Synoda pre každého

3. téma: Vyjadrenie názoru

Uverejnené 18.1.2022

Podklady k 3. téme synodálnych konzultácií, ktorá má názov „Vyjadrenie názoru“. Podklady tentokrát spracoval o. Ľuboš Laškoty, člen Diecézneho synodálneho tímu Spišskej diecézy. Videospracovanie si môžete pozrieť tu
A tu je text, ktorý môžete použiť pri zamýšľaní sa nad touto témou.

Povzbudzujeme všetkých k hľadaniu odpovedí v atmosfére modlitby, v ktorej očakávajme svetlo práve od Božieho Ducha, ktorého vanutie túžime pocítiť v Cirkvi dnes. Ďakujeme všetkým jednotlivcom, ktorí nám už zaslali podnety k predchádzajúcim dvom témam a povzbudzujeme aj ostatných, ktorí sú zapojení v tomto procese ako jednotlivci, aby tak urobili po každej téme. Veľmi nám to uľahčí prácu pri spracovávaní tém. (mail: fara.poprad-velka@saleziani.sk )

Uverejnené 19.12.2021:

2.téma Synody o synodalite: Počúvanie (Cez koho počúvam-e Boha? Môže hovoriť aj cezo mňa?)

Sprievodné video

Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do 1. témy. Stále je možnosť zapojiť sa a poslať mail s odpoveďami na 4 otázky z 1. stretnutia (sú v závere prezentácie). Ak by bolo potrebné ich dovysvetľovať, stačí sa ozvať :-) Po spracovaní odpovedí výsledky (návrhy) zašleme diecéznemu koordinátorovi.

Uverejnené 14.12.2021:

1.téma Synody o synodalite: Spoločníci na ceste (S kým kráčam-e spoločne?)

Prezentácia z 1. stretnutia

Ďakujeme všetkým, ktorí vyjadrili, že patria do našej farnosti a zapojili sa.

Tu je video k prvej téme

Uverejnené 30.11. 2021:

Pokračujeme v objavovaní. Tu si môžeme vypočuť a uvažovať o pozvaní do synody – aby sme si osvojili o čo v nej ide

Uverejnené 18.11. 2021

Postupne zverejňujeme materiály o synode, ktorá sa venuje synodalite Cirkvi. Týka sa to každého z nás, ktorí do Cirkvi patríme.

  1. V prvom rade sme pozvaní modliť sa, aby sme neprepadli klaňaniu sa svojim predstavám, ale sme sa otvorili pre vzájomné počúvanie i pre impulzy Ducha Svätého. Teda začíname.

Pre začiatok si stačí preštudovať i premodliť dokument Vademecum spolu s Prípravným dokumentom.

Diecézny koordinátor dp. Patrik Taraj a prípravný tím z našej diecézy nám ponúka aj prezentáciu o tom, čo synoda je a čo nie je, čo je jej cieľom a aké kroky sú pred nami.

Buďme kreatívni, aby sa zapojilo čo najviac ľudí z našej farnosti, alebo z nášho okolia. Prosme si o dar ohľaduplnej vnímavosti a tvorivosti, odvahy i počúvania, aby sme zachytili, čo nám chce Duch Svätý povedať, cez týchto ľudí – na čo upriamiť našu pozornosť. Pokúsme sa podnety zachytiť a spracovať do výstupov (záverov). Hľadajme teda múdrosť medzi starými, novosť medzi mladými, ale aj potreby a bolesť medzi zranenými a núdznymi.

Spôsob našich stretnutí resp. komunikácie bude závisieť od súčasných pandemických obmedzení. V tomto čase nám zostáva mailová forma komunikácie: fara.poprad-velka@saleziani.sk

