30. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 30.10. — Féria
 Utorok 31.10. — Féria
 Streda  1.11. Všetkých svätých Slávnosť
 Štvrtok  2.11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich Spomienka
 Piatok  3.11. Sv. Martina de Porres, rehoľníka Ľubovoľ. spom.
 Sobota  4.11. Sv. Karola Boromejského, biskupa Spomienka
 Nedeľa  5.11. 31. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Misijná skúsenosť z Tanzánie. Dnes v nedeľu (29.10.) je v orlovni o 14:00 stretnutie s misijnou dobrovoľníčkou Máriou Lesičkovou, ktorá sa rada podelí s nami o svoju misijnú skúsenosť v Tanzánii. Srdečne sme pozvaní.
 • Sv. omše v stredu na Slávnosť všetkých svätých (1.11.) budú ako v nedeľu – teda o 7:00, 9:30, 11:00, 18:30,  v deň Spomienky na verných zosnulých (2.11.) budú sv. omše poobede o 17:00 a o 18:30.
 • Pobožnosť za duše v očistci na cintoríne bude 1.11. o 15:00 pri starom kríži.
 • O možnosti a spôsobe získať úplné odpustky pre duše v očistci sa môžete dočítať v druhej časti oznamoch.
 • V tento týždeň je aj 1. piatok, spovedáme pri sv. omšiach a v piatok už od 17:30. Sv. omše budú aj v piatok o 7:00 a v sobotu o 7:30. V nedeľu 5.11. bude pobožnosť 1. nedele o 14:00.
 • Sviečka za nenarodené deti – je kampaň, v ktorej modlitbou a konkrétnou pomocou môžeme podporiť projekty na ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť. Viac nájdete v letáčiku. Vzadu pri východe sú aj sviece, ktoré si môžete kúpiť. Cena 1sviece sú 2€.
 • Kráčame s priateľmi – je názov ďalšieho dielu viery do vrecka. Čítaním tejto brožúrky sa môžete pridať do spoločného kráčania v našej farnosti a spoznávania saleziánskej charizmy. Cena brožúrky je 2,50 €, k dispozícii bude po nedeľných sv. omšiach.
 • Po nedeľných sv. omšiach (29.10.) je ešte možnosť prispieť na misie kúpou čokoládky.
 • Farský ples, ktorý pripravujú naši vysokoškoláci, sa bude konať 25. novembra. Lístky v hodnote 30€ sa dajú kúpiť v sakristii do vypredania zásob. Začíname sv. omšou o 17:00 v našom kostole. Tešíme sa na spoločne prežitý večer v tematike “Buď svetlo”. (Viac v 2. časti oznamov.)
 • Zbierka z misijnej nedele vyniesla spolu 1.282€.Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. Podobne ďakujeme Bohu známym darcom za 310€ na kostol a potreby farnosti. 

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Poďakovanie od nášho nového diecézneho biskupa za prípravu vysviacky, sprevádzanie a duchovnú podporu a spoluúčasť– si môžete prečítať TU.
 • Farský ples. Zdravíme všetkých farníkov. Na známosť sa dáva, že pre našu farnosť pripravujeme Farský ples, ktorý sa uskutoční 25.novembra. Naši vysokoškoláci a starší pre Vás pripravujú akciu s tematikou ”Buď svetlo” a preto pozývame, aby ste spolu s nami zažiarili na tanečnom parkete v kruhu našej farskej rodiny. Je pre Vás pripravená dobrá zábava, chutná večera a množstvo zaujímavých cien v tombole. Večer odštartujeme svätou omšou o 17:00 v našom farskom kostole a určite pozývame, aby ste si tento zážitok nenechali ujsť. Lístky bude možné zakúpiť v sakristii kostola, kde je potrebné sa zapísať do formulára. Zároveň je tam pripravená pokladnička na vstupné. Prosíme, aby si každý pripravil presnú sumu 30€. Tešíme sa na Vás a odkazujeme, že netreba váhať, lebo na rozdiel od nebeského kráľovstva, náš ples bude limitovaný z kapacitných dôvodov. Vaši vysokoškoláci.
 • Stretnutie birmovancov bude 5.11. a 19.11. ako zvyčajne.   
 • Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov bude 12.11. o 16:00.
 • Úplné odpustky – ako to je vlastne s nimi, možnosti-príležitosti, kedy môžeme získať ohromnú pomoc pri náprave toho, čo spôsobili naše už odpustené hriechy nájdete TU.
 • V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. (cez obrázok si to môžete pozrieť na TOMTO linku, alebo na nástenke kostola)
  • Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2.11. nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
  • Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
  • Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia (stačí 1x), v období predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
 • Modlitbový úmysel na november: (TU sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za pápeža, aby s pomocou Ducha Svätého plnil svoje poslanie sprevádzať veriacich, ktorých mu Boh zveril. 
  • Úmysel našich biskupov: Aby chudobným a núdznym nechýbala naša pomocná ruka.
  • Úmysel farnosti: Za schopnosť vidieť v druhých to dobré a vedieť pomenovať veci, do ktorých nás Pán volá spolupracovať.
 • Vtip (iná predstava): –  Pán Mrkvička, dnešným dňom ste prepustený! – hovorí podnikateľ brigádnikovi. Prepustený? – čuduje sa pán Mrkvička. – Ja som si myslel, že otrokov predávajú.