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
 • Sviečka za nenarodené deti – je kampaň, v ktorej modlitbou a konkrétnou pomocou môžeme podporiť projekty na ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť. Viac nájdete v letáčiku. Vzadu pri východe sú aj sviece, ktoré si môžete kúpiť. Cena 1sviece sú 2€.
 • Modlitbový úmysel na november: (TU sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za pápeža, aby s pomocou Ducha Svätého plnil svoje poslanie sprevádzať veriacich, ktorých mu Boh zveril.
  • Úmysel našich biskupov: Aby chudobným a núdznym nechýbala naša pomocná ruka.
  • Úmysel farnosti: Za schopnosť vidieť v druhých to dobré a vedieť pomenovať veci, do ktorých nás Pán volá spolupracovať.
 • Poďakovanie z Pápežského misijného diela:

Vážená pani Tomková a farské spol.,

v mene pápeža Františka Vám ďakujem za dar 600 € (september), ktorým ste podporili seminaristu Kobenan Constant KRA z Pobrežia Slonoviny počas jeho kňazskej formácie. Týmto sú náklady za celé jeho štúdium uhradené. Počas týchto dní prichádzame na cintoríny, kde odpočívajú naši blízki. Úžasne znejú myšlienky kardinála Špidlíka: „Všetko, čo žijeme s láskou, prechádza s Kristom do večnosti.“ A druhá:  „Večnosť vytvárajú vzťahy, ktoré nekončia.“ Vyprosujem Vám, aby ste na cintorínoch vytvorili spoločenstvo modlitby a aby Váš život bol šťastný – aby  ste ho žili v láske. Svätú omšu za všetkých dobrodincov i za Vás, za zdravie a za silu lásky a odvahy budem sláviť v utorok 28. novembra 2023 o 11.30 hodine prostredníctvom TV Lux z kaplnky Pápežských misijných diel v Bratislave. Želám Vám veľa požehnania a radosti vo Vašej osobnej misii. S úctou a modlitbou, Ivan Kňaze | Národný riaditeľ

 • Vtip (dobrá voľba): –  „Dedko, čím mám byť, keď budem veľký?“ „Staň sa dobrým človekom. Tam je veľa možností a malá konkurencia.“