Časom pridáme ďalšie informácie

Stavanie klziska očami novica

Vstupujúc do mesiaca január, ktorý môžeme volať aj SALEZjanuár, lebo je celý presiaknutý saleziánskym duchom a spomienkami na mnohých našich svätcov saleziánskej rodiny a ktorý vrcholí slávnosťou 31. januára, kedy si spomíname na nášho drahého zakladateľa Svätého Jána Bosca. Nebol by to Don Bosco, keby nás neprekvapil nejakým dobrým darčekom. Konečne spolu zo správami, kde sa niečo hovorí o Covide, začali sa objavovať aj slová „uvoľnenie opatrení“, „možnosť stretiek“… a iné uchu milé slová, ktoré so sebou prinášajú a evokujú v našom srdci veľa príjemných spomienok, ktoré sme mohli niekedy zažiť spolu v našich strediskách. Po dlhšom období ,kedy sme boli ukrátení o všetky tieto vzácne akcie, sme sa stretli. A aby sa aj tento rok mohlo spraviť na našom saleziánskom dvore vo Veľkej klzisko pre všetkých mladých, kde budú môcť robiť gymnastické triky a chalani si zamastia fest dobrý hokej, don Ľuboš 14.01. spískal chalanskú brigádu, ktorá sa uskutočnila 15.01. a do ktorej sa zapojilo vyše desať chlapcov od 13-23 rokov.

Chlapci z veľkým nadšením a niektorí aj s praktickými zručnosťami a pod velením vedením Ľuboša dokázali postaviť mantinely pre budúce klzisko.

Keď že Don Bosco svojim chlapcom sľúbil prácu a chlieb (v orig. „Práca, chlieb a nebo“), aj keď saleziáni na toto zabudli, o fajnú desiatu s chlebíčkami a čajíkom sa postarala naša teta kuchárka pani Janka.

Počas prace bola pekná neformálna atmosféra, kde sme mohli okrem kladiva prehodiť aj zopár slov. Mantinely pevne stoja a čakajú na mráz, ktorý môžeme v týchto dňoch v modlitbe vyprosovať u Pána. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojil do tejto akcie, zatiaľ môžeme oprášiť korčule a veríme, že už čo skoro sa stretneme na našom klzisku.

Na záver sa chcem s vami podeliť o myšlienku, ktorú na začiatku školského roka náš novic majster použil v kázni. Spomínal na rozhovor s jedným chalanom, ktorý bol vážne chorý a zápasil o život. Na záver tejto návštevy sa Maťo opýtal, či by nechcel niečo odkázať svojim kamarátom v oratku. Povedal, že keby sa teraz mohol vrátiť späť, vychutnával by si viac čaj, s väčšou pozornosťou by počúval človeka, s ktorým rozpráva… Jednoducho by žil naplno každú chvíľu svojho života.

Aktuálne Covid zmeny

V stredu 12.1.2022 vstúpila do platnosti vyhláška, ktorá naše sv. omše zaraďuje medzi „stredne rizikové hromadné podujatia“ (lebo sa na nich spieva) s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia (§ 2, odsek 2b). Keďže náš kostol vo Veľkej, ani kaplnka v Oratku nemá kapacitu vyše 400 sediacich osôb, môže byť u nás max. 100 účastníkov v režime OP. Deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku sa považujú za očkované.

Tým pádom od dnes je možné prísť na sv. omšu do Oratka bez nahlasovania tak cez týždeň, ako aj v nedeľu.

Rovnako na sv. omše vo Veľkej sa dá prísť bez nahlasovania.

Každý účastník sa pri vstupe musí vedieť preukázať platným COVID pasom a mať respirátor. 

Rovnako od 12.1.2022 sa obnovuje činnosť nášho Oratka, prezenčných stretiek aj športovania na vonkajších ihriskách. Keďže počas aktivít (stretiek) v interiéri nie je fixné sedenie alebo státie, podľa vyhlášky budú pre max. 20 účastníkov(§ 2, odsek 2c). Pre šport na ihrisku ale max. 100 osôb, dospelí v režime OP, deti a mládež do 18 rokov môžu byť na ihrisku OTP (§ 2, odsek 2k,l). Platí povinnosť robiť písomný zoznam účastníkov, mať platný Covid pas (okrem detí do 12 r.) a dodržiavať hygienické opatrenia – dezinfekcia rúk, používať respirátor, časté vetranie atď.

Dobrá Novina 2021 a Trojkráľová koleda 2022 súťaž

Títo mladí nielenže naspievali a poslali video do súťaže, ale sa aj dostali medzi víťazov :-) (aktualizované 8.1.2022)

“Kolednícka akcia Dobrá novina a Pápežské misijné diela v tomto čase organizujú 2. ročník súťaže v speve trojkráľových a vianočných piesní pod názvom Trojkráľová koleda. Súťaž sa uskutoční v e-priestore a je určená hlavne pre deti, ale aj pre všetky vekové kategórie…” (Viac tu )

Aj z našej farnosti máme zastúpenie v koledníckej súťaži.

