34. nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Krista Kráľa

 Pondelok 27.11. — Féria
 Utorok 28.11. — Féria
 Streda 29.11. — Féria
 Štvrtok 30.11. Sv. Ondreja, apoštola Sviatok
 Piatok   1.12. Prvý piatok v mesiaci Féria
 Sobota   2.12. Prvá sobota v mesiaci, Preblahosl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľná spom.
 Nedeľa   3.12. 1. adventná nedeľa Slávnosť
 • V tento týždeň končí liturgický rok (A) a prvou adventnou nedeľou začína nový (B).
 • Prvopiatkový týždeň – V stredu, štvrtok a piatok spovedáme už od 17:30. V piatok je sv. omša aj ráno o 7:00 a v sobotu o 7:30. V nedeľu je o 14:00 pobožnosť prvej nedele.
 • Adventné vence. V sobotu (2.12.) o 14:30 bude možnosť v orlovni pripraviť si adventné vence. O vetvičky a materiál sa postaráme. Kto má, môže si priniesť aj svoje sviece, ozdoby a pomôcky, aby mal každý dosť. Požehnanie adventných vencov bude počas nedeľných sv. omší.
 • Deviatnik k Panne Márii Nepoškvrnenej začneme od stredy 29.11. pri svätých omšiach.
 • Adventný predaj kníh – Počas troch adventných nedieľ bude možnosť po sv. omšiach zakúpiť si knihy náboženskou tematikou.
 • Jesenná zbierka na Charitu bude budúcu nedeľu (3.12.) po sv. omšiach. Všetkým darcom vyslovujeme vopred srdečné Pán Boh odmeň.
 • „Darujem úsmev“ je adventný sociálny projekt na pomoc rodinám v núdzi, ktorý organizuje Združenie exallievov a priateľov dona Bosca  na Slovensku s cieľom podporiť deti, rodiny i jednotlivcov medzi nami, ktorí sa ocitli v núdzi. Spôsoby, ako sa konkrétne zapojiť nájdete v 2. časti oznamov alebo vo výveske na plagátoch.
 • Ďakujeme našim vysokoškolákom, ktorí zorganizovali farský ples i všetkým, ktorí ho podporili alebo prispeli do jeho priebehu. Podobne ďakujeme aj Bohu-známym darcom, ktorí prispeli na kostol a potreby farnosti spolu sumou 100 eur.
 • Oznam od otca biskupa. Drahí bratia a sestry, v našej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy. Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 hod. vo vybraných mestách našej diecézy. Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie ľudí okolo násSymbolom tejto cesty bude svieca. Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo. V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž. Vytvorili sme sprievodné materiály a aktivity pre deti, mladých, dospelých aj rodiny, ktoré od 1. adventnej nedele budú postupne pribúdať na našom webe www.kapitula.sk a vo farnostiach. Obnovme spoločne našu vieru.  Váš biskup František

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Pre birmovancov a ich rodičov. Stretnutie birmovancov bude 3.12. ako zvyčajne. Do pozornosti dávame aj stretnutia s rodičmi podľa skupín birmovancov. Najbližšie stretnutie bude 3.12. – s rodičmi 2. skupiny dievčat a 14.1. – s rodičmi chlapcov. Pozvánka príde rodičom aj mailom.
 • Rok Kresťanskej Kultúry. Podrobnejšie informácie o jeho význame a podujatiach nájdete na letáčiku pri vchode do kostola alebo aj na stránke https://www.rkk23.sk/ .
 • Rorátne sv. omše (Mariánske) budú v advente do 16.12.v utorky a piatky o 6:00.
 • Zapisovanie úmyslov sv. omší na február bude v utorok 5.12. na fare od 15:00-17:00, potom po večerných sv. omšiach.
 • Duchovná obnova pre farnosť 14.12. (2.štvrtok) po večernej sv. omši.
 • Modlitbový úmysel na december: (TU sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby zdravotne postihnutí ľudia požívali patričnú pozornosť spoločnosti a podporu rozličných ustanovizní pri svojom zapájaní sa do aktívneho života.
  • Úmysel našich biskupov: Aby rodičia dokázali poskytovať deťom správnu výchovu a potrebné rodinné zázemie.
  • Úmysel farnosti: Za dobrú prípravu na Vianoce, aby sa Ježiš cítil dobre uprostred nás.
 • Vtip (čo už…): Mozgové bunky odumierajú, kožné bunky odumierajú, len tie tukové sa stále množia…