Od mamy Carla Acutisa pre rodičov

Matka budúceho svätého Carla Acutisa ponúka cenné rady pre katolíckych rodičov

·        Carlo bol na strednej škole otvorene veriaci. Napriek tomu ho spolužiaci nezavrhli. Ako to?

Niektorí ľudia si myslia, že byť veriaci je niečo, čo vám berie, ale v skutočnosti je to niečo, čo vám dáva. Problémom je neistota, ktorú má dnes väčšina mladých ľudí. Je to neistota, ktorá je aj dôsledkom ich vzdelania. Myslia si, že musia mať najnovší smartfón, značkové oblečenie, inak upadnú do depresie. Alebo si myslia, že musia podstúpiť plastickú operáciu, pretože sa im nepáči ich nos alebo telo. Podľa môjho názoru je veľa krásnych dievčat a ničia sa tým, že si nechávajú robiť plastické operácie. 

Ak je vaša sebaistota len na základe týchto skutočností a nevediete duchovný život, potom nemáte pochopenie pre večný život. Žijete, akoby ste boli len telom a mali len svojich päť zmyslov. Určite to vytvára veľkú neistotu. 

Keď žijeme eucharistickým životom, dosiahneme naplnenie lásky. Je to život úspešný, ako by povedal Carlo, pretože sme na prvé miesto postavili Boha. Môžete získať Nobelovu cenu, ale bez dosiahnutia tohto cieľa ste zlyhali.

·        Čo sa stane, ak budeme žiť bez duchovného života?

Z dlhodobého hľadiska takýto život spôsobuje veľké problémy. Prečo vidíme medzi mladými ľuďmi toľko depresií? Pretože sa nevenujú hodnotám a nemajú duchovný pohľad. Nekladú si žiadne otázky, chcú sa len zabávať a žijú len pre márne potešenie. Takto sa problémy utlmujú, ale keď sa stane niečo vážne, je to katastrofa. Nie sú na nič pripravení, nedokážu nájsť odpovede, ktoré by mali nejaký zmysel.

Odpovede, ktoré majú zmysel, vám môže dať len Kristus. On jediný zomrel a bol vzkriesený. Ako povedal svätý Pavol: “Ak by nebolo vzkriesenia, potom je naša viera márna.” (1 Kor 15, 13-14).

·        Aký vplyv má podľa vás nadmerné používanie smartfónov a technológií na ľudí?

Čoraz častejšie vidím deti, ktoré nemajú v očiach žiadne svetlo. Možno je to preto, že trávia toľko času s videohrami a smartfónmi. Zdá sa, že sú bez života. Carlo si to všimol u niekoľkých detí, ktoré poznal a ktoré sa neustále venovali hrám.

Nedávno sa môj manžel prechádzal v Assisi pred veľkým hradom. Narazil na skupinu tínedžerov, bolo ich asi 60, ktorí sedeli v úplnom tichu. Nikto sa medzi sebou nerozprával. Všetci pozerali do svojich telefónov. Manžel urobil fotografiu a poslal mi ju, bolo to naozaj znepokojujúce.

Vďaka tomu chápeme, že tieto nástroje nám berú aj krásu vzťahu. Nezabúdajme, že Trojica je vzťah: Otec, Syn a Duch Svätý. Sme stvorení na to, aby sme boli vo vzájomnom vzťahu. Keď nám to technológia berie, je to proti našej prirodzenosti. Niet divu, že to spôsobuje problémy, dokonca aj tie psychické. 

·        Myslíte si, že všetky technológie, ktoré dnes máme, odvádzajú pozornosť od modlitby, čo spôsobuje aj fakt, že sa ľudia menej modlia?

Carlo hovorieval, že čas sa nesmie strácať na veci, ktoré Boh nechce. Každá minúta, ktorá uplynie, je o minútu menej pre naše osobné posvätenie. Preto maximalizujme svoj čas pre večnosť.

·        Ako Carlo používal svoj mobilný telefón?

Keď Carlo žil, nemali sme smartfóny, ale mali sme Messenger (on si Messenger vypínal). Skutočnosť je taká, že bol nesmierne zaneprázdnený všetkými svojimi aktivitami, výstavami a prácou katechétu, kedy nemal času nazvyš. Svoj mobilný telefón teda používal minimálne. 

·        Čo si Carlo myslel o videohrách?

Carlo dostal PlayStation, keď mal 8 rokov. Čítal o deťoch v USA, ktoré skončili na klinikách na „detoxikácii“, pretože ich závislosť od videohier dosiahla krajnú hranicu. U niektorých sa objavili problémy s epilepsiou. Preto sa veľmi skoro rozhodol, že sa bude hrať len jednu hodinu týždenne. Vynútil si to a vždy to dodržiaval. To svedčí o cnosti striedmosti, ktorá je jednou zo siedmich cností, podľa ktorých Cirkev vyhlasuje niekoho za svätého. Cnosť striedmosti nám hovorí, aby sme správne využívali tieto dobré veci. Takže aj PlayStation, Xbox, Gameboy ak nie sú príliš násilné (pretože existujú hry, ktoré sú podľa mňa satanské) môžu byť aj pozitívne. 

Carlo by však povedal: „Nemôžeme sa nechať zotročiť týmito technológiami. Musíme ich mať pod kontrolou.”

Keďže sme inteligentní a stvorení na Boží obraz, musíme technológie ovládať. Ak vám tieto veci berú slobodu, stávajú sa nástrojmi diabla. Mládež si potom nevytvára vzťahy s inými ľuďmi a nemajú ani sekundu na to, aby sa modlili alebo premýšľali.