Poznáte ich? Pozrite a vypočujte si ich:

Súťažné video: 15. Farnosť: Poprad – Veľká

Ak by ste váhali, či sú všetci z našej farnosti, prezradíme, že niektorí boli vypomáhať z inej :-) Ale sú nám blízki – pretože chodia do oratka na Juhu.

Tú sú mená všetkých: Gabriel a Ester Biesovci, Matúš Mahút a setry Radka a Lenka Horákové.

Ďakujeme :-)

Vrámci Dobrej Noviny 2021 nezaváhali ani naši mladší koledníci, ktorých sprevádzali animátorky Norika Kovalčíková, Daniela Husáková a Žofka Muchová.

Tento rok to bolo kvôli obmedzeniam skromnejšie, koledovalo sa iba po 2 svätých omšiach na Božie narodenie (25.12.).

Vyzbieralo sa 268 eur, ktoré sme už poslali na účet Dobrej Noviny. Stále sa však dá prispieť a podporiť skvelé projekty tam, kde to potrebujú.

Viac tu: https://www.dobranovina.sk/podporim/

Ďakujeme :-)

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 9. deň

9. deň deviatnika: NA SLOBODE BEZ SLOBODY, KRÁČAJÚC DOMOV K OTCOVI…

Zo Svätého písma
„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ (Rim 8, 35 – 36)

Podmienečne prepustený
Dňa 10. marca 1964 bol don Titus s podlomeným zdravím podmienečne prepustený z väzenia vo Valdiciach. S bratom Štefanom, ktorý preňho prišiel, pricestovali do Vajnor. Don Titus býval u Štefana a nasledovali roky slobody bez slobody. Nemohol slúžiť verejne ani svätú omšu a musel nastúpiť do zamestnania ako robotník. Keď sa trochu zotavil, stretol sa s príbuznými a našiel si zamestnanie ako skladový robotník. Napriek tomu, že žil v neistote a strachu, u brata, kde býval, slúžil svätú omšu a stretával sa s ľuďmi. Pomáhal im ako mohol. Až v roku 1968 dostal súhlas na verejné sväté omše a vysluhovanie sviatostí. Pri príchode vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa veľmi zľakol, že sa bude musieť vrátiť do väzenia. O krátky čas nato po opakovaných infarktoch 8. januára 1969 zomiera a ako verný služobník odchádza do domu Otca. Zomiera ako 54-ročný na následky krutého zachádzania vo väzení a psychického nátlaku po prepustení z väzenia.

Modlitba
Dobrotivý Otče, stvoril si nás na svoj obraz a svojho Syna si vydal na smrť za nás; daj nám milosť bedliť a modliť sa v každom čase, aby sme mohli očistení od hriechov odísť z tohto sveta a radostne spočinúť v náručí tvojho milosrdenstva. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia
Mučenícka smrť je priame usmrtenie niekoho pre vieru v Ježiša Krista alebo pre obranu mravov. Novodobé dejiny totalitných režimov však poznajú aj mučenícku smrť, ktorá nenastáva usmrtením, ale je následkom mučenia a krutého zaobchádzania a zvyčajne nastáva po prepustení z väzenia, aby prenasledovatelia ostali „čistí“. BlahoslavenéhoTitusa Zemana prepustili s podlomeným zdravím. Zomrel predčasne. Až do konca ostal verný svojmu povolaniu.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana:

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 8. deň

8. deň deviatnika: KŇAZ A SALEZIÁN AJ VO VÄZENÍ

Zo Svätého písma
„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ (1 Kor 13, 1-7)

Aj vo väzení plnil svoje poslanie
Don Titus počas svojho pobytu vo väzení okrem odpustenia prenasledovateľom a pokorného utrpenia bol aj mužom činu. Keď sa dalo, spoluväzňom vysvetľoval Božie pravdy a vysluhoval sviatosť zmierenia. Niekoľkých spoluväzňov, ktorí prijali vieru, aj pokrstil. Tajne slúžil svätú omšu, aby mohol prijímať Eucharistiu on i jeho spoluväzni. Na nútených prácach počas väzenia plnil normy až na 175 %, aby pomohol tým, ktorí nevládali.

