otvorená pre všetkých v Nedeľu

po sv. omši o 9:30