Hospodárska rada Farnosti

ÚRADNÉ HODINY
FARNOSŤ POPRAD VEĽKÁ  


Utorok:    15:00-17:00
Štvrtok:   15:00-17:00


Kontakt na farský úrad a správcu farnosti, Mgr. Dominik Vinš SDB,

Adresa: Velické námestie 1171/1, 05801 Poprad-Veľká

Tel: 052/776 84 74

Mobil:   0919 147 900

Email: dominik.vins@saleziani.sk (priamo na farára);
fara.poprad-velka@saleziani.sk

IČO: 31999786

DIČ: 2020656088

Číslo účtu

IBAN: SK36 0900 0000 0000 9327 6398

BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Web stránka: https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom mailovej adresy alebo priamo na telefónnom čísle pána farára 0919 147 900. Ak nebude dvíhať telefón, určite zavolá späť, akonáhle bude môcť.

Nakoľko sme rehoľná komunita a máme spoločné komunitné aktivity (modlitby, stolovanie, iný program), tak   v časoch: 6:00-9:00; 13:00-14:00 a po 21:00 hod. vás prosíme, aby ste nás nerušili.

Takisto v pondelok máme komunitný deň, preto v tento deň v našej farnosti nepochovávame. V prípade veľmi súrnych vecí (pošta, zaopatrenie chorého, nahlásenie pohrebu) kontaktujte pána farára telefonicky.