Modlitba
Všemohúci Bože, zošli nám Ducha Svätého a zapáľ naše srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy zmýšľali a konali, ako sa tebe páči, a úprimne ťa milovali v našich bratoch a sestrách. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia
Niet miesta ani okolností, v ktorých by sa nedala sprítomňovať Ježišova láska. Poslanie kňaza sa môže plniť aj počas najväčšieho prenasledovania Cirkvi. Vždy je to otázka lásky, odvahy a vynaliezavosti.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana:

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 7. deň

7. deň deviatnika: TRINÁSŤROČNÉ KRUTÉ VÄZENIE

Zo Svätého písma
Ježiš povedal: „Otče odpusť im…“ (Lk 23, 34)

Odpustil prenasledovateľom a pokorne trpel
Výkon trestu dona Titusa vo väzení v Leopoldove, v Ilave, na Mírove, v Jáchymove a vo Valdiciach možno charakterizovať ako odpustenie a pokorné utrpenie. Nikdy nehovoril zle o tých, ktorí mu ubližovali a pokorne, s vierou a kresťanskou nádejou prijal každé zamietnutie žiadosti o amnestiu. Keď sa ho ktosi neskôr opýtal, ako to dokázal, ukázal na obraz zbičovaného a tŕním korunovaného Vykupiteľa s nápisom „Eccehomo“ a povedal: „To On mi dával silu“. Krutá vyšetrovacia väzba, mučenie, ponižovanie a psychický nátlak veľmi podlomili jeho zdravie.  

Modlitba
Láskavý Bože, ty chceš, aby sme milovali všetkých ľudí a prejavovali úprimnú lásku aj tým, čo nám krivdia; pomôž nám konať v duchu nového prikázania lásky, aby sme zlo vedeli odplácať dobrom a pomáhali blížnym niesť ich každodenný kríž. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

Boh je láska. Podstatou evanjeliového posolstva je láska k Bohu nadovšetko a k blížnemu taká láska, akou nás miluje Ježiš. Evanjeliová láska je láska nielen k priateľom, ale aj k nepriateľom. Ježiš chce, aby sme milovali aj svojich nepriateľov a dobre robili aj tým, ktorí nás prenasledujú. Boh nás nemiluje preto, že my sme dobrí, ale preto, že On je dobrý a chce aby sme sa mu v tom podobali.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana:

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 6. deň

6. deň deviatnika: ZAISTENÝ, MUČENÝ A ODSÚDENÝ

Zo Svätého písma
„Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“ (Lk 21, 12-19)

Nevydarený pokus o prekročenie hraníc
Tretia výprava bola neúspešná. Rozliata rieka Morava a premočený terén zabránili prechodu. Pri návrate boli don Titus a väčšina členov výpravy zaistení. Potom bolo kruté vypočúvanie spojené s neľudským mučením. Don Titus bol po dlhej vyšetrovacej väzbe 22. 2. 1952 odsúdený na 25 rokov väzenia nepodmienečne.

Modlitba
Pane a Bože náš, utvrdzuj nás vo vernosti pravde a posilňuj našich prenasledovaných bratov a sestry, aby vytrvalo niesli svoj kríž po stopách tvojho Syna a vo všetkých protivenstvách smelo vyznávali svoju vieru. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia
V dejinách Cirkvi bolo veľa nespravodlivo odsúdených. Trpeli pre svoju vieru, príslušnosť k Cirkvi a pre obranu mravov. Trpeli hrdinsky, lebo im Pán Boh dával mimoriadnu milosť. Nespravodlivo odsúdení sa tak pripodobnili Pánu Ježišovi. Mnohí z nich dokonca vedeli hneď odpustiť a modlili sa za svojich prenasledovateľov.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana:

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 5. deň

5. deň deviatnika: PRENASLEDOVANIE CIRKVI A ZACHRAŇOVANIE POVOLANÍ

Zo Svätého písma
„Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“ (Mt 5, 11-12)

