28. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 16.10. Sv. Hedvigy, rehoľníčky, ab. sv. Márie Margity Alacoque,  panny, ab. Sv. Gála, kňaza Ľubov. spomienky
 Utorok 17.10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Spomienka
 Streda 18.10. Sv. Lukáša, evanjelistu Sviatok
 Štvrtok 19.10. Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Joques, kňazov a ich spoločníkov mučeníkov ab. Sv. Pavla od Kríža, kňazaĽubov. spomienky
 Piatok 20.10. — Féria
 Sobota 21.10. Preblahosl. Panny Márie v sobotu Ľubov. spomienka
 Nedeľa 22.10. 29. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Stretnutie birmovancov je v túto nedeľu 15.10..
 • Ruženec za jednotu a mier – „Milión detí sa modlí ruženec“. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili a zapájate do služby predmodlievania sv. ruženca.  V stredu 18.10. o 18:00 sa deti z celého sveta spájajú v modlitbe sv. ruženca za pokoj vo svete i misie. U nás sa v tento deň  predmodlievajú deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie aj s rodičmi. Vítané sú však všetky deti, ktoré môžu prísť. Kto by nemohol prísť, určite urobí dobre, ak sa pomodlí sv. ruženec aj doma, v rodine alebo v spoločenstve.
 • Vysviacka diecézneho biskupa bude v sobotu (21.10. o 10:00). Z našej farnosti plánujeme ísť autobusom v prípade dostatočného záujmu. Keďže v pondelok máme autobus zahlásiť na biskupskom úrade kvôli organizácii slávnosti, prosíme vás aby ste sa dnes po sv. omšiach zapísali v sakristii do zoznamu záujemcov.  Odchod autobusu plánujeme na 8:30.
 • Duchovná príprava. Na biskupskú vysviacku je vhodné pripraviť sa aj duchovne, aby sme mali úžitok z daru, ktorý dostala naša diecéza. Texty k nej vydal diecézny úrad a sú v odkaze v 2. časti oznamov. 
 • Šarkaniáda. Deti a rodiny pozývame na šarkaniádu, ktorá bude v nedeľu 22.10. o 14:30.  V prípade priaznivého počasia sa stretneme pri kostole  a pôjdeme na Turničku. Tešíme sa na pekný program, súťaž šarkanov v rozličných kategóriách a neformálne stretnutie pre budovanie spoločenstva.
 • Misijná nedeľa bude o týždeň 22.10. V tento deň je zbierka na misie po svätých omšiach.
 • Godzone tour (Prešov 23.10.). Birmovancov a mladých pozývame na godzone tour, ktorý sa uskutoční v Prešove v pondelok 23.10.. Informácie a možnosť prihlásiť sa nájdete v 2. časti textu oznamov.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Duchovná obnova s adoráciou pre farnosť (bola po sv. omši 12.10.)– kto by si chcel pozrieť podklady – nech sa páči TU.
 • Milión detí sa modlí ruženec. S celým svetom sa spojíme v stredu 18.10. o 18:00 v kostole, ale môžeme aj doma. Predmodlievať sa budú deti. (TU sú presnejšie informácie)
 • Misie – tohtoročná zbierka ide na podporu misií v Benine a saleziánskych misií, je delená podľa dohody s Biskupským úradom (savio.sk).
 • Biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Podklady a námety na duchovnú prípravu nájdete na TOMTO mieste. Organizačné usmernenie z biskupského úradu nájdete TU.
 • Šarkaniáda. 22.10. popoludní bude na Turničke šarkaniáda. Pripravte si šarkany, pôjdeme ich vyskúšať a trochu sa zasúťažíme.
 • Posledná nedeľa v októbri 29.10. je výročným sviatkom posviacky nášho kostola.
 • Výstava s názvom Krása Boha v prírode. Fotografie si môžete pozrieť v orlovni najlepšie po sv. omšiach – v prípade záujmu sa ozvite v sakristii po sv. omši.
 • Modlitbový úmysel na október: TU sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za Cirkev, aby si počúvanie a dialóg osvojila ako svoj životný štýl a aby sa dala viesť Duchom Svätým do všetkých končín sveta.
  • Úmysel našich biskupov: Aby jednota, spoločenstvo a bratstvo všetkých veriacich boli vyjadrením Božej lásky v Cirkvi.
  • Úmysel farnosti: Za to, aby sa čím viacerí presvedčili o kráse života s Bohom, a aby sa rodiny stávali miestom pokoja, modlitby a prijatia.
 • Vtip (opatrnosť)  – Ja sa svojej ženy nebojím! Len neviem, ako jej to povedať…