Farský ples 25.11. “Buď svetlo”

Réžia: Skupina obetavých vysokoškolákov i mladých pracujúcich vo Veľkej so záštitou saleziánov.

Tento rok sa vysokoškoláci vo farnosti Poprad Veľká podujali na veľmi peknú aktivitu: podarovať svoj čas na prípravu a organizáciu farského plesu.

Napriek časovým a vzdialenostnými prekážkam sa im podarilo veľmi pekne pripraviť farský ples od miesta (SSOŠ na Širokej vo Veľkej), cez lístky, výzdobu, tombolu, hudbu … a toľko iných dôležitých vecí.

Program plesu bol ladený na tému „Buď svetlo“. Tak začalo stvorenie sveta i náš ples – Boh chcel a bolo 😊 Vnímali sme to aj v atmosfére sv. omše vo farskom kostole na úvod – prítmie, sviece a pár farebných svetiel oznamovali, že začíname nielen vo svojom mene, ale nech je to všetko Božie dielo a tiež radosť na plese, nech nie je iba ľudskou ale aj Božou. Výzdoba plesovej miestnosti i scénka s trefnou myšlienkou dozrievania a hľadania mladého človeka uprostred toľkých zápasov a pokušení to iba potvrdili. Silným prekvapením plesu bolo vystúpenie Batidy – bubnovej šou, ktorá rozkmitala svojim hlasným rytmom nielen atómy v stenách sály, ale každého účastníka plesu. Skutočne tento čas bol naplnený radosťou, tancom a toľkými krásnymi momentami. Čo chýbalo? Iba trochu ticha na pozhováranie sa cez prestávky.

Termín farského plesu na sv. Katarínu bol aj termínom vigílie Krista Kráľa, čo je sviatkom záveru liturgického roka i svetovým dňom mladých. Toľko silných pripomienok na jeden termín!

Nech sa teda všetko rozvíja v Božej radosti, ktorá sa darovaním človeku stala aj ľudskou – jasavou a plesovou 😊

Zdá sa, že atraktívnosť tejto peknej udalosti je jasná. Na budúce bude potrebné včas zabezpečiť veľkú sálu.

Foto TU