Púť detí na Levočskej hore

V sobotu 11.5. 2024 sme sa s rodinami našej farnosti zúčastnili misijnej púte, ktorá sa v našej diecéze konala na Levočskej hore.

Hlavnými účastníkmi od nás sú rodiny s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Bola nás celkom pekná skupina 75 – účastníkov.

Tohto roku sme objavovali 7 radostí Panny Márie. Pokojným tempom sme vystúpili na horu, pričom sme sa 7x zastavili, aby sme si pripomenuli, alebo vylúštili akých 7 radostí má naša Nebeská mama. Deti so 7 animátorkami to skvele zvládli a tak si ich môžeme zapamätať: 1.) je to radosť zo zvestovania, že si ju Pán Boh vyvolil za Matku svojho Syna, 2.) radosť z narodenia Ježiška, 3.) Radosť z toho, že prišli Traja králi, ktorí vzdali Ježišovi úctu a poklonu ako Kráľovi kráľov a Bohu, 4.) Určite mala radosť, že po troch dňoch našli 12 ročného Ježiša v chráme, 5.) že vstal zmŕtvych, čím porazil hriech a smrť, 6.) veľmi sa tešila pri zoslaní Ducha Svätého a potom 7.), ako ju Ježiš vzal do neba s telom i dušou a korunoval ako najkrajšieho a najdokonalejšieho človeka v nebi. A my sa tešíme, že sme ju dostali za našu Nebeskú mamu. Darovala nám nielen svojho Syna, ale nám pomáha, aby sme ho spoznávali a milovali.

Keď sme sa dostali na horu, tak sme vstúpili do krásneho chrámu – baziliky minor, ktorá je zasvätená udalosti stretnutia Márie s jej tetou Alžbetou.

Otec biskup František nám pripomenul, aby sme sa aj my tešili z toho, že môžeme prinášať radosť iným ako Panna Mária a máme ju priniesť aj domov, objať svojich rodičov a poďakovať im za najväčší dar, ktorý nám Pán Boh dal cez nich a to je život.

Medzi tým sme ešte stihli urobiť skúšku srdca našich prvoprijímajúcich, ktorí o týždeň (19.5.) budú mať krásnu slávnosť – prvý krát príjmu Pána Ježiša v Eucharistii. Naše animátorky spolu s don Dominikom na 7 stanovištiach položili otázky zo 7 tém a do lístočkov im zapísali potvrdenie o tom, ako im to šlo. Našťastie nikto nemal strach, lebo mohli pomáhať aj rodičia. Uvedomili sme si aj to, že 1. sväté prijímanie nie je posledné a že nás Pán Ježiš má veľmi rád a chce, aby sme sa naučili vnímať Jeho lásku a zápasiť o to, aby sme ju nielen nestratili, ale naučili sme sa v priateľstve s Ním rásť. či ho máme radi skutočne, to sa ukazuje podľa toho, či máme pre neho čas, či ho spoznávame, a počúvame, či sa s Ním rozprávame v modlitbe. Tiež to vidieť na sv. omši, pri modlitbe, či vieme prekonávať pokušenia a šíriť dobro a radosť.

Dozvedeli sme sa, že Duch Svätý je ten, ktorý nás povzbudzuje k priateľstvu s Ježišom a napĺňa radosťou, že ho máme. Ak túto radosť strácame, už vieme, že sa niečo deje, čo ubližuje nášmu priateľstvu s Ježišom. Našťastie sme sa na Mariánskej hore všetci cítili prijatí a dobre. Veď tam boli aj hry, súťaže, stanoviská, modlili sme sa ruženec a slávili svätú omšu… Bolo tam super.

Nech sa nám táto radosť rozvíja a príde aj do sŕdc tých, ktorí sa dočítali až sem :-)

Myslite na nás, na deti i rodiny, v modlitbe, aby priateľstvo s Ježišom u každého rástlo a nikdy sa nestratilo… A nik nezostal v našej farnosti sám.

Ďakujeme organizátorom púte, našim začínajúcim animátorkám, skvelým ockom a mamám, ktoré deti pripravili a budú ich sprevádzať na ceste viery aj ďalej.

Ďakujeme za krásne počasie Nebeskému Ockovi a aj tým, čo zostali doma a boli na celodennej adorácii, kde sa modlili za nás, celú farnosť a diecézu.

A ešte jedno, niečo pre nás píše aj Svätý Otec: Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu detí