Duchovná obnova 26.9.2021 (Kráčať spolu, kráčať s rodinami.)

Počas obnovy odpovedáme na pozvánku: zamyslieť sa, obnoviť, dať vidieť. Stretnutie poskytuje časopriestor na zamyslenie a naštartovanie obnovy, ktorá pokračuje v najbližší mesiac, aby Pán mohol konať v spolupráci s nami a mohol dať vidieť cez nás svoju konkrétnu dobrotu a lásku.

Inšpiráciu pre tento spôsob duchovnej obnovy nájdeme v príhovore Svätého Otca pp. Františka tu.

Na každom stretnutí duchovnej obnovy ide o čas darovaný Bohu, Jeho slovu a dialógu s Ním, aby sme mohli prijať Jeho dary; aby to, čo nie je podľa Neho, mohol uzdraviť, očistiť a posilniť – aby sme boli pod vládou Ducha Svätého a nie podľa ducha sveta. Súčasťou je modlitba v tichu (adorácia) s možnosťou sviatosti zmierenia. Ak by bolo potrebné rozprávať sa s kňazom dlhšie, vhodné je dohodnúť sa na konkrétnom inom termíne.

Svätá omša je v bežných časoch, teda treba si v nedeľu vybrať, na ktorej svätej omši sa zúčastníte.

Praktická časť (dať vidieť) a rozhovory sú prenesené do nasledujúceho mesiaca, pretože cieľom obnovy nie je duševné alebo telesné pookriatie, ale budovanie rodiny, spoločenstva a farnosti, čo sa nedá urobiť za chvíľku na jednom stretnutí za mesiac.

Duchovná obnova – (teda jej 1. časť, čo je naše stretnutie) slúži na vytvorenie si času pre uvažovanie, tichú modlitbu, prípadne prijatie sviatosti zmierenia, aby sme objavili jednotlivé kroky, ktoré nás Pán volá urobiť na ceste životom v nasledujúci mesiac.

Pozvaní sú všetci dospelí (čo prijali, alebo chcú prijať zodpovednosť za svoju vieru), najmä manželia, pretože bez nich nie je možné obnoviť život v rodinách a ani vo farnosti. Pokiaľ je možné vhodná je osobná prítomnosť. Online forma je vhodná iba v prípade na čas neprekonateľných prekážok či obmedzení.

Pomôckou sú témy z cyklu video-katechéz pápeža Františka s rodinami, ktoré sú prípravou na X. svetové stretnutie rodín v Ríme (22.-26.6.2022). Zjednocujúcou témou je Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti.

Tu je video 1. témy: Kráčať s rodinami (Kráčať spolu)

a tu sú 4. témy z krátkeho videa na zamyslenie, obnovu a zviditeľnenie:

1. Misijná konverzia na budovanie spojenectva medzi rodinami

2. Rozpoznať dary manželstva a rodiny

3. Rodina – znamenie milosrdenstva

4. Starať sa o každú rodinu

Zamyslieť sa: Pokojne si prečítam tieto 4 témy a považujem, čo mi cez ne komunikuje Boh. 1 téma na je na 1 týždeň, no počas duchovnej obnovy si môžem v tichu pozrieť všetky 4 (alebo iba toľko, koľko pokojne vládzem…).

Obnoviť: Potrebujem preniesť do praxe – do života toľko, koľko je v mojich možnostiach a silách, nakoľko som otvorený pre spoluprácu s Bohom. Čo to bude v jednotlivé týždne?

Dať vidieť: Ako sa podelím, ako dám druhým vedieť, čo vykonal Boh a pre mňa a ja pre Neho počas týždňa? V jednotlivých témach sú návrhy.

Vytvorme si teda čas na počúvanie, modlitbu, aby sme dokázali uvažovať, obnovovať a dať vidieť iným (v radosti i skromnosti), ako Pán koná v našom živote.

Záznam z duchovnej obnovy nájdete tu – hoci je lepšie na nej byť a zažiť naživo. Tešíme sa na ďalšie spoločné živé stretnutia – pravdaže v rámci našich možností :-) Nech vidieť, ako Pán koná v nás a cez nás.

Spracované podľa materiálov z Vatikánskeho rozhlasu (VR) a Rady pre rodinu pri KBS

Pozvánka na duchovnú obnovu pre manželov i ostatných dospelých (26.9. 2021)

Téma tohto roka je “Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti.

V nedeľu 26.9. o 15:00 sa stretneme vo farskom kostole vo Veľkej.

Táto obnova bude spravidla každú 4. nedeľu v mesiaci o 15:00 – pripomenieme aj vo farských oznamoch.

Pre prípravu materiálov je vhodné prihlásiť sa na mailovej adrese našej farnosti: fara.poprad-velka@saleziani.sk,

Počítame s vami, lebo ste Bohom povolaní. Sme obdarení sviatosťou krstu – Božím životom, i ďalšími sviatosťami a darmi, ktoré sme pozvaní rozvíjať vo svojej rodine a tam, kde žijeme. K tomuto povolaniu máme aj pozvanie pápeža Františka, ktoré je v závere textu.

