Františkova ekonomika – stretnutie 25. hodina.

Online 6.10. o 16:00.

Podľa tradície sa bude podujatie vysielať z Assisi, pomyselného domova Františkovej ekonomiky.  Vysielať ho budeme tu: 

Františkova ekonomika: Štvrté celosvetové online stretnutie v Assisi 

V piatok 6. októbra adresuje Svätý Otec nové posolstvo všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete 

Už po štvrtý rok sa mladí ekonómovia, iniciátori zmien a podnikatelia stretnú na výročnom podujatí  Františkovej ekonomiky, ktoré sa už tradične bude konať v Assisi. Tentokrát sa však účastníci  zapoja online. Pripojiť sa môže každý, a to v piatok 6. októbra o štvrtej hodine popoludní. Tohtoročné  stretnutie dostalo názov 25. hodina

Zmena naratívu 

Globálna ekonomika zažíva ťažké časy, ktoré prinášajú nové výzvy. Či už máme na mysli vojnu na  Ukrajine, ale aj iné vojny vo svete, zhoršujúcu sa environmentálnu krízu a s ňou spojenú migráciu,  nerovnosti medzi ľuďmi a národmi, ide o prehlbujúce sa problémy, ktorým musí spoločnosť dôstojne  čeliť. Na čoraz vážnejšie a naliehavejšie krízy sa pokúsi nájsť odpoveď Františkova ekonomika  v podobe stanovenia si konkrétnych cieľov na ďalší rok. 

Jednou z hlavných výziev je potreba nových príbehov. Po celý rok 2023 vznikali úvahy o dôležitosti  opätovného uzemnenia duchovného a naratívneho kapitálu súčasnej doby. „Bez transformácie  skúseností na príbehy sa fakty nestanú sociálnymi javmi, a tak hrozí, že zostanú nemými faktami.  Kolektívne udalosti sa začínajú vtedy, keď sa ich snažíme vyrozprávať niekomu, kto nás chce  počúvať,“ pripomínajú organizátori. 

Príbehy ako liek na krízu ľudskosti 

V rámci príprav na októbrové podujatie preto organizátori vyzvali mladých ľudí, aby priložili ruku k  dielu aj prostredníctvom zapojenia sa do súťaže s názvom Príbehy, ktorými sme. Do polovice  septembra mohli do nej posielať svoje príbehy spracované do podcastu, piesne, videa, poézie,  krátkeho príbehu, listu, novinárskeho textu či vizuálneho umenia. 25. hodina tak zhromaždí príbehy,  vízie a skúsenosti, ktoré sú súčasťou kapitálu Františkovej ekonomiky a ktoré majú hlas a tvár  v každom mladom protagonistovi či protagonistke tohto globálneho spoločenstva. 

Veľké očakávania sa spájajú s posolstvom, ktoré Svätý Otec adresuje mladým ekonómom  a podnikateľom sveta, zhromaždeným pri tejto príležitosti online. Pripomeňme si teraz jeho slová  spred roka: „Nová ekonomika inšpirovaná Františkom z Assisi sa dnes môže a musí stať ekonomikou  priateľstva so Zemou a ekonomikou mieru. Ide o premenu ekonomiky, ktorá zabíja, na ekonomiku  života vo všetkých jeho aspektoch.“

Inkluzívny svet 

Podľa tradície sa bude podujatie vysielať z Assisi, pomyselného domova Františkovej ekonomiky.  V rámci programu vystúpia mladí ľudia z celého sveta, ktorí sa podelia o svoje príbehy a talent  v službách ekonomiky s dušou. Priamy prenos sa bude vysielať z divadla Serafínskeho inštitútu  prostredníctvom internetového rádia. „Serafínsky inštitút v rámci Ekonomiky spoločenstva  pozdvihuje hlas tých najkrehkejších, pretože práve vďaka ich ťažkostiam môžu dozrieť nové vízie,  schopné odovzdať spoločnosti aj ekonómii nové podnety,“ hovorí Francesca Di Maolová, prezidentka  Serafínskeho inštitútu v Assisi. „Presne o to žiadame mladých ľudí, aby mali v očiach a srdciach tváre  tých, ktorí najviac potrebujú pomoc, aby mohli nanovo navrhnúť svet, ktorý bude spravodlivý, férový  a skutočne inkluzívny.“ 

Druhá časť encykliky Laudato si’ uzrie svetlo sveta 4. októbra 2023. 

