Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Prímestský tábor 2023 vo Veľkej

Téma: Jozef Egyptský, Čas: 17.7.-21.7.2023, Miesto: Poprade-Veľká, Článok postupne aktualizujeme. Tohto roku sme sa premiestnili na farský dvor. Školský je ešte obsadený kvôli stavebným prácam na škole. Takmer 130 detí s animátormi prežívajú spolu biblický príbeh Jozefa, ktorého bratia predali do Egypta, no jeho úprimnosť a spravodlivosť pred Bohom mu pomohla premeniť túto zradu na […]

15. nedeľa v cezročnom období

Budúci týždeň začínajú prímestské tábor, prosíme o modlitbu. Budúcu nedeľu deň seniorov a starých rodičov.

14. nedeľa v cezročnom období

Úmysly sv. omší na september; …prosba o modlitbu, ohlášky; …blíži sa deň seniorov… Púť do Medžugoria je stále aktuálna.

13. nedeľa v cezročnom období

Úprava sv. omší cez prázdniny… prvopiatkový týždeň… zapisovanie úmyslov sv. omší na september … Súťaž, tábory, kniha, výstava…

12. nedeľa v cezročnom období

Zbierka na Dobročinné dielo Svätého Otca… Piknik na Kvetnici… Sv. omša cez prázdniny o 11:00 nebude…

11. nedeľa v cezročnom období

Dnes (18.6.) je deň otcov. V súčasnosti prebieha zbierka Spišskej charity – školských pomôcok. Budúcu nedeľu bude farský piknik…

Diakonská vysviacka štvrtok 15.6.2023 o 15:00 – online

Andrej Dominik, rodák z Veľkej, pozval svojich blízkych, známych, farníkov na krásnu slávnosť, pri ktorej prijme službu diakonátu. Po 5.tich rokoch štúdia a duchovnej prípravy prijme túto krásnu službu, ktorá je zároveň aj 1. stupňom kňazskej vysviacky. Prenos, ktorý bude online, môžete sledovať cez nasledovný odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=wnttou2bWnQ Po diakonskej vysviacke sa Andrej bude pripravovať ešte […]

Farská púť do Svätej Zeme

Dočkali sme sa! Vytúženú farskú púť do Sv. Zeme, ktorú vynikajúco zorganizoval Jožko Švagerko spolu s pánom farárom, donom Dominikom Vinšom a ktorá bola vyvrcholením predchádzajúcich pútí našej farnosti, sa podarilo uskutočniť v termíne od 31. mája do 7. júna 2023. Putovalo nás spolu 53 bratov a sestier. Začala však nečakanou správou, na ktorej pokorné prijatie bolo […]

10. nedeľa v cezročnom období

Čas vďačnosti, prihlasovania na budúcoročnú prípravu na 1. sv. prijímanie, prednáška o manželstve v pondelok 12, …

Slávnosť 1. svätého prijímania

“Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.” (pozri Jn 6) Tento rok sme mali Slávnosť prvého svätého prijímania 21.mája. Okrem prípravy doma a na náboženstve v škole sme absolvovali počas školského roka každý mesiac jedno stretnutie vo farnosti (fara. kostol, orlovňa, púť do Levoče…). […]

Nedeľa Slávnosti Najsvätejšej Trojice

Akým majú vzťah ovocné stromčeky so strechou? … Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi…

Májová obnova animátorov z Veľkej

V divočine – bez elektriny, signálu, teplej vody, plynu, … na Tepličke. Celé sa to začalo vetou: ,,Keď som slúžil omšu v Strážach, bol tam jeden miništrant, ja, 4 babky a jedna organistka.’’ Ktorú vyslovil don Ľuboš.Podobne vyzerala aj naša posádka na čarokrásnej Liptovskej Tepličke. Rozdiel bol iba vo vekovom priemere. Neskôr sa k nám […]

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Stromčeky a strecha orlovne… Katolícke noviny – je ich viac… Letný prímestský tábor je naplnený… otvára sa prihlasovanie na tábor pre birmovancov…

7. Veľkonočná nedeľa; Slávnosť detí…

Dnes 21.5. je o 11:00 Slávnosť prvého svätého prijímania. 24.5. je Slávnosť Panny Márie Pomocnice.

Malá cesta kresťanských manželov

Nový a jedinečný “materiál”
vhodný pre manželov na začiatku, pokročilých, pre tých, čo sprevádzajú spoločenstvá manželov a snúbencov… dokonca aj pre deti, ak im rodičia chcú odovzdať krásu daru, ktorý prijali v manželstve.

Deň rodiny aj vo Veľkej

15.5.2023 sa podarilo vo Veľkej prvý krát zachytiť a pripomenúť, že je Medzinárodný deň rodiny, napriek tomu, že už zopár podujatí pre rodiny v našej farností bolo i je. Patria medzi ne farský deň, ktorý slávime začiatkom školského roka, Adventné popoludnia, odpust (27.12.), Slávnosť dona Bosca (31.1.) alebo duchovné obnovy, či púte našej farnosti. Je […]

Púť detí a rodín do Levoče

Je dobré putovať spolu, aby sa naše srdce očistilo a naladilo na priateľstvo s Bohom, Máriou a bratmi i sestrami.

5. Veľkonočná nedeľa

Liturgický prehľad:  Pondelok    8.5.  Féria  Ľubov. spomienka  Utorok    9.5.  Féria  Spomienka  Streda   10.5.  Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi  Ľubov. spomienka  Štvrtok   11.5.  Bl. Sáry Salkházyovej, panny a mučenice  Ľubov. spomienka  Piatok   12.5.  Sv. Nerea a Achila, alebo sv. Pankráca  Ľubov. spomienky  Sobota   13.5.  Bl. Panny Márie Fatimskej  Ľubov. spomienka  Nedeľa   14.5. […]