29. nedeľa v cezročnom období

Liturgické slávenia

 Pondelok 23.10. Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza Ľubov. spomienka
 Utorok 24.10. Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa Ľubov. spomienka
 Streda 25.10. Výročie posviacky katedrálneho chrámu Spišskej diecézy Sviatok
 Štvrtok 26.10. — Féria
 Piatok 27.10.  Féria
 Sobota 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov Sviatok
 Nedeľa 29.10. 30. nedeľa v cezročnom období Výročie posviacky farského kostola Slávnosť
 • Dnešná nedeľa (22.10.) je misijná nedeľa. Po svätých omšiach je zbierka na misie. Všetkým darcom vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh odmeň. 
 • Prispieť na misie môžete aj kúpou čokoládky. Dobrovoľná cena je 1,-euro, pričom 50 centov sú výrobné náklady a ostatné ide na podporu misií.
 • Saleziánske misijné kalendáre si môžete zobrať po sv. omši sú pripravené pre vás.
 • Misijná skúsenosť. Budúcu nedeľu bude v orlovni o 14:00 stretnutie s misijnou dobrovoľníčkou Máriou Lesičkovou, ktorá sa rada podelí s nami o svoju misijnú skúsenosť v Tanzánii. Srdečne sme pozvaní.
 • Šarkaniáda. Deti a rodiny pozývame na šarkaniádu, ktorá bude v túto nedeľu 22.10. o 14:30.  Stretneme sa (v prípade priaznivého počasia) pri kostole  a pôjdeme na Turničku. Tešíme sa na pekný program, súťaž šarkanov v rozličných kategóriách a neformálne stretnutie pre budovanie spoločenstva.
 • Ruženec. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili a zapájate do služby predmodlievania sv. ruženca. Špeciálne ďakujeme deťom a rodinám, ktoré si našli čas v stredu a posilnili spoločenstvo detí, ktoré sa po celom svete modlilo za pokoj vo svete i misie.
 • Na budúci týždeň v nedeľu (29.10.) bude sviatok výročia posvätenia nášho farského kostola. Pri tejto príležitosti je možné získať úplné odpustky. V druhej časti oznamov a vo výveske sú podrobnosti.
 • Zmena času bude z 28.10. na 29.10.; o 3:00 sa posúva čas späť na 2:00. (Noc bude teda o 1 hodinu dlhšia)
 • Ďakujeme za milodar 150,- eur na kostol od rodiny p. Hajdíkovej pri príležitosti pohrebu. Podobne Ďakujeme p. Pisarčíkovi a p. Šimonovi za starostlivú spoluprácu pri dokončovaní  murárskych prác na kostole vo vnútri i vonku. Tak isto vďaka tým, čo sa starajú o verejné dobro a obnovili chodník, ktorý nám slúži na ceste do kostola. Nech Pán odmení všetkých dobrodincov, ktorým záleží na šírení dobra i na pomoci tým, ktorí hľadajú cestu k Pánovi.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Úplné odpustky – ako to je vlastne s nimi, možnosti-príležitosti, kedy môžeme získať ohromnú pomoc pri náprave toho, čo spôsobili naše už odpustené hriechy nájdete TU. Každé zlo, na ktorom máme svoj podiel (ak sme o ňom vedeli a dobrovoľne s ním súhlasili,) má aj pre náš život dôsledky… pokým nám s tým niekto nepomôže… budeme ho musieť napraviť. Je to vec spravodlivosti, ktorá sa nás vždy dostihne. Zmenu v tej oblasti môžeme dosiahnuť iba vďaka milosrdenstvu, ktoré je prejavom Božej lásky. Prijmeme ponuku? Pomôžeme niekomu?
 • Sv. omše v stredu na Slávnosť všetkých svätých (1.11.) budú ako v nedeľu – teda o 7:00, 9:30, 11:00, 18:30,  v deň Spomienky na verných zosnulých (2.11.) budú sv. omše poobede o 17:00 a o 18:30. Pri svätých omšiach aj spovedáme. V tento týždeň je aj 1. piatok, spovedáme aj teda v piatok od 17:30. Sv. omše budú aj v piatok o 7:00 a v sobotu o 7:30.
 • Pobožnosť na cintoríne za duše v očistci bude 1.11. 2023 o 15:00 (pri starom kríži).
 • V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. (cez obrázok si to môžete pozrieť na TOMTO linku, alebo na nástenke kostola)
  • Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2.11. nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
  • Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
  • Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia (stačí 1x), v období predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Pre získanie odpustkov je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
  • Odpustky všeobecne sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny… Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
 • Užitočné a zaujímavé pre výchovu a zorientovanie sa
 • Výstava s názvom Krása Boha v prírode. Fotografie si môžete pozrieť v orlovni najlepšie po sv. omšiach – v prípade záujmu sa ozvite v sakristii po sv. omši.
 • Modlitbový úmysel na október: (TU sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za Cirkev, aby si počúvanie a dialóg osvojila ako svoj životný štýl a aby sa dala viesť Duchom Svätým do všetkých končín sveta.
  • Úmysel našich biskupov: Aby jednota, spoločenstvo a bratstvo všetkých veriacich boli vyjadrením Božej lásky v Cirkvi.
  • Úmysel farnosti: Za to, aby sa čím viacerí presvedčili o kráse života s Bohom, a aby sa rodiny stávali miestom pokoja, modlitby a prijatia.
 • Vtip (rozhovor s porozumením): – Dnes som videla jeleňa na ceste do práce. – A ako vieš, že išiel do práce?