Františkova ekonomika je iniciatívou pápeža Františka, ktorú započal 1. mája 2019 s cieľom zlepšiť  globálny ekonomický systém. Pápežova encyklika Laudato si’, venovaná starostlivosti o životné  prostredie, predstavovala pre mnohých mladých ľudí z Františkovej ekonomiky dôležitý kultúrny  a duchovný rámec. Počas online podujatia 25. hodina preto bude priestor aj na zhromaždenie prvých  reflexií a diskusiu o doterajších krokoch, podniknutých v rámci záväzku budovať integrálnu  ekonomiku spolu s novou ekológiou. Druhá časť encykliky Laudato si’ uzrie svetlo sveta 4. októbra  2023. 

Zastúpenie Františkovej ekonomiky na Slovensku 

Františkova ekonomika má svoje zastúpenie už aj na Slovensku. Záujemcovia o spoluprácu ju nájdu  v Košiciach na Tajovského 1. Jej dvere sú otvorené všetkým, ktorí chcú získať viac poznatkov,  prípadne sa do iniciatívy priamo zapojiť, alebo ju finančne podporiť. „Hub” zabezpečuje komunikáciu  s Talianskom a prináša informácie o dianí, ako aj o rôznych podujatiach. „Pôsobíme tiež ako  koordinátor podujatí a diania Františkovej ekonomiky na Slovensku. Radi by sme našu komunitu  rozšírili, preto uvítame spoluprácu s jednotlivcami, donormi aj s inými organizáciami, školami,  farnosťami či firmami,“ hovorí Zuzana Eliášová, koordinátorka Františkovej ekonomiky pre Slovensko.


Autor Tatiana Kubišová

(Text prevzatý z oznamu Biskupského úradu Spišskej diecézy a z https://nm.sk/frantiskova-ekonomika-stvrte-celosvetove-online-stretnutie-v-assisi/ )

Duchovná obnova animátorov

Konečne piatok! Veta, ktorá odznievala v hlave každého z nás, no najmä v hlavách animátorov a budúcich animátorov, ktorých namiesto leňošenia doma čakalo dobrodružstvo. Po omši v oratku sa vydali na Kvetnicu, kde strávili 2 dni plné budovania vzťahov (s ľuďmi no najmä s Bohom).

Večer sme začali večerou a potom sa pustili do do akčnej hry – zachraňovania sveta pred zánikom. Pyrotechnici sa snažili zneškodniť bombu, ale medzi nimi boli teroristi, ktorí mali opační zámer. Našťastie sa odvážnym pyrotechnikom podarilo bomby deaktivovať a napriek mnohým obetiam zachrániť svet. Posledné minúty dňa strávili odpovedaním na rôzne zaujímavé otázky. A konečne nastal čas na spánok…

Po budíčku a raňajkách sme sa spoločne pustili do toho, prečo na chatu išli. Do trávenia času s naším nebeským Otcom. Najprv sa dozvedeli, čo duchovná obnova je, prečo na ňu chodíme a ako ju máme zmysluplne využiť. Potom prešli na tému prvej duchovnej obnovy v tomto školskom roku. Prečo ľudia pália mosty? To bola téma, nad ktorou sa každý z nich v súkromí zamýšľal a rozprával sa s Pánom. Každý po svojom. Niekto ostal v chate, niekto sedel pri jazere, niekto sa prechádzal. Tí, ktorí túžili, prijali sviatosť zmierenia a po nej sa všetci zúčastnili záverečnej omše. Keďže od raňajok nebol čas na jedlo, výborný obed vyčaril každému úsmev na tvári. Nakoniec už ostalo iba rozlúčiť sa a rozísť sa domov. A najmä nadobudnuté informácie a načerpané sily plnohodnotne využiť v osobnom živote…

Brigáda pod strechou orlovne

Na rozhraní leta a jesene, v sobotu 23.9. 2023, sa o 9:00 stretlo na dvore kostola 25 brigádnikov – chlapcov, birmovancov a chlapov. Celkom slušná sila, ktorá už vie niečím aj pohnúť.

Podarilo sa vytvoriť atmosféru povzbudenia, že nežijeme iba pre seba, ale vieme urobiť niečo aj pre spoločné dobro, či pre iných – toto je veľmi liečivé – lebo to pomáha oslobodzovať sa od vlastných predstáv a od pohodlnosti.

Pod taktovkou členov hospodárskej rady sa časť pustila do upratovania kostola a časť do vypratávania pôjdu orlovne. Materiál zozbieraný v štýle, že raz sa to určite zíde, dostal dnes bodku. Staré drevo sa zišlo na kope v očakávaní premeny na teplo, rozbité škridle naplnili plošinu nákladného auta a mnoho drobností približne asi 10 multikár.

Týmto sme ušetrili trochu peňazí, ktoré budeme potrebovať na opravu krovu a výmenu strešnej krytiny, no najdôležitejšie je, že budova bude môcť slúžiť bez premoknutých stien a stropov mladším i starším farníkom.

