33. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 20.11. — Féria
 Utorok 21.11. Obetovanie Panny Márie Spomienka
 Streda 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučenice,  (Červená streda) Spomienka
 Štvrtok 23.11. Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka ab. Sv. Kolumbána Ľubovoľné spom.
 Piatok 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
 Sobota 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, ab. Panny Márie v sobotu Ľubovoľné spom.
 Nedeľa 26.11. 34. nedeľa v  cezročnom období –  Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa Neba i zeme Slávnosť
 • Stretnutie birmovancov je v dnešnú nedeľu 19.11.. Pozývame aj rodičov birmovancov na stretnutia, podľa termínov v 2. časti oznamov.
 • Červená streda (22.11). Spomeňme si na 300 miliónov kresťanov, ktorí trpia pre svoju vieru, v priemere každý deň položí život 11 kresťanov za vieru, 70% útokov s náboženským motívom sa deje na kresťanoch. Červená farba – symbol mučeníctva upozorňuje na prenasledovanie a diskrimináciu kresťanov. Spôsoby ako upozorniť na tento fakt, nájdete v letáčikov pri vchode do kostola alebo v texte oznamov v 2. časti.
 • Farský ples, ktorí pripravujú naši vysokoškoláci 25. novembra si žiada pomoc od šikovných gazdiniek. Koláčiky sú vítané spolu s účastníkmi plesu a budeme za nich vďační. Pripomíname, že farský ples začína svätou omšou o 17:00 v našom kostole. Tešíme sa na spoločne prežitý večer v tematike “buď svetlo” a nezabudnite na škrabošku. Vaši vysokoškoláci.
 • Nedeľa Krista Kráľa je aj svetovým dňom mládeže. Sprevádzajme mladých našou pozornosťou i modlitbou.
 • V tento deň bude na záver sv. omší úkon zasvätenia ľudstva Kristovi Kráľovi. Pre získanie úplných odpustkov sa pomodlíme modlitbu Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia. Nezabudnime na základné podmienky: sv. spoveď – čisté srdce odpútané od náklonnosti k akémukoľvek hriechu, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Pre birmovancov a ich rodičov. Stretnutie birmovancov bude 19.11. a 3.12. ako zvyčajne. Do pozornosti dávame aj stretnutia s rodičmi podľa skupín birmovancov, ktoré budú o 16:30 v orlovni v týchto termínoch: 19.11. sa stretneme s rodičmi 1. skupiny dievčat; 3.12. – s rodičmi 2. skupiny dievčat a 14.1. – s rodičmi chlapcov. Pozvánka príde rodičom aj mailom.
 • Pre manželov. Za povšimnutie stojí relácia U Nikodéma 20.11. o 21:00 na TV Lux. Okrem iného sa dozviete aj o novej pastoračnej pomôcke pre manželov s názvom Malá cesta kresťanských manželov (neskôr bude v archíve TV Lux). Vhodné aj na oživenie farnosti.
 • Farnosť a mladí. Cirkev venuje tento týždeň mladým (v našej farnosti celoročne). Pár podnetov na tento týždeň máme aj na TOMTO linku.
 • Modlitbový úmysel na november: (TU sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za pápeža, aby s pomocou Ducha Svätého plnil svoje poslanie sprevádzať veriacich, ktorých mu Boh zveril. 
  • Úmysel našich biskupov: Aby chudobným a núdznym nechýbala naša pomocná ruka.
  • Úmysel farnosti: Za schopnosť vidieť v druhých to dobré a vedieť pomenovať veci, na ktorých nás Pán volá spolupracovať.
 • Vtip (netráp sa) –  „Krásne dievčatá sú zriedkakedy šťastné, inteligentní chlapci sú zriedkakedy krásni.“ Čínske príslovie