1. Adventná nedeľa (liturgický rok B)

 Pondelok  4.12. Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, Sv. Barbory, panny a mučenice Ľubovoľné spom.
 Utorok  5.12. — Féria
 Streda  6.12. Sv. Mikuláša Ľubovoľná spom.
 Štvrtok  7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Piatok  8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie Slávnosť
 Sobota  9.12. Sv. Jána Diega Ľubovoľná spom.
 Nedeľa 10.12. 2. adventná nedeľa Slávnosť
 • Jesenná zbierka na Charitu je v túto nedeľu (3.12.) po sv. omšiach. Všetkým darcom vyslovujeme vopred srdečné Pán Boh odmeň.
 • Zapisovanie úmyslov na sv. omše na február bude v utorok 5.12. od 15:00 – 17:00. Ak zostanú voľné termíny, bude možnosť po večerných sv. omšiach v sakristii kostola.
 • V stredu 6.12. pozývame deti na večernú sv. omšu, aby sme spolu oslávili sviatok sv. Mikuláša.
 • Sv. omše na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú 8.12. o 6:00, 17:00 a o 18:30.
 • Roráty sú sv. omše o Panne Márii na svitaní – s ňou očakávame narodenie a príchod Ježiša nášho Spasiteľa.  Sv. omše budú bývať v utorok a v piatok o 6:00.
 • „Darujem úsmev“ je adventný sociálny projekt na pomoc rodinám v núdzi, ktorý organizuje Združenie exallievov a priateľov dona Bosca  na Slovensku s cieľom podporiť deti, rodiny i jednotlivcov medzi nami, ktorí sa ocitli v núdzi. Pod chórom nájdete kartičky, na ktorých je spôsob, ako pripraviť konkrétnym adresátom radosť.
 • Pre birmovancov a ich rodičov. Stretnutie birmovancov je 3.12. ako zvyčajne. Do pozornosti dávame aj stretnutia s rodičmi podľa skupín birmovancov. Najbližšie stretnutie je 3.12. – s rodičmi 2. skupiny dievčat a 14.1. – s rodičmi chlapcov.
 • Dnes začíname pastoračný projekt našej diecézy (Materiály a pomôcky v tlačenej forme si môžete zobrať pod chórom v kostole.)
 • Konkrétne aktivity, ktoré budú prebiehať vo farnosti počas Adventu nájdete v 2. časti oznamov.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

Od 1. Adventnej nedele (3.12.):

Pre celú farnosť  

 • V 1. adventnú nedeľu je Jesenná Zbierka na Charitu.
 • Začíname pastoračný projekt našej diecézy. Pripravený je list biskupa, stierací kalendár pre rodiny, Ikona Emauzských učeníkov a Liturgia domácej cirkvi (Nájde ich aj na https://kapitula.sk/emauzy/ )
 • Príprava v spoločenstvách a na stretkách podľa dohody s animátormi a vedúcimi (Koledy, Zbory…).
 • Možnosť zapojiť sa aj do iných zaujímavých charitatívnych pomocí napr  https://marysmeals.sk/

Pre prvoprijímajúcich:

 • So sv. Františkom postupne pracujeme na Betleheme. Podklad pre domáci adventný kalendár nájdete v sakristii (je modrý a má názov „Staviteľ sv. František“). Po 1. adv. nedeli a potom každej rorátnej sv.omši budú aj nálepky pripravené v sakristii kostola.  Tu je pomôcka s príbehom na každý deň.
 • Stretko bude 10.12. o 16:00.
 • Pečieme perníky na 3. adventnú nedeľu – Nedeľu radosti. (info na stretku 10.12.) Na stretku si deti začnú vyrábať svoj Betlehem (pomôžu animátori a i rodina).

Pre birmovancov (od 3.12. do 10.12.):

 • Pripravíme a pošleme balíček deťom cez Charitu na Ukrajinu. Sú pre deti, ktoré sa dostali do biedy kvôli vojne. (info cez stretko 3.12.)
 • Dobre sa pripravme na svätú spoveď pred Vianocami.

2. Adventná nedeľa (10.12.)

 • Adventný predaj kníh. (Len v nedele doobeda po sv. omšiach )
 • 14.12. (štvrtok) Duchovná obnova farnosti po večernej sv. omši. Slovko a adorácia cca od 19:10 do 20:10.
 • Spovedanie farnosti pred Vianocami bude v sobotu 16.12. od 10:00-12:45. Prosíme, aby ste si neodkladali sviatosť zmierenia na koniec. Dobré je pripravovať sa s čistým srdcom. Spovedať sa budeme snažiť aj posledný týždeň okrem záveru – teda 23.a 24.12. už spovedať nebudeme. Ak však bude potrebné, vyjdeme v ústrety na požiadanie.

 3. Adventná nedeľa (17.12.)

 • Adventný punč. Po sv. omšiach sa môžeme trochu zastaviť a podeliť sa o čas, radosť, alebo aspoň počúvanie sa navzájom. Kto bude chcieť, môže si dať punč a tiež môže podporiť rekonštrukciu strechy na „orlovni“.
 • Adventný predaj kníh.
 • O 15:00 v nedeľu Posolstvo Vianoc – každoročný koncert a stretnutie chrámových zborov v Evanjelickom kostole vo Veľkej.
 • Duchovná obnova mladých bude 22.12. v piatok po večernej sv. omši.

4. Adventná nedeľa (24.12.)

 • Tohto roku 4. adventná nedeľa bude 24.12.. To znamenám, že doobeda budú sv. omše ako v nedeľu a večer o 16:00 už bude vigília Slávnosti narodenia Pána. O pol noci 24:00 bude polnočná sv. omša.