Na obed sa podarilo práce prerušiť dobrou pečenou klobásou. Poobede už zostali iba tí s najlepšou kondičkou. O 15:00 sme mohli práce ukončiť. Zostalo iba zopár drobností – aj pre iných :-)

Milé mamy a manželky, ďakujeme, že ste chlapov pustili do práce a do spoločenstva ku kostolu. Ak prišli domov trochu unavení a zaprášení, tak to preto, lebo naozaj hrdinsky pracovali.

Modlíme sa za Slovensko pred voľbami

Voliť znamená dať väčšiu šancu dobru… a menšiu zlu.

Aby sme rozlíšili dobro od zla treba viac ako len uvažovať, treba sa modliť.

Nasledujúci deviatnik je pozvaním modliť sa pred voľbami za Slovensko – za ľudí, ktorí tu žijú, ktorí sa rozhodujú a tých, ktorí budú niesť zodpovednosť za spoločné dobro na miestach, kde sa rozhoduje o druhých.

Nasledujúca modlitba – deviatnik iniciuje Fórum kresťanských inštitúcií a má aj cirkevné schválenie (imprimatur).

Deviatnik

Večný Bože – náš Stvoriteľ, náš Vykupiteľ, náš Zástanca!

Svet i človek vyšiel z Tvojich rúk. Tvoja pravda a láska môže do našej spoločnosti priniesť svetlo a pokoj.

Túžime žiť v spravodlivej, pokojnej a bezpečnej krajine. Pomôž nám v pokore srdca hodnotiť ponuku politikov a politických strán a voliť tých, ktorí budú prinášať spoločné dobro – pokoj, zmierenie, slobodu, prosperitu, zásadné odmietanie korupcie, rozvíjanie spravodlivého právneho štátu a úprimnú snahu pomáhať chorým a slabým. Sme zodpovední – pred tebou i pred budúcnosťou – komu dáme svoj hlas. Pomôž nám, aby sme rozhodovali uvážene, vo svetle tvojej pravdy a podľa svojho najlepšieho presvedčenia. Daj nám odvážnych, zodpovedných politikov, ktorí budú pripravení obetavo pracovať pre dobro našej spoločnosti a budú hľadieť ponad perspektívu štyroch rokov.

Osobitná modlitba týkajúca sa témy daného dňa (nasleduje hneď nižšie – má byť vsunutá na toto miesto)

Pane, zostaň s nami a pomôž nám!

Štvrtok (21. septembra)

Pane, sme si vedomí našej zodpovednosti pred tebou i pred budúcimi generáciami, koho volíme za správcov vecí verejných. Daj nám potrebnú múdrosť!

Piatok (22. septembra)

Pane, chceme byť tvorivo verní. Túžime sa verne živiť cez stáročiami overené korene pravdy a múdrosti a súčasne prijímať všetko, čo je dobré, autentické a nové.

Sobota (23. septembra)

Pane, nechceme ísť na ľudí s pravdou ako s kladivom! Nechceme ani robiť falošné kompromisy s pravdou v mene láskavosti. Nauč nás, Pane, byť otvorení pre jedno i druhé – verne sa držať pravdy a úprimne milovať blížneho.

Nedeľa (24. septembra)

Pane, dávaj nám čím viac bratov a sestier, ktorí nám dokážu sprítomňovať tvoju múdrosť, lásku, kreativitu a ktorí budú pracovať a tvoriť pre zveľaďovanie spoločného dobra. Uvedomujeme si, že akí budeme my, taká bude naša krajina.

Pondelok (25. septembra)

Pane, aj keď  je dialóg niekedy ťažký, chceme tento prostriedok, ktorý si nám dal, v otvorenosti, múdrosti a láske využívať pre hľadanie toho, čo slúži pre zmierenie a pokrok všetkých.

Utorok (26. septembra)

Formovanie budúcej generácie – výchova a vzdelávanie našich detí – je náročným, no krásnym umením. Pane, žehnaj naše rodiny, školy, výchovné zariadenia, aby sme v dnešnom náročnom svete viedli deti k láske a veľkorysosti voči blížnym, k obdivu a vďačnosti voči stvorenstvu, aby boli naplnení nádejou a budovateľmi bratského sveta!

Streda (27. septembra)

Biblia nás povzbudzuje zastávať sa sirôt, vdov a cudzincov. Sme si vedomí, Pane, koľko bolestí, bied, chorôb a konfliktov ťaží našich bratov a sestry… Daj nám súcitné srdce a otvorené ruky, aby sme dokázali pomáhať tým, ktorí sú na pomoc odkázaní a aby sme neupadli do pasce kolektívneho sebectva, ktoré dusí celú spoločnosť!

