32. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 13.11. Bl. Artemida Zattiho, rehoľníka sdb Ľubovoľná spom.
 Utorok 14.11. — Féria
 Streda 15.11. Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, Bl. Magdalény Moranovej, panny FMA – spomienka pre salez. rodinu Ľubovoľné spom.
 Štvrtok 16.11. Sv. Margity Škótskej alebo Sv. Gertrúdy, panny Ľubovoľné spom.
 Piatok 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Spomienka
 Sobota 18.11. Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, … Ľubovoľná spom.
 Nedeľa 19.11. 33. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov bude v dnešnú nedeľu 12.11. o 16:00.
 • Srdečná vďaka za milodary na kostol a potreby farnosti 584,50,- € od spoločenstva sv. ruženca a za 150,- € od Bohu-známych dobrodincov. Tiež ďakujeme všetkým čo prispeli na misie kúpou čokoládok – vyzbieralo sa 490-€, ktoré sme odoslali na účet PMD. Nech všetkých, ktorí šíria dobro a spolupracujú na rozvíjaní Božej rodiny, Pán odmení.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Stretnutie birmovancov bude 19.11. a 3.12. ako zvyčajne.  
 • Do pozornosti dávame Reláciu U Nikodéma 20.11. o 21:00 na TV Lux. Okrem iného sa dozviete aj o novej pastoračnej pomôcke pre manželov s názvom Malá cesta kresťanských manželov. (neskôr bude v archíve TV Lux)
 • Modlitbový úmysel na november: TU sú ostatné
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za pápeža, aby s pomocou Ducha Svätého plnil svoje poslanie sprevádzať veriacich, ktorých mu Boh zveril.
  • Úmysel našich biskupov: Aby chudobným a núdznym nechýbala naša pomocná ruka.
  • Úmysel farnosti: Za schopnosť vidieť v druhých to dobré a vedieť pomenovať veci, na ktorých nás Pán volá spolupracovať.
 • Vtip (beztrestne): –  „Pani učiteľka, môžem byť potrestaný za niečo, čo som neurobil?“ „Nie, Dežko.“ „Tak ja hlásim, že som si neurobil domácu úlohu.“