·        Čo poviete rodičom, ktorých deti opustili vieru?

Svätý Ján Bosco hovorieval, že keď máte malú rastlinku a vidíte, že rastie krivo, musíte ju narovnať malými drevenými paličkami. Je to oveľa ťažšie urobiť, keď rastlinka vyrástla. Potrebujete zvláštnu milosť. 

Chybou mnohých rodičov je, že sa denne nemodlia so svojimi deťmi, keď sú malé, a to ráno a večer, pred jedlom, alebo sa s deťmi nemodlia ruženec. Rodičia musia byť prvými katechétmi. Mali by čítať biblické príbehy a príbehy svätýchMusia hovoriť o schválených zjaveniach Cirkvi, ako sú Fatima, Lurdy a Pontmain.

A posledná vec: Nevzdávajte sa. Keď rodičia krstia svoje deti, prisahajú pred Bohom, že ich budú vychovávať v kresťanskej viere. 

Minule som v kostole videla pani, ktorá ma zastavila, aby mi povedala, že jej dcéry vo veku 16 a 14 rokov už nechcú chodiť do kostola a kňaz jej povedal, aby ich nenútila. To je chyba. Tento kňaz totiž zrejme neverí, že aj keď tínedžeri chodia na omšu v zlej nálade a bez toho, aby chceli, náš Pán vždy koná vo sviatostiach. Predovšetkým, kým naše deti nedovŕšia 18 rokov, musíme nad nimi uplatňovať určitú autoritu. Keď dovŕšia 18 rokov, môžu sa rozhodnúť, čo budú robiť, dovtedy ich však priveďte na svätú omšu. Táto pani úplne rezignovala, akoby už neostávalo nič iné a to nie je správne.

·        Akým ďalším chybám by sa mali rodičia vyhnúť?

Rodičia sa musia naučiť povedať „nie“. Stále hovoriť „áno“ je chyba. Je vedecky dokázané, že dospievajúci ešte nie sú úplne vyvinutí. Ich mozog je stále vo fáze vývoja so synapsiami, ktoré ešte nie sú úplne prepojené. 

Ďalším problémom je, keď sa tínedžeri zapájajú do randenia príliš skoro. Našou úlohou je vychovávať a viesť naše deti. 

Smartfóny, internet a televízia nemôžu byť opatrovateľkami detíMať deti znamená prinášať obete. To málo času, ktoré mám, im musím venovať a tráviť s nimi kvalitný čas. Možno nie je dôležitá kvantita času, ale kvalita.

Rodičia nechávajú svoje deti na internete už od šiestich rokoch. Chápete, že vzhľadom na pornografiu, ktorá existuje na internete, je to deštruktívne. V Taliansku urobili štúdiu, podľa ktorej sa na ňu pozerajú deti od 6 a 7 rokov až do 16 rokov: 80 % z nich sa pozerá na pornografické stránky. Premýšľajte o tom, ako ich to ničí.

Rodičia sa musia naučiť, ako obmedziť internet pomocou systémov, ktoré kontrolujú stránky, na ktoré naše deti chodia. Rodičia sa musia prebudiť, pretože sa zdá, že mnohí sú ako „Šípková Ruženka“ v lese. Toľko rodičov nie je schopných čeliť tejto technológii, kedy mnohých zastihli nepripravených. V právnom systéme existuje príslovie: „Nevedomosť nie je ospravedlnením“. To isté platí aj pre vzdelávanie našich detí. 

Rodičia musia byť pozornejší, stratili sme schopnosť používať rozum. Rodičia sú prvými vychovávateľmi. Nemôžete len tak poslať svoje deti na faru a myslieť si, že tam sa vyrieši každý problém.

Zdroj: Mother of Soon-to-Be-Saint Carlo Acutis Offers Tips for Catholic Parents| National Catholic Register (ncregister.com)

Z angl. originálu preložila: Jesika Senderáková

prevzaté: slovenskydohovorzarodinu.sk

Slávnosť Božského Srdca Ježišovho

Dnes (7.6.2024) je Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Historické a geografické centrum úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa nachádza v Paray-le-Monial, malej dedinke vo Francúzsku, kde v rokoch 1647 až 1690 žila svätá Mária Margita Alacoque. V roku 1673 sa jej zjavil Pán Ježiš a odovzdal jej posolstvo – obraz Boha, ktorý bol v ostrom kontraste k jansenistickým tendenciám tohto storočia. V celej Cirkvi sviatok Božského Srdca Ježišovho zaviedol pápež Pius IX. v roku 1856.

Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu

Mesiac jún je zasvätený úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu.  Božia prozreteľnosť na rozšírenie úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu použila svätú Margitu Máriu Alacoque (+ 1690). Ľudstvu odovzdala rôzne mystické zážitky a videnia. Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote pobožnosť dobre vykoná.

Podmienky sú (splň si ich poctivo):

 1. Ísť na prvý piatok na sv. prijímanie a obetovať ho na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.
 2. Ísť na sv. spoveď v niektorý deň pred prvým piatkom (alebo priamo na prvý piatok) a obetovať ju na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.
 3. Pomodliť sa na prvý piatok na úmysel Svätého Otca.
 4. Celý deň sa snažiť vyhnúť hriechu aj všednému (ľahkému).
 5. Vo všetkom mať úmysel obetovať celý svoj deň na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.