Štvrtok  (28. septembra)

Pane, pozval si nás k úžasnému dobrodružstvu mať podiel na formovaní sveta, ktorý si ty stvoril. Pomôž nám využívať v slobode a kreativite všetky naše dary a talenty pre dobro našich bratov a sestier, pre dobro celej spoločnosti! Pomôž nám rásť v pokore, ktorú nezničia ani vlastné chyby a nedostatky!

Piatok (29. septembra)

Pane, sme ľuďmi krásnej perspektívy. Ty si nás stvoril, aby sme po tomto pozemskom putovaní prišli k tebe, kde zotrieš každú slzu z našich očí a kde nájdeme naplnenie, aké si teraz ani nevieme predstaviť. Pomôž nám byť stále dvomi nohami na tejto zemi, a posudzovať veci tohto sveta z tvojej perspektívy!

STIAHNUŤ TEXT MODLITBY V PDF

Kto je za tým?

Modlitbovú Iniciatívu organizuje Fórum kresťanských inšititúcií v spolupráci s Radou KBS Iustitia et Pax a ďalšími partnermi.

Ďalšie modlitbové iniciatívy pred voľbami

Tešíme sa, že budúcnosť našej krajiny nie je mnohým ľahostajná a spontánne vznikli pred voľbami viaceré modlitbové a pôstne iniciatívy. Zatiaľ sa k nám dostala správa o týchto

Jesenné kántry – poďakovanie za úrodu

Jesenné kántrové dni sú zamerané na poďakovanie za úrodu.

Z histórie

Kántrové dni sú štyri (z lat. quat-tuor) trojice dní – streda, piatok a sobota – zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, ​​Cezročného a Adventného obdobia liturgického roka. Keďže sú rozčlenené do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné, jesenné a zimné.

Kántrové dni alebo kántry vznikli z rímskych pohanských osláv siatby v mesiaci decembri, žatvy v mesiaci júni a vinobrania v mesiaci septembri. Boli to dni rozpustilej zábavy. Cirkev im dala náboženský obsah tým, že ich ustanovila ako dni kajúcnosti, dni pokánia. V 5. storočí pribudli k doterajším kántrovým dňom aj pôstne kántry. Pápež Lev Veľký charakterizuje kántry ako dni modlitieb, pôstu a dobrých skutkov. Ich slávením veriaci ďakovali za dary, ktoré im Boh poskytol na živobytie a boli povzbudení, aby tieto dary v čase hojnosti používali striedmo a v čase nedostatku aby nereptali. V kántrové soboty bývali aj pobožnosti za kňazov a zvlášť v letnú kántrovú sobotu aj kňazské vysviacky.

Slovenský názov kántry súvisí so slovom kántriť, ničiť, lebo sú to dni modlitieb pôstneho sebazapierania a dobrých skutkov, čo skutočne ničí v nás hriešne náruživosti. Niekde ich volajú aj Suché dni, lebo v minulosti veriaci prežívali tieto dni o suchom chlebe a vode.

Aj v súčasnosti Cirkev slávi štvoro kántrových dní. Všeobecné smernice pre liturgický rok uvádzajú, že v týchto dňoch Cirkev prosí Pána za rozličné ľudské potreby, najmä za zemskú úrodu a požehnanie pre ľudskú prácu a verejne ďakuje Bohu. Biskupské konferencie majú určiť čas a spôsob slávenia kántrových dní a prispôsobiť ich slávenie miestnym potrebám veriacich.
Konferencia biskupov Slovenska určila jarné kántrové dni v týždni po Prvej pôstnej nedeli, letné v týždni pred nedeľou Zoslania Ducha Svätého, jesenné v treťom septembrovom týždni (po sviatku Povýšenia svätého Kríža) a zimné kántrové dni v druhom adventnom týždni. Záväzný je len jeden z troch dní: streda, piatok, sobota.

Povzbudenie pre farnosť – dnes

Na jeseň ďakujeme spolu s celou Cirkvou za dar plodov zeme a práce našich rúk – teda za úrodu. Žijeme v čase, kedy si veľmi neuvedomujeme, čo znamená mať alebo nemať úrodu. Stačí mať peniaze a kúpiť si v obchode… Čo by sa stalo, keby sa pokazili obchodné vzťahy, keby prišla pohroma, keby sme stratili prácu alebo by sa stratila hodnota peňazí? Toto všetko pozná história a preto múdrosť hovorí, že to, čo sa nám zdá samozrejmé, ako napríklad nehladovať, tak to samozrejmé nie je. Preto treba ďakovať za tých, ktorí pracovali, za tých, ktorí zarobili a tomu, od koho pochádza všetko dobré – Nebeskému Otcovi. Pri každej svätej omši kňaz berie do rúk chlieb a víno – vzdáva vďaky – teda dobrorečí Nebeskému Otcovi, pričom ho prosí, aby nám časný pokrm slúžil pre večný.