Pre tých, ktorým situácia nedovolí prísť, môžeme poslať aj link na túto obnovu, z ktorej bude prenos online. (nezabudnime na podmienky a obmedzenia, ako je plná zaočkovanosť a aktuálne hygienické usmernenia)

Predpokladaný čas trvania programu je 1- 1,5 hodiny. (…Vovedenie do témy, čas na zamyslenie, modlitba – adorácia, možnosť sviatosti zmierenia alebo rozhovoru s kňazom. Svätá omša vrámci tohto programu nebude. Na záver bude spoločná modlitba s Eucharistickým požehnaním).

Formu programu budeme aktualizovať podľa možností.

Základom pre tohtoročné duchovné obnovy je projekt „10 videí Amoris laetitia“ Dikastéria pre laikov, život a rodinu vo Vatikáne, ktorý vznikol v rámci Roka rodiny Amoris laetitia, ktorý pápež František vyhlásil od 19. marca 2021 do 26. júna 2022 ako prípravný rok na X. Svetové stretnutie rodín. Nie je náhodou, že pápež František prišiel na Slovensko práve v tomto roku. Veľkou túžbou pápeža v roku rodiny je pozvať každú rodinu na celom svete rozmýšľať nad bohatstvom exhortácie Amoris laetitia a uplatniť ho do života Cirkvi.

Základnou témou – pomôckou je teda projekt „10 videí Amoris laetitia“, v ktorých účinkuje pápež František spolu s rodinami.

Ku každému videu sú pripravené 3-4 jednoduché katechézy, ktoré v rámci duchovnej obnovy uvedieme. Obnova pokračuje v konkrétnom živote v nasledujúcom mesiaci, kedy sa podnety zo zamyslenia konkretizujú v jednoduchých skutkoch v priestore rodiny, v dynamikách spoločenstva alebo farnosti. 

Povzbudením môže byť aj pozvanie vyplývajúce z výziev pp. Františka:

„Zostaňte na ceste, stále, nezastavujte sa…“ (pp. František )

Cirkev zápasí o svoju identitu…. ( naše rodiny, naša farnosť,…)

Aké sú výzvy (odkazy) návštevy pápeža na Slovensku?

Pozrime si to

Obraz pre X. svetové stretnutie rodín v Ríme, autor p. I. M. Rupnik názov: “Toto tajomstvo je veľké.”

Oratko Úsmev na stretnutí so svätým otcom

“Boh sa za teba nikdy nehanbí, on ťa miluje a miluje ťa vždy.” Týmito slovami nás povzbudil v Košiciach svätý otec František. Pre našu saleziánsku rodinu to bol dvojnásobne výnimočný deň. Saleziánske združenie DOMKA, totiž oslávila 30 rokov od svojho založenia. Hlavným celebrantom sv. omše na Kalvárií, bol súčasný predseda don Ján Holubčík SDB a slávnostným kazateľom don Karol Maník SDB, ktorý DOMKU pred 30timi rokmi zakladal. Po dvoch rokoch sa mohla celá saleziánska mládež znova vidieť a zabaviť. Nechýbali balíčky plné suvenírov, bansy, merch DOMKY a LAURY či fotostánok.

Po sv. omši sme sa spoločne presunuli na štadión Lokomotíva a nedočkavo čakali na svätého otca. Moment kedy okolo nás prešiel a videli sme ho bol veľmi silný a nezabudnuteľný. Jeho slová určite budú stále znieť v našich srdciach. Okrem jeho príchodu a príhovoru boli na štadióne aj modlitby, svätá omša a rôzne koncerty. 

,,Keď snívate o láske, neverte v špeciálne efekty, ale v to, že každý z vás je výnimočný. Každý je darom a môže zo života urobiť dar. Ostatní, spoločnosť, chudobní na vás čakajú. Snívajte o kráse, ktorá presahuje vzhľad, ktorá je viac než len módne trendy.“ pápež František Zo Slovenska odchádzal zo slovami ,,nesiem si vás vo svojom srdci”.

Ešte raz ĎAKUJEME a ostávate v našich modlitbách.

Viac fotiek tu:

https://we.tl/t-HuaTzjt5qw

https://www.zonerama.com/Gabriellphotoga…/Album/7632652…

Návšteva Svätého Otca pápeža Františka na Slovensku od 12.9.- 15.9.2021

Udalosti návštevy pápeža Františka z archívu RTVS

príhovory počas návštevy Svätého Otca pápeža Františka

___________

Pár sprítomnení toho, čo sa udialo:

Priebeh 1. dňa návštevy

Priebeh 2. dňa návštevy

Priebeh 3. dňa návštevy

Priebeh 4. dňa návštevy

________

Prenosy – archív RTVS a TV LUX:

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Oficiálne privítanie)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Uvítací ceremoniál – Prezidentský palác)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Stretnutie Svätého Otca Františka so zástupcami Katolíckej cirkvi)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Súkromná návšteva centra “Betlehem”)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave)

FILM Pápež František: Modlite sa za mňa

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Stretnutie s mladými)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Svätá omša v Šaštíne 15.9.2021)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Rozlúčkový ceremoniál)

Príprava na príchod pápeža Františka

Myšlienky pápeža Františka,  11. 9.