Dvanásť prisľúbení pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce Ježišovo:

 1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
 2. Vnesiem pokoj do ich rodín.
 3. Poteším ich v trápeniach.
 4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.
 5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
 7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
 8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
 9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
 10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia.
 11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vymazané.
 12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pre celú Cirkev ustanovil pápež Pius IX. v roku 1856. O 33 rokov neskôr Pápež Lev XIII. povýšil tento sviatok na stupeň 1. triedy a zároveň schválil litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Osobitnú úctu k Božskému srdcu mal aj svätý pápež Ján Pavol II., počas svojej služby vo veľkej miere hovoril o význame novej evanjelizácie v živote katolíckej cirkvi. Napísal: „Kristovo Srdce musí byť uznané ako srdce Cirkvi: On nás volá k obráteniu, ku zmiereniu. On je ten, ktorý vedie čisté srdcia a tých, ktorí hľadajú spravodlivosť na ceste blahoslavenstiev. Je to on, ktorý rozohňuje spoločenstvo údov jedného tela. Je to on, ktorý nám umožňuje, aby sme sa držali evanjelia a prijali prísľub večného života. Je to on, ktorý nás vysiela na misiu. Dialóg s Ježišovým Srdcom rozširuje ľudské srdce v globálnom meradle.“

 Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu

Sv. Margita Mária Alacoque napísala modlitbu zasvätenia Božskému Srdcu, a tak môžeme denne zasväcovať svoj život Srdcu Krista.

Ja, M. zasväcujem sa Tebe, Božské Srdce Ježišovo. Odovzdávam Ti seba celého(ú) – svoj život, svoje myšlienky, svoje skutky, bolesti, aj trápenia. Zasväcujem sa Ti tak, aby každá čiastka mojej vôle a mojej bytosti oslavovala Teba, môjho Tvorcu a Vykupiteľa a patrila iba Tebe. Chcem z lásky k Tebe rešpektovať Tvoju svätú vôľu, ktorú mi zjavuješ v slovách Evanjelia a chcem sa vyhnúť všetkému, čo Ty odsudzuješ ako hriešne a nehodné Božieho dieťaťa. Ty, Božské Srdce, buď jediným objektom mojej lásky, ochrancom môjho života, zárukou spasenia, lekárom mojej krehkosti a nestálosti v dobrom, buď mojím útočiskom v hodine mojej smrti. Dobrotivé Srdce, buď mojím ospravedlnením u svojho Otca. Odvráť odo mňa trest jeho spravodlivého hnevu. Láskavé Srdce, na Tebe staviame všetku svoju dôveru. Pre svoju hriešnosť sa obávam všetkého, ale pre Tvoju dobrotu nestrácam nádej. Znič vo mne všetko, čo by sa Ti nepáčilo, alebo bolo proti Tebe. Vtlač do môjho srdca svoju lásku tak hlboko, aby som na Teba nikdy nezabudol(a). Amen.

Zdroj: https://www.radiomaria.sk/prislubenia-pre-tych-ktori-si-ctia-bozske-srdce-jezisovo/ a https://www.tkkbs.sk/view.php?

Skúsenosť so stretnutia s mocou Božského Srdca: https://modlitba.sk/exorcista-sa-stretava-s-mocou-najsvatejsieho-srdca-jezisovho/

Prvé sväté prijímanie vo Veľkej

19. mája 2024 – na Sviatok zoslania Ducha Svätého bola v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. Záverečnú bezprostrednú prípravu sme odštartovali púťou do Levoče (11.5.), kde sme si prosili o Božiu ochranu a sprevádzanie Panny Márie, Ježišovej a našej Nebeskej mamy. Aj my chceme mať účasť na radostiach našej Mamy a jednou z jej najväčších je, že máme otvorené a pripravené srdce pre Ježiša a chceme odpovedať na Jeho lásku svojim životom.

Zo slávnosti prinášame pár momentiek:

Na slávnosť sa deti i rodičia pekne pripravili. Vyzdobili kostol, skrášlili okolie, uplietli veniec – ktorý vyjadruje vzájomnú jednotu spoločenstva Cirkvi – ľudí s Bohom. Nech sa táto jednota rozvíja naďalej. Každý objavil, že môže rásť v poznaní Božej lásky cez modlitbu, sv. omše, Božie slovo, dobré skutky, spoznávanie spoločenstva i učenia Cirkvi… Je toho tak veľa, čo nám Pán pripravil a ešte len pripraví :-)

Link, kde bude možné fotografie zo slávnosti nájsť pošleme akonáhle bude k dispozícii.

Niečo nás ešte čaká.

Čaká nás slávnosť Božieho Tela a Krvi (30.5. o 17:30 – o hodinu skôr ako bývajú sv.omša bežne). Bude aj malá procesia s oltárikmi.

Tiež nás čaká aj mystagógia. Rodičov povzbudzujeme, aby sa podarilo prísť na každé stretnutie od 1.-7.6.. Nech sa upevní naše priateľstvo s Ježišom i poznanie daru, na ktorom máme účasť. Tento rok sme ju nemohli zaradiť hneď po slávnosti prvého svätého prijímania, lebo nám do toho vošla škola s programom školy v prírode. Škoda. Učíme sa však komunikovať a včas si urovnať hierarchiu hodnôt. Čo je viac ako Ježiš? Asi to nie je ešte také jednoduché preniesť do praxe. Preto si opakujeme, Ježišu tichý a pokorný srdcom, sprav naše srdce, podľa svojho srdca.

Ježiš chce byť uprostred všetkého čo prežívame a máme… aby sa nič dobré z nášho života nestratilo a všetko, čo máme, aby sa premenilo na to, čo zostane pre nebo…

Na spoločnej fotke na záver je obrázok na tabuli napravo… Biely štvorček v strede je Ježiš… ostatné – tie farebné sú potrebné a dôležité veci pre život. Bez neho sa minú, s Ním sa stanú užitočnými pre večnosť.