V tomto čase si teda znovu oživujeme v pamäti, že do kostola nie je dobre prísť nepripravený, alebo s prázdnymi rukami. Dobré je mať pripravené srdce i ruky. To čo, prinášame Pánovi, prinášame, aby nám to premenil, aby to slúžilo pre dobro spoločenstva Božej rodiny – Cirkvi a chudobných. Toto je význam každej svätej omše. My Bohu darujeme to, čo máme a On to skrze kňaza premieňa a vracia nám to premenené na Telo a Krv svojho Syna, ktorý sa nám stáva pokrmom na ceste do neba – už tu na zemi… Bez Eucharistie nemôžeme žiť, lepšie povedané nemôžeme získať život, ktorý by smeroval do večnosti.

Prekaziť to môže iba naša nevďačnosť a sebectvo, alebo oddelenie sa od Boha, bratov a sestier – teda hriech. … A ten nám chce Pán odpustiť vo svätej spovedi a pomôcť napraviť milosťou, ktorú nám dáva cez svoju obetu… Máme účasť na takomto úžasnom dobre, ktoré nedá získať inde, iba v Jeho rodine – v liturgickom zhromaždení.

Tento týždeň pripravili výzdobu naše kvetinárky pani Mária Tomková, pani Mária Kakalejčíková, pani Anna Kručajová a pani Agáta Ludvigová. Nech krása a dobrota Božích darov, ktoré prešli spoluprácou našich rúk skutočne oslávi nášho štedrého Pána a nám slúži pre ďalšie požehnanie. A tiež ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o krásu nášho kostola.

Púť do Medžugoria počas mariánskeho leta

Termín: 10.-16.9.2023,

42 pútnikov, cestovka Awertour, sprievodca o. Peter Valent,

organizátor púte p. Ing. Jozef Švagerko v spolupráci s don Dominikom Vinšom (správcom farnosti).

Najprv z histórie

Medžugorie po preskúmaní cirkevnými autoritami je v súčasnosti pútnickým miestom so svätyňou, kde ľudia putujú, aby si uctili Matku Božiu.

Pokým je všetko v zhode s učením a vierou katolíckej Cirkvi, sa púte môžu organizovať. Nateraz však nie je uzatvorené skúmanie zjavení, ktoré prebiehajú od roku 1981.

Definitívne stanovisko bude až po ukončení týchto zjavení. Zatiaľ svedectvá zjavení majú hodnotu ľudského posolstva.

Farnosť Medžugorie sa nachádza 25 km južne od Mostaru. Je zverená do správy otcov františkánov z Hercegoviny. Prvé zjavenie sa udialo 24.júna 1981. Odvtedy sa život farnosti zmenil. Nielen vizionári, ale aj farníci a pútnici sa stali svedkovia a spolupracovníci Panny Márie, ktorá sa rozhodla každého prijať a zo zvláštneho dôvodu viesť. Prvé zjavenie sa udialo na vrchu Crnica niekoľko sto metrov nad miestom zvaným Podbrdo. Panny Mária sa zjavila ako mladá žena s dieťaťom v náručí a dávala znamenie mladým, aby sa priblížili. Išlo o 6 vizionárov: Ivanka Ivankovičová, Mirjana Dragičevičová, Vicka Ivankovičová, Ivan Dragičevič, Ivan Ivankovič a Milka Pavlovičová. Na druhý deň sak nimi pripojila Marija Pavlovičová a Jakov Čolo. Títo vizionári sa modlili s Pannou Máriou a zhovárali sa s ňou. Milka Pavlovičová a Ivan Ivankovič potom už Pannu Máriu Nikdy nevideli. U ostatných sa opakujú zjavenia denne, či spoločne alebo aj osobne oddelene podľa toho, kde sa nachádzajú.

3. deň (26.6.1981) zaznelo posolstvo – ktoré je aktuálne dodnes: Pokoj, pokoj, pokoj a len pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom.

Tieto zjavenia prilákali ľudí z okolia a potom aj zďaleka, aby sa začali spolu modliť. Celé to však bolo náročné, lebo začalo prenasledovanie vizionárov i pútnikov a kňazov, ktorí spravovali toto miesto. Páter Jozef Zofko – vtedajší farár, bol uväznený na 50 dní. Potom ho komunisti odsúdili bez viny – na 3 a pol roka väzenia. Napriek tomu sa z Medžugoria stalo pútnické miesto. Za prvých 20 rokov navštívilo toto miesto 20 miliónov pútnikov. Toto miesto sa stalo jedným z najväčších stredísk modlitby na svete. Mnohí tu našli vieru a pokoj.

