Návrhy na Advent vo farnosti Poprad-Veľká

Od 1. Adventnej nedele (3.12.):

Pre celú farnosť

 • V 1. adventnú nedeľu je Jesenná Zbierka na Charitu.
 • Začíname pastoračný projekt našej diecézy. Pripravený je list biskupa, stierací kalendár pre rodiny, Ikona Emauzských učeníkov a Liturgia domácej cirkvi (Nájde ich aj na https://kapitula.sk/emauzy/ )
 • Príprava v spoločenstvách a na stretkách podľa dohody s animátormi a vedúcimi (Koledy, Zbory…).
 • Možnosť zapojiť sa aj do iných zaujímavých charitatívnych pomocí napr  https://marysmeals.sk/

Pre prvoprijímajúcich:

 • So sv. Františkom postupne pracujeme na Betleheme. Podklad pre domáci adventný kalendár nájdete v sakristii (je modrý a má názov „Staviteľ sv. František“). Po 1. adv. nedeli a potom každej rorátnej sv.omši budú aj nálepky pripravené v sakristii kostola.  Tu je pomôcka s príbehom na každý deň.
 • Stretko bude 10.12. o 16:00.
 • Pečieme perníky na 3. adventnú nedeľu – Nedeľu radosti. (info na stretku 10.12.) Na stretku si deti začnú vyrábať svoj Betlehem (pomôžu animátori a i rodina).

Pre birmovancov (od 3.12. do 10.12.):

 • Pripravíme a pošleme balíček deťom cez Charitu na Ukrajinu. Sú pre deti, ktoré sa dostali do biedy kvôli vojne. (info cez stretko 3.12.)
 • Dobre sa pripravme na svätú spoveď pred Vianocami.

2. Adventná nedeľa (10.12.)

 • Adventný predaj kníh. (Len v nedele doobeda po sv. omšiach.)
 • 14.12. (štvrtok) Duchovná obnova farnosti po večernej sv. omši. Slovko a adorácia cca od 19:10 do 20:10.
 • Spovedanie farnosti pred Vianocami bude v sobotu 16.12. od 10:00-12:45. Prosíme, aby ste si neodkladali sviatosť zmierenia na koniec. Dobré je pripravovať sa s čistým srdcom. Spovedať sa budeme snažiť aj posledný týždeň okrem záveru – teda 23.a 24.12. už spovedať nebudeme. Ak však bude potrebné, vyjdeme v ústrety na požiadanie.

 3. Adventná nedeľa (17.12.)

 • Adventný punč. Po sv. omšiach sa môžeme trochu zastaviť a podeliť sa o čas, radosť, alebo aspoň počúvanie sa navzájom. Kto bude chcieť, môže si dať punč a tiež môže podporiť rekonštrukciu strechy na „orlovni“.
 • Adventný predaj kníh (Len v nedele doobeda po sv. omšiach.)
 • Návšteva provinciála. Sv. omšu o 9:30 (17.12.) bude mať otec provinciál don Peter Timko. Rád sa s vami stretne pri nej i po nej.
 • O 15:00 v nedeľu bude Posolstvo Vianoc – každoročný koncert a stretnutie chrámových zborov v Evanjelickom kostole vo Veľkej.
 • Duchovná obnova mladých bude 22.12. v piatok po večernej sv. omši.

4. Adventná nedeľa (24.12.)

 • Tohto roku 4. adventná nedeľa bude 24.12.. To znamená, že doobeda budú sv. omše ako v nedeľu a večer o 16:00 už bude vigília Slávnosti narodenia Pána. O pol noci (24:00) bude polnočná sv. omša.