Deviatnik k Duchu Svätému alebo aspoň modlitba

Dnes (18.5.2024) skončí deviatnik k Duchu Svätému. Vo farnosti sme sa ho modlili za pokoj vo svete, za našu farnosti a špeciálne za birmovancov a prvoprijímajúcich.

Zajtra je Slávnosť Zoslania Ducha Svätého a o 11:00 budú rodiny prvoprijímajúcich prežívať slávnostnú radosť z toho, že ich deti nastúpia do ďalšej etapy ich života – budú mať plnú účasť na Eucharistii. Nech sa im darí v radostnom rozvíjaní priateľstva s Ježišom a nech to pocíti celé ich okolie.

V tomto príspevku ponúkame aj modlitby k Duchu Svätému z deviatníka, ktorý vytvorilo spoločenstvo ACN. Duch Svätý obnovuje a spája v Božej láske tých, ktorí sa pre ňu otvárajú i tých, ktorých obklopuje svojou trpezlivou, tvorivou a dobrotivou láskou. Modlime sa toľko, koľko len môžeme:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Príď, Duch Svätý, Duch lásky!

Príď, Duch Svätý, Duch lásky!

Ty rozširuješ naše srdcia. Oslobodzuješ nás od sebectva a sebaľútosti.

Dvíhaš náš pohľad od zeme k nebu.

Pripomínaš nám, že máme v nebesiach Otca, ktorý nás nesmierne miluje

a poslal k nám na svet svojho jediného Syna, aby sme stále mali po svojom boku pomocníka.

Upriamuješ nás na potreby našich bratov a sestier.

Zapáľ naše srdcia, aby sme Boha milovali nadovšetko a blížnym v núdzi ochotne pomáhali.

Zjednoť nás s Bohom i medzi sebou navzájom.

Amen.

„Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.“

To platí aj pre Jarný slnečný dom, detský domov v brazílskom meste Fortaleza. Modlíme sa, aby detské srdcia boli naplnené Božou láskou.

2. deň

Príď, Duch Svätý, Duch radosti!

Príď, Duch Svätý, Duch radosti!

Uvoľňuješ nám putá strachu a dovoľuješ dušiam, aby si oddýchli.

Zaháňaš zúfalstvo a znovu dávaš silu podlomeným kolenám.

Príď a zostaň s nami.

Keď si s nami, tiene ustupujú svetlu,

duše nám plesajú ako Ján Krstiteľ, keď jeho matka začula Máriin pozdrav,

napĺňa nás radosť ako betlehemských pastierov, keď v jasliach našli Spasiteľa,

srdcia nám horia ako srdcia emauzských učeníkov, keď stretli Vzkrieseného.

Zahrň nás Božou radosťou.

Obnov naše myšlienky, slová a skutky, aby sme boli svedkami večnej radosti.

Amen.

„K šťastiu stačí tak málo…“

Radosť nie je výsadou bohatých, ale Božím darom pre každého – i pre týchto seminaristov vo východoindickom štáte Džhárkhand.

3. deň

Príď, Duch Svätý, Duch pokoja!

Príď, Duch Svätý, Duch pokoja!

Si darom zmŕtvychvstalého Ježiša.

Keď nás zneistí niečo nepredvídané, Ty upokojuješ naše srdcia.

Bezpečne nás vedieš na púti života k nášmu večnému cieľu.

Dávaš istotu nášmu tápaniu.

Z nepriateľov robíš spojencov, pomstu premieňaš na odpustenie.

Národy učíš, ako hovoriť jazykom vzájomného rešpektu, a pomáhaš im prekonávať nedorozumenia.

Premeň aj naše srdcia, aby sme chceli porozumieť ostatným.

Daruj nám ochotu zrieknuť sa svojich práv voči blížnym v záujme mieru.

Dovoľ nám žiť v súlade s tebou, s našimi blížnymi i so sebou samými.

Urob nás nástrojmi tvojho pokoja.

Amen.

Kardinál Dieudonné Nzapalainga CSSp a hlavný predstaviteľ islamskej komunity imám Kobine Layama.

Obaja sa zasadzujú za mierové spolunažívanie rôznych náboženstiev v Stredoafrickej republike.

4. deň

Príď, Duch Svätý, Duch zhovievavosti!

Príď, Duch Svätý, Duch zhovievavosti!

Máš s nami toľkú trpezlivosť!

Keď si nevšímame tvoje klopanie na naše srdcia, ty čakáš.

Keď od druhých požadujeme to, čo ani sami nedokážeme splniť, zostávaš voči nám láskavý.

Keď pohár našej trpezlivosti pretečie a žiadame o prísne potrestanie druhých, pripomínaš nám, aby sme boli zhovievaví.

Svojou božskou trpezlivosťou predvídaš i to dobro, ktoré ešte nedokážeme vykonať:

si k nám zhovievavý a chceš nás krok za krokom viesť k veľkosti, ktorú môžeme dosiahnuť s tvojou milosťou.

Dovoľ nám učiť sa od teba.

Daruj nám trpezlivosť s našimi blížnymi, aby dokázali prekonávať samých seba.

Daj nám trpezlivosť aj so sebou samými, aby sme videli svoje skutočné sily a nepreceňovali sa.

Amen.

Keď sa chcú misionári pôsobiaci v odľahlých oblastiach, ktoré nemajú vybudovanú infraštruktúru, dostať ku komunitám veriacich, potrebujú najmä trpezlivosť.