Základné posolstvo

Celé povzbudzovanie a posolstvo svetu je vo výzve: pokoj, viera, obrátenie, modlitba, pôst.

Panna Mária:

“Drahé deti, pozývam vás k osobnému obráteniu. Toto je čas pre vás! Bez vás Boh nemôže uskutočniť svoj plán.

Drahé deti, deň čo deň sa v modlitbe stále viac približujte k Bohu.

Dávam vám zbraň proti vášmu Goliášovi. Tu je vašich 5 kameňov:

  1. Modlitba srdcom – ruženec
  2. Svätá omša
  3. Sväté písmo
  4. Pôst
  5. Mesačná svätá spoveď

Farníci a pútnici sa majú stať najprv svedkami zjavení a posolstiev Panny Márie a potom sa majú stať spolupracovníkmi na zmierení s Bohom a obrátení sveta.

Niečo z nášho putovania

Zo skúsenosti možno povedať, že toto miesto je mimoriadne pokojné miesto, plné láskavých ľudí, ktorí vytvárajú ovzdušie radosti, prijatia a pokoja.

Naša skupina bola ubytovaná v hoteli Luna, ktorý bol príjemný, čistý a s ústretovým personálom.

Cesta v autobuse bola náročnejšia. Odchod bol z Popradu-Veľkej od kostola o 13:00. K brehom Jadranského mora na Makarskú Riviéru to trvalo 17 hodin. Hneď ráno sme mali svätú omšu v pútnickom prímorskom mieste Vepric – ktoré vybudovali na 50. výročie Lurdských zjavení.

Následne 9 hodín pri mori v letnom ovzduší dodalo pútnikom sily a po pár kilometroch sme sa dostali na Medžugoria. Na druhý deň sme ráno o 5:00 putovali na Križevac, aby sme si vykonali krížovú cestu a zavnímali kúsok námahy a darovali obetu na úmysly osobné i farské. Na vrchu je postavený kríž z roku 1933. Kúsok pod týmto krížom medzi 13. a 14. zastavením je pomník pátrovi Jozovi Zovkovi, ktorý prešiel na tomto mieste do večnosti. Je chválihodné, keď niekto svoju cestu a krížovú cestu s Pánom nemá odlišnú – lebo práve táto cesta vedie do neba.

Ústredný program bol vždy večer. Pod svätou omšou bol čas na modlitbu ruženca a sviatosť zmierenia, počas svätej omše sa vytvorilo spoločenstvo, kde pri oltári bolo viac ako 100 kňazov a viac ako 1000 pútnikov. Po svätej omši bolo požehnanie predmetov pre modlitbu a pobožnosti, potom modlitba za uzdravenie a v niektoré dni aj adorácia.

V stredu sme si pozreli krásne miesto neďaleko Medžugoria – Kravice. Vyskúšali sme kúpanie v studenom jazere, čo padlo vhod ako dobré občerstvenie uprostred horúčavy. Po večernom programe si pútnici mohli vypočuť výklad a priblíženie toho, čo sa deje v Medžugorí vyše 40 rokov.

Vo štvrtok na sviatok Povýšenia svätého kríža, sme sa pomodlili bolestný ruženec pri výstupe k miestu 1. zjavenia na Podbrde. Poobede sme si pozreli Mostar, ktorý zažil vojnové obdobie nedávno – pred 30-timi rokmi. V meste vyhaslo mnoho životov a padlo mnoho pamiatok, mostov a budov. Nakoniec tu zavládol pokoj, postupne sa znovu vystavali domy, opravili pamiatky a medzi nimi aj slávny most, ktorý spája moslimský a kresťanský breh jedného mesta.

Piatok sme už išli naspäť – cestou plnou spomienok a duchovného úžitku… a možno myšlienok na blízku budúcnosť, v ktorej nás budú čakať menšie, či väčšie zápasy.

Kiežby sa naše malé putovania premenili na jedno veľké, ktoré skončí v krásnom spoločenstve v nebi.

Zastavil niekto Kubašanky pred hetrikom?

Na sviatok Sedem(7)bolestnej Panny Márie – 15. septembra 2023 sa uskutočnil v oratku 7. ročník ligrettového turnaja, na ktorom sa zúčastnilo 24 dvojíc mladých z oratka a Veľkej. Po úvodnej svätej omši (spájajú nás nielen karty, ale predovšetkým Boh) sme rýchlo zrekapitulovali pravidlá a ujasnili si fázy turnaja. Potom odzneli prvé výkriky: “Ligretto, štart!” a vlna súťaživého adrenalínu sa začala.

