ÚRADNÉ HODINY –   FARNOSŤ POPRAD – VEĽKÁ

Utorok        15,00 – 17,00
Štvrtok        15,00 – 17,00

V pondelok má komunita vyhradený deň na aktivity komunity (napr. v tento deň nepochováme a nevybavujeme úradné záležitosti)
V súrnych prípadoch (zaopatrenie chorého, pošta, neodkladné veci) volajte
0919 147 900 alebo 052/776 84 74