Príkladom je farnosť Canaria v Peru.

5. deň

Príď, Duch Svätý, Duch láskavosti!

Príď, Duch Svätý, Duch láskavosti!

Tak ako ranné slnko zalieva krajinu láskavým svetlom, tak sa ty stretávaš s celým stvorením.

Miluješ všetky stvorenia. Veď inak by si ich, Duch Stvoriteľ, nepovolal k životu.

A nadovšetko miluješ človeka.

Jeho si utvoril na obraz teba, trojjediného Boha.

Stávaš sa naším blízkym priateľom.

Keď sme skľúčení, utešuješ nás.

Keď strácame chuť do každodennosti, prebúdzaš v nás novú radosť zo života.

Keď sa previníme, odpúšťaš nám a môžeme začať nanovo.

Nech na nás dopadajú lúče tvojej láskavosti, aby sme ju vyžarovali aj na iných.

Amen.

Znakom láskavého postoja je úprimný úsmev, ako vidieť na misionárkach z bolívijskej arcidiecézy Cochabamba.

6. deň

Príď, Duch Svätý, Duch dobroty!

Príď, Duch Svätý, Duch dobroty!

Svoju silu odhaľuješ, keď sa nad nami zmilúvaš a ochraňuješ nás.

Rád prejavuješ svoju priazeň celému stvoreniu a zmierňuješ všetky útrapy.

V tvojich očiach sú poslední rovnako vzácni ako prví.

Každému chceš udeliť rovnakú odmenu večného života.

Slnko svojej zhovievavosti nechávaš vychádzať nad dobrými i zlými.

Tak často prehliadaš ľudskú nevďačnosť a neustále nám podávaš svoju dobrotivú ruku.

Dýchaj v nás, Duch dobroty!

Len tak sa aj my dokážeme dobrotivo správať k svojim blížnym.

Daj, aby sme sa inšpirovali tvojou dobrotou a otvorili naše srdcia pre potreby blížnych.

Amen.

Dobrota a srdečnosť nepotrebujú slová, prúdia od srdca k srdcu. Sestra Agnes v objatí so ženou žijúcou pri kenskom jazere Turkana.

7. deň

Príď, Duch Svätý, Duch vernosti!

Príď, Duch Svätý, Duch vernosti!

Nezabúdaš na nás, hoci často nemyslíme na Boha a ideme vlastnými cestami.

Zaujímaš sa o nás, hoci často nežiadame o Božie vedenie a nechceme plniť Božie prikázania.

Neopúšťaš nás, keď opúšťame Boha, lebo nemôžeš poprieť sám seba.

Už dávno si vryl naše mená do dlaní nášho nebeského Otca.

On nás v krste prijal za svoje deti.

Stali sme sa bratmi a sestrami jeho Syna a tvojím príbytkom, Duch Svätý.

Trváš na svojej nezlomnej láske k nám.

Zostúp na nás a daruj i nám verné srdcia.

Amen.

Po druhej svetovej vojne umožnila nadácia ACN prostredníctvom „pojazdných kaplniek“ vysídleným Nemcom

verne žiť podľa katolíckej viery aj v diaspórach severného Nemecka.

8. deň

Príď, Duch Svätý, Duch miernosti!

Príď, Duch Svätý, Duch miernosti!

Neprihováraš sa nám v búrkach, zemetraseniach ani ohni, ale jemným, tichým šepotom.

Ak ťa odmietame, nehľadáš pomstu.

Tým, ktorí ťa urážajú, neustále dávaš novú šancu.

Učíš nás nasledovať Ježiša, ktorý svojich mučiteľov nepreklínal, ale modlil sa za nich.

Naplň nás, ty Duch miernosti.

V sparne nášho hnevu nás ovlažuj.

Daj nám dar sebaovládania a rozvážnosti – nech nesúdime, ale zmierujeme.

Pretvor naše srdcia podľa Ježišovho tichého a pokorného srdca, aby aj o nás platilo:

“Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.”

Amen.

Vzorom miernosti sú kresťania z Ninivskej planiny v severnom Iraku: modlia sa za islamistov, ktorí v rokoch 2014 – 2016

zničili a znesvätili ich chrámy. Kňaz Thabet Mansur v kostole Mar Addai v meste Karamleš.

9. deň

Príď, Duch Svätý, Duch zdržanlivosti!

Príď, Duch Svätý, Duch zdržanlivosti!

Oslobodzuješ náš od naviazanosti na materiálne veci.

Pomáhaš nám používať tie pominuteľné tak, aby sme nestratili večné.

Učíš nás vzdávať sa dobrého, aby sme získali niečo ešte lepšie.

Povzbudzuješ mladých, aby si zachovali predmanželskú čistotu.

Posilňuješ manželov, aby si boli verní celý život.

Upevňuješ odhodlanie kňazov a rehoľníkov žiť v celibáte pre nebeské kráľovstvo.

Prebuď v nás radosť zo zdržanlivosti.

Veď nás k tomu, aby sme sa zriekli pôžitkov, ktoré nás držia v zajatí.

Prebuď v nás túžbu po nebi. Potom v tomto svete zakúsime, že menej môže byť viac.

Amen.

Páter Werenfried van Straaten OPraem už od roku 1947 vyzýval na štedrosť voči kresťanom v núdzi.

Letné tábory 2024

ONLINE prihláška na Prímestský denný tábor Oratko (2.-8. roč. ZŠ)

Prímestský tábor je momentálne úplne obsadený. Aktuálne nie sú dostupné voľné miesta.