Karty lietali, ruky makali, body sa rátali, stoly sa triasli – takto sa dá popísať atmosféra doplnená o zvukové efekty bojových výkrikov: či už žiaľu alebo skutočnej radosti z výhry. Do veľkého finále sa dostali 4 najstatočnejšie páry, ktoré zvládli tlak svojich konkurentov a prebojovali sa cez 3 kolá až k tomu finálovému. Pri tomto kole bola zostavená špeciálna komisia na rátanie bodov jednotlivým dvojiciam, jednotlivé páry teda nevedeli, ako sa im darí, a preto bol záverečný ceremoniál o to napínavejší.

Každý zažil chvíľku slávy, vyfotil sa pri ligrettovom fotokútiku s ligrettovou kartou či patrónkou tohto ročníka – Sedembolestnou Pannou Máriou, odniesol si ceny a veľký potlesk. ,,Mystery miesta“ obsadili Katka Gončarová a Marek Gončár (4. miesto), Lenka Hradiská a Peter Gnebus (3.miesto), a 2. miesto obsadili Mišo Rečicár a Mišo Nikerle. Putovný pohár Petra Kanského už po 3. roku poputuje do “Kubach” k výherkyniam Veronike Nahálkovej a Dominike Lopuchovej – asi sa tam už udomácnil.

Spálené kalórie po aktívnom boji sme doplnili toastami a nealko drinkami ponúkanými v bare. Výťažok z týchto drinkov (aj keď to nebola žiadna prelomová suma) sme sa rozhodli venovať na splatenie našej strechy, ktorá ešte stále potrebuje (ne)malú pomoc dobrodincov. Tento turnaj sa ukončil poriadnou afterparty pre všetkých zúčastnených. Pomedzi tanečné kolá sme si zahrali aj niekoľko hier, či už GTKE twister (get to know eachother twister) alebo tanečné Just Dance súboje.

Ako dôkaz, že sme sa mali naozaj výborne, vám ponúkame VŠETKY FOTKY na prehliadnutie plus video záznam nástupu finálovej štvorky k víťaznému stolu.

V piatok sme oficiálne otvorili oratko

Nedávno začal nový školský rok, a tak sme ani my neváhali a otvorili brány nášho oratória hneď v prvý školský týždeň. V piatok 8. septembra sa zišli dlhoroční stretkári, ale aj veľa nových tvárí, aby spoločne odštartovali nový oratkovský rok.

Začali sme, samozrejme, tým najdôležitejším – modlitbou a hneď po nej informáciami a zmenami. Moderátori predstavili saleziánov, ktorých budeme najbližší rok v oratku stretávať. Sú to: don Miro Podstavek – vedúci oratória, don Martin Kačmáry – direktor a don Pali Drška. Nemenej dôležité bolo rozdelenie stretiek a animátorov. Takmer v každom stretku nastali zmeny, čo všetkých nútilo sústredene počúvať.

Po chvíľke, počas ktorej každé stretko vyriešilo najdôležitejšie veci, sme sa rozpŕchli (nielen) po sídlisku, kde sme pomocou mapy hľadali obálky s úlohami. Čakali na nás rôzne športové stanovištia, ale aj také, kde sme museli poriadne porozmýšľať a zaloviť v pamäti. Každý si našiel niečo, čo si pri riešení naplno užíval. Po hodine a pol behania a hľadania sme sa všetci stretli na ihrisku a zvyšný čas sme strávili aktivitami v posledných teplých slnečných lúčoch.

8.9. slávime narodeniny jednej veľmi dôležitej osoby – Panny Márie. Ako inak by sme ich mohli osláviť, ak nie svätou omšou? Kaplnka a lavičky v herni nestačili na to, aby mal každý z nás miesto. Po pridaní stoličiek sme sa ako-tak pomestili. Nás, animátorov, čakalo počas omše tzv. vyslanie animátorov. Každý z nás položil pred oltár jednu horiacu sviečku, symbol vedomia, že nie my sme si vybrali animátorstvo, ale Boh nás k nemu povolal.

Po tejto nie úplne obyčajnej omši sme si pochutnali na koláčoch a Kofole, zašportovali si a porozprávali sme sa. Nejeden z nás odchádzal domov neochotne a s túžbou, aby čas v oratku plynul pomalšie. Snáď to tak ostane aj celý školský rok…

Rada KBS pre rodinu predstaví pastoračný materiál pre manželov

Začiatok septembra je aj časom plánovania pastoračných aktivít vo farnostiach. Prijmete túto vzácnu ponuku.

