25. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 25.9. — Féria
 Utorok 26.9. — Féria
 Streda 27.9. Sv. Vincenta de Paul Spomienka
 Štvrtok 28.9. Sv. Václava, mučeníka, ab. sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov mučeníkov Ľubov. spomienky
 Piatok 29.9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Sviatok
 Sobota 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Nedeľa  1.10. 26. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Stretnutie birmovancov je v túto nedeľu 24.9. aj na budúcu 1.10. o 14:30. 
 • Celodenná adorácia. V pondelok 25.9. bude celodenná adorácia od 8:00 do večernej sv. omši. Pre zabezpečenie celého času prosíme, aby ste sa zapísali do pripraveného zoznamu vo vchode do kostola.
 • Budúca nedeľa (1.10.) je 1. nedeľa v mesiaci. O 14:00 bude pobožnosť 1. nedele.
 • Október je mesiac svätého ruženca a misijný mesiac. V kostole sa budeme modlievať ruženec každý deň o 18:00 na úmysly našej farnosti i vaše osobné úmysly. Spoločnou modlitbou sv. ruženca môžeme získať aj úplné odpustky za splnenia potrebných podmienok. Modlitbu ruženca budú viesť jednotlivé skupiny, spoločenstvá a rodiny. Preto vás prosíme, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý nájdete na nástenke vo vchode do kostola.
 • Pozvánka na stretká (v orlovni)
  • Deti od 1. do 4. ročníka majú stretká v soboty od 16:30 do 17:45.
  • Dievčenské stretká od 5. do 8.ročníka sú v pondelky od 16:30.
  • Čas chlapčenských stretiek od 5. do 8. ročníka je v nedeľu o 16:30.
 • V orlovni od 1.10. bude výstava s názvom Krása Boha v prírode. Autorom je pán Valent Kokoruďa. Vernisáž výstavy bude budúcu nedeľu po sv. omši o 9:30. (1.10.).
 • Po svätej omši o 7:00 a 9:30 vás pozývame do orlovne na dobrú kávu alebo aspoň na malé stretnutie pre budovanie spoločenstva bratov a sestier Božej rodiny.
 • Ohlášky:
  • Sviatosť manželstva chcú prijať(2) Eduard Daňo (syn Eduarda a Kamily r. Ivanovej) bývajúci v Košiciach a Lucia Lompartová (dcéra Pavla a Gabriely r. Kravčíkovej) bývajúca v Poprade-Veľkej. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Koho voliť (30.9.)? Ľudí s hodnotami. Hodnotou je múdrosť, kultivovanosť a čestnosť kandidovaných a nezištná služba pre „polis“ – spoločenstvo občanov… Hodnotou je odmietnutie ideológií (napr. fašizmu a komunizmu…), hodnotou je hájenie záujmov Slovenska, hodnotou je názor na manželstvo ako zväzok muža a ženy a rešpektovanie práva rodičov na slobodné rozhodovanie o náboženskej či sexuálnej výchove svojho dieťaťa, hodnotou je úcta k ľudskej bytosti a ochrana jej života od počatia po prirodzenú smrť, hodnotou je vnímanie Slovenska v jeho komplexnosti a dbanie o rozvoj regiónov, hodnotou je zachovanie občianskeho charakteru štátu a jeho inštitúcií… https://www.facebook.com/forumkrestanskychinstitucii
 • Biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
 • Modlitbový úmysel na september: (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.
  • Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.
  • Úmysel farnosti: Za spoluprácu s Duchom Svätým a dobrý rozbeh pastoračného roka. Aby si všetci uvedomovali spoluzodpovednosť na budovaní domácej cirkvi – svojej rodiny a tiež na budovaní Božej rodiny na konkrétnom území – farnosti.
 • Vtip (čo je smola) – Dedko, prosím ťa, keď ma hodíš naspäť do mora, splním ti tri želania.
  Dedko berie rybku na pekáč a hovorí jej: – Máš smolu, ja som kúzelný dedko.