15.7.-19.7. – Oratko na sídlisku Juh

Prímestský tábor vo Veľkej:

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE + základné info + vyhlásenie o zdravotnom stave na Prímestský denný tábor vo Veľkej (3.-8 ročník ZŠ)

15.7. – 19.7. – Poprad Veľká

ONLINE príhláška na Chlapčenský pobytový tábor (3.-9. roč. ZŠ)

(UŽ IBA AKO NÁHRADNÍCI – tábor je momentálne naplnený)

30.6. – 5.7. – Vikartovský mlyn, Liptovská Teplička

ONLINE prihláška na Dievčenský pobytový tábor (3.-8. roč. ZŠ)

30.6. – 5.7. – Kysak

BIRMOVANECKÝ pobytový tábor

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE + základné info + vyhlásenie o zdravotnom stave pre pobytový birmovanecký tábor je (TU vo Worde) a v PDF (TU)

21.-25.8. – Jakubovany (Provida Camp)

ONLINE prihláška na Tínedžerský tábor (8. roč ZŠ – 3. roč. SŠ)

25.8. – 28.8. – Vikartovský mlyn, Liptovská Teplička

Základné info + vyhlásenie o zdravotnom stave

Kázne, za ktoré komunisti väznili kaplána z Veľkej, Martina Mikulca

Naši starozákonní bratia, Židia, vyvíjajú obrovské úsilie na to, aby termín „holokaust“ poznala mladá generácia, dokonca aj malé deti. Opakovane a mnohorakými spôsobmi vysvetľujú, ako došlo k tomu, že holokaust sa stal zvráteným dôsledkom nacistického režimu. Sú si vedomí toho, že pokiaľ by v tejto oblasti nevzdelávali mladé generácie, filozofia nacizmu by sa mohla opäť stať príťažlivou pre niektorú z budúcich generácií.

V tom nám Židia majú byť príkladom. Komunistický režim bol rovnako zvrátený a krutý k tým, ktorí ho neakceptovali, keďže potláčal základné slobody človeka a bol v rozpore s kresťanskými princípmi života.  Za jediných skutočných odporcov komunistický režim pokladal veriacich ľudí, zvlášť silnú a početnú katolícku cirkev. Duchovenstvo, rehoľníkov, ale aj veriacich laikov preto väznil, mučil a vraždil na základe falošných súdnych procesov,  alebo aj bez nich.

Jedným z väznených kňazov bol tiež kaplán vo Veľkej, Martin Mikulec. Jeho kázne v písomnej podobe sa nachádzali v archívoch Štátnej bezpečnosti. Odtiaľ ich získal a s pomocou pani Marty Valčuhovej, ktorá ich prepísala, skompiloval do svojej zaujímavej diplomovej práce s názvom Otcovia viery náš diakon, Andrej Dominik. Vďaka nemu si kázne teraz môžeme prečítať aj my ostatní. Ich cenou je utrpenie kňaza, ktorý nás rovnako ako náš Pán povzbudzuje k životu v pravde a k uvedomeniu si pokladu viery, ktorý sme dostali.

kázne sú v odkazoch pod obrázkami – klikni na nadpisy

 1. kázeň: Deň matiek: Aká má byť kresťanská matka?
 2. kázeň: Rodičia a škola.
 3. kázeň: Buďme horliví vo viere, ba ochotní za vieru aj trpieť.    
 4. kázeň: Slúžiť jednému Pánovi!            
 5. kázeň: Pastiersky úrad Cirkvi (1)                                         
 6. kázeň: Pastiersky úrad Cirkvi (2)
 7. kázeň: Príčina a následky nevery
 8. kázeň: Ako užívať hmotné majetky
 9. kázeň: Pred voľbami

Púť detí na Levočskej hore

V sobotu 11.5. 2024 sme sa s rodinami našej farnosti zúčastnili misijnej púte, ktorá sa v našej diecéze konala na Levočskej hore.

Hlavnými účastníkmi od nás sú rodiny s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Bola nás celkom pekná skupina 75 – účastníkov.

Tohto roku sme objavovali 7 radostí Panny Márie. Pokojným tempom sme vystúpili na horu, pričom sme sa 7x zastavili, aby sme si pripomenuli, alebo vylúštili akých 7 radostí má naša Nebeská mama. Deti so 7 animátorkami to skvele zvládli a tak si ich môžeme zapamätať: 1.) je to radosť zo zvestovania, že si ju Pán Boh vyvolil za Matku svojho Syna, 2.) radosť z narodenia Ježiška, 3.) Radosť z toho, že prišli Traja králi, ktorí vzdali Ježišovi úctu a poklonu ako Kráľovi kráľov a Bohu, 4.) Určite mala radosť, že po troch dňoch našli 12 ročného Ježiša v chráme, 5.) že vstal zmŕtvych, čím porazil hriech a smrť, 6.) veľmi sa tešila pri zoslaní Ducha Svätého a potom 7.), ako ju Ježiš vzal do neba s telom i dušou a korunoval ako najkrajšieho a najdokonalejšieho človeka v nebi. A my sa tešíme, že sme ju dostali za našu Nebeskú mamu. Darovala nám nielen svojho Syna, ale nám pomáha, aby sme ho spoznávali a milovali.

Keď sme sa dostali na horu, tak sme vstúpili do krásneho chrámu – baziliky minor, ktorá je zasvätená udalosti stretnutia Márie s jej tetou Alžbetou.

Otec biskup František nám pripomenul, aby sme sa aj my tešili z toho, že môžeme prinášať radosť iným ako Panna Mária a máme ju priniesť aj domov, objať svojich rodičov a poďakovať im za najväčší dar, ktorý nám Pán Boh dal cez nich a to je život.