Don Titus sa nebál
Začalo sa to na gymnáziu v Trnave. V roku 1946 Ministerstvo školstva zobralo saleziánom Biskupské gymnázium v Trnave a dosadilo nového, proticirkevného riaditeľa. Ten nielenže zakázal študentom nosiť krížiky, ale zvesil kríže aj v triedach. Don Titus v presvedčení, že tie kríže tam patria a že na tomto gymnáziu sa odovzdáva viera a láska tým, ktorí to chcú a preto sa tam prihlásili, ešte s jedným profesorom a žiakom tej noci zavesili kríže naspäť do tried. Keď to spomínaný riaditeľ zistil, dona Titusa prepustil. Prenasledovanie Cirkvi sa stupňovalo. Počas „Barbarskej noci“ z 13. na 14. apríla 1950 odviezli rehoľníkov z kláštorov do sústreďovacích táborov. Bolo jasné, že saleziánski klerici nebudú môcť doštudovať. Don Titus sa rozhodol v skupinách ich sprevádzať tajne do zahraničia, aby v Turíne mohli doštudovať a byť vysvätení. Účastníci dvoch výprav dosiahli kňazstvo a urobili veľa dobra pre budovanie Božieho kráľovstva v zahraničí, na misiách i doma. Pri ilegálnom prechode cez hranice don Titus riskoval slobodu i život. Robil to z lásky k Cirkvi a k tým, ktorí túžili svoj život zasvätiť službe mladým ako saleziáni – kňazi. Správnosť jeho rozhodnutia takto zachraňovať povolania potvrdil v Turíne hlavný predstavený saleziánov don Pietro Riccaldone, s ktorým sa tam don Titus stretol po prvej výprave. Pripravované úteky don Titus zveroval ochrane Panny Márie Pomocnice a všetkým účastníkom ponúkol pred cestou sviatosť zmierenia, aby boli v milosti posväcujúcej.

Modlitba
Všemohúci a večný Bože, vo svojej nevyspytateľnej prozreteľnosti dávaš Cirkvi účasť na utrpení tvojho Syna; prosíme ťa, posilňuj svojich verných, ktorí sú prenasledovaní pre vieru v teba, aby svojou trpezlivosťou a láskou boli živým dôkazom pravdivosti tvojich prisľúbení. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia
Láska spojená s odvahou je vynaliezavá. Cirkev vždy mala hrdinov, ktorí sa nebáli a mnohí z nich skončili ako mučeníci. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto svoj život položí za priateľov. Svet potrebuje hrdinov, ktorí svojim životom dokazujú vernosť Evanjeliu. Potrebuje tých, ktorí sa neboja prinášať obety až po obetu vlastného života, a tak vydať svedectvo o viere vo večný život.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana:

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.

Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 4. deň

4. deň deviatnika: V SLUŽBE MLADÝM

Zo Svätého písma
„Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni išli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.“ (Mk 6, 7-13)

Horlivý v službe Pánovi
Novokňaz – salezián Titus Zeman začína svoju pastoračnú prácu v Saleziánskom dome na Miletičovej ulici v Bratislave. Pôsobí tu ako kaplán a vychovávateľ mladých. Dodnes naňho spomínajú bývalí chovanci a bývalí oratoriáni ako na „druhého“ otca, ako na duchovného otca a ako na animátora speváckeho a divadelného krúžku, ktorý bol hlboko nábožný, a ktorý vždy prichádzal s úsmevom na tvári. Rozdával optimizmus a nadšenie. Druhým miestom pastorácie dona Titusa bolo Biskupské gymnázium v Trnave. Tam učil chémiu a s láskou vychovával mladých. Bývalí študenti spomínajú naňho ako na zbožného saleziána a vynikajúceho profesora, ktorý rozumel mládeži.

Modlitba
Všemohúci Bože, ty chceš spasiť všetkých ľudí a priviesť ich k poznaniu pravdy; prosíme ťa, pozri na svoju veľkú žatvu a pošli do nej robotníkov, aby hlásali evanjelium všetkému stvoreniu; zhromažďuj svoj ľud slovom života a oživuj ho silou sviatostí, aby kráčal po ceste spásy a lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia
Mladí sú nádejou Cirkvi a sveta… Don Bosco pre nich žil, pracoval a namáhal sa až do posledného dychu. Odovzdával im vieru a lásku a vychovával z nich statočných občanov a dobrých kresťanov. Ba ešte viac, aj svätých… Svet aj dnes potrebuje kňazov a vychovávateľov, ktorí rozumejú mládeži a ktorí sú schopní mladých sprevádzať na ceste spásy a svätosti.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana:

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.