27. nedeľa v cezročnom období

Liturgický prehľad:

 Pondelok  9.10. Sv. Dionýza, biskupa a spol. mučeníkov, alebo sv. Jána Leonardiho, kňaza Ľubov. spomienka
 Utorok 10.10. — Féria
 Streda 11.10. Sv. Jána XXIII., pápeža Ľubov. spomienka
 Štvrtok 12.10. — Féria
 Piatok 13.10. — Féria
 Sobota 14.10. Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka Ľubov. spomienka
 Nedeľa 15.10. 28. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov bude dnes v nedeľu (8.10.) o 16:00.
 • Duchovná obnova pre dospelých – najmä pre tých, čo sú zaneprázdnení, aby mohli trochu stíchnuť a načerpať Božiu pomoc, bude vo štvrtok 12.10. po večernej sv. omši (približne od 19:10-20:15).
 • Október je mesiac svätého ruženca a misijný mesiac. V kostole sa modlíme ruženec každý deň o 18:00 na úmysly našej farnosti i vaše osobné úmysly. Spoločnou modlitbou sv. ruženca môžeme získať aj úplné odpustky za splnenia potrebných podmienok. Na nástenke vo vchode do kostola je zoznam, do ktorého sa môžete zapísať, aby sa každý deň pred-modlievala rodina, alebo spoločenstvo.
 • Ďakujeme Bohu známym darcom za milodar na strechu orlovne a potreby Cirkvi v hodnote 150 eur. Všetkým srdečné „Pán Boh požehnaj“.
 • Po svätej omši o 7:00 a 9:30 vás pozývame do orlovne na dobrú kávu alebo aspoň na malé stretnutie pre budovanie spoločenstva bratov a sestier Božej rodiny.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Duchovná obnova pre dospelých slúži na stretnutie sa s Kristom v spoločenstve veriacich, ktorí hľadajú čas pre vnútornú konverziu, pre upratanie si „vlastnej izby“ a k priblíženiu sa k evanjeliovým hodnotám. Súčasťou je krátka katechéza a adorácia v tichu – pre vnútorný rozhovor s Ježišom. Pre tých, čo majú trochu času je možné na záver podeliť sa o to, čo ich oslovilo. Slúži najmä tým dospelým, ktorí nemajú čas, starajú sa o deti alebo majú veľa povinností. V tomto roku budú tieto obnovy 1-krát do mesiaca spravidla v 2. štvrtok v mesiaci po večernej sv.omši (približne v čase od 19:10-20:15). Tiež bude vyhlásená v oznamoch.
 • Náš bohoslovec – Kobenan Constant KRA, ktorý študuje v Pobreží Slonoviny bude na budúci rok vysvätený za kňaza. Každý rok mu posielame podporu na štúdiá. Milodar môžete odovzdať osobne sakristii alebo v obálke s napísaným úmyslom do pokladničky – pod chórom, ktorá je určená na milodary na strechu orlovne. Pomáhajme mu aj svojimi modlitbami.
 • Stretnutie Modlitieb matiek Spišskej diecézy bude 14.10.2023 o 10:30 vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. (Alebo tu na plagátiku)
 • Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 15.10..
 • Milión detí sa modlí ruženec. S celým svetom sa spojíme v stredu 18.10. o 18:00 v kostole, ale môžeme aj doma. Predmodlievať sa budú deti. (TU sú presnejšie informácie)
 • Obnova pre 9-viatakov, stredoškolákov a animátorov bude 20.a 21.10.2023. (Prihlasovanie a viac info TU)
 • Biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Kto by sa chcel zapojiť do duchovnej kytice pre nového diecézneho otca biskupa môže sa zapojiť CEZ TENTO FORMULÁR.
 • Šarkaniáda. 22.10. popoludní bude na Turničke šarkaniáda. Pripravte si šarkany, pôjdeme ich vyskúšať a trochu si zasúťažíme.
 • Výstava s názvom Krása Boha v prírode. Fotografie si môžete pozrieť v orlovni najlepšie po sv. omšiach – v prípade záujmu sa ozvite v sakristii po sv. omši.
 • Modlitbový úmysel na október: TU sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za Cirkev, aby si počúvanie a dialóg osvojila ako svoj životný štýl a aby sa dala viesť Duchom Svätým do všetkých končín sveta.
  • Úmysel našich biskupov: Aby jednota, spoločenstvo a bratstvo všetkých veriacich boli vyjadrením Božej lásky v Cirkvi.
  • Úmysel farnosti: Za to, aby sa čím viacerí presvedčili o kráse života s Bohom, a aby sa rodiny stávali miestom pokoja, modlitby a prijatia.
 • Vtip (pamäť) Babička: „Mala by si prestať vymýšľať. Spomeň si, čo sa stalo Červenej čiapočke, keď bola neposlušná.“ Vnučka: „A ty si, babi, spomeň, koho zožral vlk ako prvý.“