Medzi tým sme ešte stihli urobiť skúšku srdca našich prvoprijímajúcich, ktorí o týždeň (19.5.) budú mať krásnu slávnosť – prvý krát príjmu Pána Ježiša v Eucharistii. Naše animátorky spolu s don Dominikom na 7 stanovištiach položili otázky zo 7 tém a do lístočkov im zapísali potvrdenie o tom, ako im to šlo. Našťastie nikto nemal strach, lebo mohli pomáhať aj rodičia. Uvedomili sme si aj to, že 1. sväté prijímanie nie je posledné a že nás Pán Ježiš má veľmi rád a chce, aby sme sa naučili vnímať Jeho lásku a zápasiť o to, aby sme ju nielen nestratili, ale naučili sme sa v priateľstve s Ním rásť. či ho máme radi skutočne, to sa ukazuje podľa toho, či máme pre neho čas, či ho spoznávame, a počúvame, či sa s Ním rozprávame v modlitbe. Tiež to vidieť na sv. omši, pri modlitbe, či vieme prekonávať pokušenia a šíriť dobro a radosť.

Dozvedeli sme sa, že Duch Svätý je ten, ktorý nás povzbudzuje k priateľstvu s Ježišom a napĺňa radosťou, že ho máme. Ak túto radosť strácame, už vieme, že sa niečo deje, čo ubližuje nášmu priateľstvu s Ježišom. Našťastie sme sa na Mariánskej hore všetci cítili prijatí a dobre. Veď tam boli aj hry, súťaže, stanoviská, modlili sme sa ruženec a slávili svätú omšu… Bolo tam super.

Nech sa nám táto radosť rozvíja a príde aj do sŕdc tých, ktorí sa dočítali až sem :-)

Myslite na nás, na deti i rodiny, v modlitbe, aby priateľstvo s Ježišom u každého rástlo a nikdy sa nestratilo… A nik nezostal v našej farnosti sám.

Ďakujeme organizátorom púte, našim začínajúcim animátorkám, skvelým ockom a mamám, ktoré deti pripravili a budú ich sprevádzať na ceste viery aj ďalej.

Ďakujeme za krásne počasie Nebeskému Ockovi a aj tým, čo zostali doma a boli na celodennej adorácii, kde sa modlili za nás, celú farnosť a diecézu.

A ešte jedno, niečo pre nás píše aj Svätý Otec: Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu detí

Sviatok Dominika Savia – patróna mladých, miništrantov, mamičiek…

Zo „Života mladíka Dominika Savia“, ktorý napísal svätý Ján Bosco, kňaz

(Opere edite, XI, Rím 1976, 187 s., passim)

Radšej zomrieť, ako zhrešiť

Často sa stáva, že človek v mladom veku mení svoje rozhodnutie o tom, čo chce urobiť. V prípade nášho Dominika to tak nebolo. Všetky čnosti v ňom spoločne rástli podivuhodným spôsobom bez toho, aby jedna zatienila druhú.

Keď Dominik prišiel do oratória, jeho pohľad sa hneď zastavil pri nápise, ktorý visel na stene: „Da mihi animas, cetera tolle!“ Chvíľu o ňom uvažoval a potom dodal: „Pochopil som, že tu sa neobchoduje s peniazmi, ale s dušami. Už chápem! Dúfam, že aj moja duša sa stane súčasťou tohto obchodu.“ Tu má svoj počiatok jeho príkladný spôsob života, tá dôslednosť pri plnení si povinností, nad rámec čoho už veľmi ťažko možno ísť.

Večer 8. decembra 1854, v deň vyhlásenia dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, Dominik predstúpil pred oltár Panny Márie, obnovil svoje prísľuby, ktoré si dal pri prvom svätom prijímaní, a potom viac ráz povedal presne tieto slová: „Panna Mária, darujem vám svoje srdce. Ježiš a Mária, vždy buďte mojimi priateľmi. Prosím vás, pričiňte sa o to, aby som radšej zomrel, ako by sa mi malo stať nešťastie spáchať čo len jediný hriech.“

Dominik Savio bol už šesť mesiacov v oratóriu, keď som mal kázeň o tom, ako sa možno stať svätým. Táto kázeň bola ako iskra, v jeho srdci zapálila lásku k Bohu. Povedal: „Cítim v sebe túžbu a potrebu stať sa svätým… Teraz, keď som pochopil, že sa môžem stať svätým a súčasne byť veselý, bezpodmienečne chcem a potrebujem stať sa svätým. Pán Boh chce, aby som bol svätý, a ja sa ním musím stať. Chcem sa stať svätým a nebudem šťastný, kým sa ním nestanem!“

Vonkajšie prejavy jeho správania boli také prirodzené, že by sa dalo povedať, že takým ho stvoril Boh. No mnohí, ktorí ho poznali zblízka alebo sa podieľali na jeho výchove, môžu dosvedčiť, že za pomoci Božej milosti vynaložil veľké ľudské úsilie.