Spomienka Panny Márie v sobotu (Lk 6, 43-49)

„Ten, kto sa zverí Pánovi, bude vždy v bezpečí, lebo jeho základy sú na skale.“

(Homília z 5. 12. 2019)

Fungovanie oratka v červenej

Od budúceho týždňa je Poprad v červenej zóne. Oratko a stretká budú fungovať ako obvykle, podľa možnosti najmä vonku. Na stretkách sa budú robiť zoznamy. V interiéri bude povinný respirátor.

Sv. omše v oratku: Opäť budú bývať sv. omše aj v nedeľu, nateraz o 10:30. V nedeľu 12.9. ešte bude môcť prísť 25%, čiže 40 osôb + deti do 10 r. v sprievode rodičov. V červenej zóne môže byť na sv. omšiach v režime „bez očkovania“ 1 osoba na 15 m2. V našom oratku to je 20 osôb. Alebo očkovaní a deti bez limitu. V oboch prípadoch je povinnosť mať zoznam prítomných.

Preto bude účasť na sv. omšiach upravená takto:

utorok – účastníci stretiek a zaočkovaní, bez limitu

streda – základ, max. 20 osôb

štvrtok – účastníci stretiek a zaočkovaní, bez limitu

piatok – účastníci stretiek a zaočkovaní, bez limitu

nedeľa – účastníci stretiek a zaočkovaní, bez limitu

Príprava na príchod pápeža Františka

Myšlienky pápeža Františka,  10. 9.

Piatok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 39-42)

„Kto druhého napomína skutočne bratsky, pociťuje bolesť, lebo to robí s láskou, v pravde a v pokore. Napomínanie s potešením nie je od Boha.“

(Homília z 12. 9. 2014)

Príprava na príchod pápeža Františka

Myšlienky pápeža Františka, 9. 9. 

Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 27-38)

„Ak nerobím tieto štyri veci – milovať nepriateľov, robiť dobre tým čo ma nenávidia, žehnať tým čo ma preklínajú a modliť sa za tých čo ma potupujú – nie som kresťanom? Nie, si kresťanom, pretože si prijal krst, avšak nežiješ ako kresťan. Žiješ ako pohan, podľa ducha sveta.“

(Homília z 13. 9. 2018)

Deň farnosti

V prvú septembrovú nedeľu sa pomaly stáva zvykom, že sa stretnú deti i dospelí z našej farnosti, aby spoločne otvorili školský-pastoračný rok a strávili popoludnie. Deň farnosti odštartoval spoločnou pobožnosťou prvej nedele v kostole. Od pol tretej sa farský dvor pomaly začínal napĺňať a o 15:00 program začal úvodnou modlitbou a scénkou. Deti sa rozdelili do skupiniek, v ktorých následne spoločne chodili po stanovištiach a získavali žetóny. Žetóny neskôr vymenili za myšlienky, na ktoré dvojica zo scénky zabudla. Medzitým ako deti behali po farskom dvore, dospelí veselo debatovali pri dobrom guláši a občerstvení, ktoré prichystali veľkodušní farníci. Po skončení hry moderátori vyhlásili výsledky hier a pripomenuli úspech našich chlapcov, ktorí na “Bodke za prázdninami” (31.8.2021 na Levočskej hore), vyhrali súťaž v scénkach. Po tom, ako ohlásili výherkyňu malej tipovačky: “Hádaj koľko fazuliek je v pohári” sa deti rozbehli k občerstveniu, aby sa posilnili a mohli pokračovať v hrách. Postupne niektorí pomaly odchádzali a iní zase prichádzali. Skupina Smaily začala svoj mini koncert, ktorý odštartovali najmladší členovia tejto skupiny. Popri hraní a spievaní si mohli deti zakopať s loptou alebo zahrať volejbal. Po záverečnom požehnaní si niektoré deti a ich rodičia zatancovali “bansy” a všetci pomaly spokojne poodchádzali domov. Dúfame, že sa podarí vrámci možností a pandemických opatrení rozvíjať spoločenstvo Božej rodiny aj v našej farnosti. Malou pomôckou môže byť aj leták, ktorý účastníci dostali. Pozvánka platí pre všetkých v našej farnosti – ponuka je celkom zaujímavá – tu si ju môžete pozrieť aj vy. (NK)

Pár fotiek (okrem tých nižšie) si môžete pozrieť aj v tomto albume

Príprava na príchod pápeža Františka

Myšlienky pápeža Františka, 8. 9

Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok (Mt 1, 1-16. 18-23)

„Dnes môžeme hľadieť na Pannu Máriu, maličkú, svätú, bez hriechu, čistú, predurčenú, aby sa stala Matkou Božou, a tiež pozrieť na príbeh, ktorý je za nami, taký dlhý, trvajúci storočia, a môžeme sa pýtať: ‚Ako ja kráčam mojím príbehom? Nechám Boha, aby išiel so mnou? Dovolím, aby on kráčal so mnou, alebo chcem ísť sám?“

 (Homília z 8. 9. 2014)