FARSKÉ ZVESTI

nájdete v našom kostole vzadu na stolíku pri časopisoch