Dominik si začal hľadať spovedníka, ku ktorému potom chodieval pravidelne na spoveď. Príkladne a nábožne sa pripravoval na prijatie Eucharistie. Pri ďakovaní nepozeral na čas. Pán Boh ho obdaril viacerými darmi, predovšetkým však horlivou modlitbou. Viackrát pôsobil, akoby nebol pri zmysloch. Keď sme sa ho na to pýtali, odpovedal: „Zdá sa mi, že vidím mnoho krásnych vecí. Mám stály dojem, že nad mojou hlavou sa otvára nebo.“

Aby sa mohol stať svätým, dostal radu, aby sa v prvom rade usiloval získať duše pre Boha. Táto myšlienka sa stala trvalým dychom jeho života. Veľmi rád čítal životopisy svätých, ktorí sa osobitným spôsobom zamerali na záchranu duší; často hovoril aj o misionároch. Často bolo počuť, ako hovorí: „Aký by som bol šťastný, keby som mohol všetkých svojich kamarátov získať pre Boha! Tieto duše čakajú na našu pomoc!“ Myšlienka získať duše ho sprevádzala na každom kroku. Keď zomrel, na jeho tvári sa odrážalo nebo.

Pre deti – video

Dominik Sávio pomáha z neba.

Je patrón miništrantov

Modlitba:

Svätý Dominik Savio,

pomôž nám spoznať Božiu lásku,

aby sme našli silu žiť úplne pre Ježiša

a zanechať hriech. Daj, aby sme sa

s pomocou Panny Márie naučili

plniť si svoje povinnosti, trpezlivo

zušľachťovať svoju povahu

a odvážne sa angažovať pre dobro

druhých. Nech takto objavíme spolu

s tebou pravú radosť a staneme sa

šťastnými tu i vo večnosti. Amen.

Na obrázku môže byť 3 ľudia a ofina

Je patrónom pre neplodné, tehotné ženy a bojujúce matky

Dominik Savio je nielen patrónom miništrantov, ale aj mocným orodovníkom bezdetných, neplodných manželstiev, pomocníkom v rizikovom tehotenstve, či pri komplikovaných a ťažkých pôrodoch. V neposlednom rade ho poznáme ako ochrancu všetkých matiek a detí v kolískach.

Stužka Dominika Sávia.

Sv. Dominik je vzorom detí a ochraňuje ich už od prvých chvíľ. Z lásky k deťom tento svätec požehnáva aj rodičov pri plnení náročného poslania. Aby dosiahli ochranu Dominika Savia, okrem nosenia jeho stužky sa rodičia zaväzujú dodržiavať isté “predsavzatia” (prísľuby), čo znamená zaviazať sa k plneniu nových povinností. Nejde o nič iné ako o pripomenutie základných povinností kresťanskej výchovy.

Púť farnosti do Sanktuária Božieho milosrdenstva

V sobotu 4. mája organizovalo Rádio LUMEN svoju 17. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Do areálu sanktuária prišlo viac ako 13-tisíc pútnikov.

Medzi pútnikmi sme boli aj my z farnosti Poprad-Veľká. Mali sme skvelú organizátorku s mladíckym elánom. Pani Šelengová už tradične organizuje túto púť s veľkou láskou. Objednala poschodový autobus (pre viac ako 55 účastníkov), zabezpečila prihlasovanie, poistenie pútnikov, rozdala informácie, rozdelila úlohy v tíme a išlo sa :-) Napriek tomu, že sme vyštartovali už o 4:00, atmosféra spoločenstva bola veselá i zbožná.

Cieľom púte je načerpať Božie milosti a milosrdenstvo… Stihli sme si pozrieť areál Sanktuária Božieho milosrdenstva, ale aj neďaleké Sanktuárium Jána Pavla II.. Tento svätý pápež – veľmi blízky slovenskému ľudu nás povzbudzuje svojim životom i slovom k dôvere v Božie milosrdenstvo i v blízku a účinnú pomoc Panny Márie.

Na púti sme mohli vnímať silu spoločenstva, ktoré sa spolu modlí, vzýva Božie milosrdenstvo i pomoc Panny Márie, prináša úmysly svojej farnosti i vlastné pred Pána a v pokojnej atmosfére delenia sa o radosť i pochúťky z domácej kuchyne, buduje rodinu. Dúfame, že sme dobre využili čas na modlitbu i obetovanie námah (pokánie), aby Pán mohol konať čoraz viac v nás i cez nás.

Slávnostnú sv. omšu s kázňou mal diecézny biskup Spišskej diecézy Mons. František Trstenský. V homílii veriacich vyzval, aby správne prežili rok modlitby, ktorý predchádza jubilejnému roku 2025. Vhodným môže byť predsavzatie čítať denne Sväté písmo. Ježiš nám chce povedať, keď prídu ťažkosti, keď prídu chvíle skúšky, pokušenia. Keď hovoríme: Pane, čo mám robiť? Pane, pomôž mi! Veď mi nejako poraď! Ježiš nám poradil, vezmi písmo. Ty sa spoľahni na Božie slovo! Ty sa vtedy spoľahni na Pána Boha. Nehľadaj iné veci. Spoľahni sa na Božiu prítomnosť. A prečo to mám robiť? Veď ja som to urobil. Keď som bol vystavený pokúšaniu diabla, citoval som, zobral som Božie slovo. To bolo mojou zbraňou.“

Otec biskup nás pútnikov povzbudil, aby sme ako emauzskí učeníci, po návrate domov (do nášho Jeruzalema) povedali, že sme stretli Ježiša – živého – v slove, v Eucharistii a v spoločenstve… Ježiš je skutočne prítomný medzi nami – ako Zmrtvýchvstalý – víťaz nad každou zlobou a hriechom.

Den Dominika Sávia už v piatok!

Radi by sme pozvali všetkých stretkárov miestnej saleziánskej mládeže na DEŇ DOMINIKA SÁVIA, ktorý sa uskutoční už tento piatok (3.5.) v oratku v Poprade na juhu.

Program zakončíme sv. omšou o 18:00. Tešíme sa na Vás!