Túto pozvánku odporúčame všetkým, ktorí prijali sviatosť manželstva, alebo aspoň trochu viac chcú porozumieť, ako Pán koná vo sviatosti manželstva.

Vhodná je pre tých, ktorí by radi rozvíjali spoločenstvo manželov alebo rodín, nevynímajúc tých, ktorí chcú spoznať krásu Božieho plánu s manželmi a spolupracovať na jeho realizácii.

Foto: rodina.kbs.sk

Prijmite pozvanie na prezentáciu unikátneho pastoračného materiálu pre manželov a pozvite aj ďalších…

Foto: rodina.kbs.sk

Bratislava 31. augusta (TK KBS) Rada KBS pre rodinu pripravuje online prezentáciu Malej cesty kresťanských manželov, pastoračného materiálu pre manželov, ktorý vydalo v júni vydavateľstvo Don Bosco.

„Ak vás zaujíma, ako s publikáciou pracovať doma či na stretkách, dávame vám na vedomie, že 13. septembra 2023 od 20.00 hod. pripravujeme online prezentáciu Malej cesty. Dozviete sa, ako s materiálom pracovať a budete môcť počuť svedectvá manželov zapojených do pilotu. Tiež vám ponúkneme „ukážkovú hodinu“. Uvádza sa na facebookovom profile Rada pre rodinu.

„Vo farnostiach prichádza po čase dovoleniek a oddychu čas plánovania pastoračných aktivít, farnosti sa vracajú k pravidelným aktivitám. Chceme preto na začiatku tohto obdobia ponúknuť kňazom a aktívnym manželom vo farnostiach materiál vhodný pre formáciu manželov doma alebo na stretkách a predstaviť možnosti i formy jeho využitia. Mnohí kňazi i manželia hľadajú vhodný materiál pre prácu s manželmi. Tento materiál ponúka kvalitný obsah i kreatívnu metodiku pre prácu s manželmi až na dva roky,“ uvádza tajomník Rady.

Prihlásiť sa na stretnutie je možné prostredníctvom tohto formulára. Viac informácií je možné nájsť na stránke rodina.kbs.sk.

Malá cesta kresťanských manželov je formačný manuál pre manželov a pomôcka k mystagogickej katechéze o sviatosti manželstva. Metodológia materiálu vychádza z tzv. Manželského kréda (ktoré syntetizuje základné pravdy Cirkvi o manželstve), ktoré je následne rozobraté cez 35 obrazov. Ďalšiu časť materiálu tvoria texty z dokumentov Cirkvi, cirkevných otcov a teológov k príslušnej téme. Jeho autorom je don Renzo Bonetti a je určený pre manželov na stretká, ale aj ako inšpirácia pre kňazov na homílie, duchovné obnovy a sprevádzanie snúbencov a manželov.

TK KBS informoval Richard Kucharčík

Z archívu Rádia LUMEN – Literárna kaviareň 17. 06. 2023 – tu si môžete vypočuť predstavenie Malej cesty kresťanských manželov – novej pastoračnej publikácie (pre manželov, kňazov, pastoračných pracovníkov)

Don Ľubo je už Humennom

Na záver prázdnin sa rozlúčil s nami don Ľuboš Stebnický, ktorý bol v našom saleziánskom diele i vo farnosti 6 rokov. Posledné tri roky mal náročnú úlohu direktora komunity saleziánov, ktorá mu skončila 30. júna, ale otec provinciál ho vymenoval za direktora do komunity v Humennom. Ďakujeme mu za všetky námahy a obety a čas, ktoré daroval Pánovi pre všetkých o ktorých sa staral. Farníci sa rozlúčili aj s pekným darčekom po sv. omši o 9:30, ktorú sprevádzal zbor mladých a pán organista Dominik Kojš. Don Ľuboš poďakoval tiež s myšlienkou kardinála Špidlíka: “Večnosť vytvárajú vzťahy, ktoré nekončia”… a tak isto: “Všetko, čo žijeme s láskou, prechádza s Kristom do vzkriesenia”.

Čo sa týka programu, mladí mali toho trochu viac – celý rozlúčkový víkend: prechádzku na Popradské pleso, výlet na chatu na Tepličku a sobotný večer v orlovni a bodka na farskom dni. … Bolo vnímať, že jeho srdcovkou boli mladí vo Veľkej. – Srdečná vďaka.

Slová don Ľuboša na záver: “Ďakujem vám všetkým za krásnu rozlúčku a darček☺️❤️, veľmi si to vážim a som rád, že som vás ešte mohol počas týchto dní stretnúť a stráviť parádny čas👌🙂🎊. Budem na vás myslieť🙏 a samozrejme sa teším, keď sa stretneme, a že prídete niekedy pozrieť aj do HE😉😅