Desiata nedeľa v cezročnom období

 Pondelok  10.6. — Féria
 Utorok  11.6. Sv. Barnabáša, apoštola Spomienka
 Streda  12.6. — Féria
 Štvrtok  13.6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Piatok  14.6. — Féria
 Sobota  15.6.  Preblahosl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 16.6. 11. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Informácia o blahorečení Jána Havlíka

Príbeh s názvom nezlomný, informácie o blahorečení a rôzne materiály na spoznanie tohto krásneho príkladu vernosti môžete nájsť na stránke janhavlik.sk alebo aj na letáčikoch pri vstupe do kostola.

 Prihlášky na prímestský tábor a birmovanecký tábor

nájdete na našom webe – na stiahnutie (TU – https://salezianipoprad.sk/letne-tabory-2024/).

Ohlášky

sviatosť manželstva(3) chcú prijať Patrik Pekarčík (syn Jaroslava a Marty r. Majerčákovej) pochádzajúci z Popradu VeľkejViktória Ferraz de Arruda Salvador (dcéra Tanie Marie Ferraz de Arruda Salvador a Vanderlei Maschietto Salvador) narodená v Piracicaba v Brazílii, bývajúca v PP-Veľkej. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.

Sviatosť kňazstva(3) (2.stupeň) prijme Andrej Dominik (syn Petra a Marty, r. Havrančíkovej) pochádzajúci z Popradu – Veľkej. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade. Za nášho diakona sa modlime.

Kňazská vysviacka

Autobus na kňazskú vysviacku 15.6. pôjde v sobotu o 8:00 spred fary. Potrebné je zapísať sa do zoznamu v sakristii kostola. Vhodné je zobrať si pútnické stoličky.

Primície

Primičná sv. omša bude v nedeľu 16.6. o 10:00.

Na svätú omšu pozývame všetkých farníkov, pretože ide o mimoriadnu slávnosť celej farnosti. Hoci v kostole budú rezervované miesta pre rodinu, kňazov, asistenciu a účinkujúcich, z jednej a druhej strany kostola budú obrazovky aj s ozvučením. Budú pripravené lavičky a môžete si priniesť aj svoje pútnické stoličky. Čo sa týka parkovania, domácich prosíme, aby parkovali doma.

Sprievod s asistenciou pôjde z domu primicianta na Scherfelovej o 9:30.

Po svätej omši bude pre účastníkov svätej omše pripravené občerstvenie vo farskej záhrade a pre pozvaných hostí v reštaurácií v Prestige. Primiciantovi budeme gratulovať až po občerstvení.

Ďakujeme

rodinám Bekešovej, Vitkovej, Chovancovej  za milodary spolu 300 eur, na kostol a strechu orlovne. Srdečné im Pán Boh odmeň.

—  oznamy s odkazmi a ďalšie:

  • Medzinárodný Deň otcov – je 3. júnovú nedeľu – tento rok 16.6..
  • Birmovka bude 19.10. v konkatedrále v Poprade. Tento termín sa týka tých, ktorí budú pripravení –  záverečná príprava v jednotlivých mesiacoch od júna do októbra je v bodoch, ktoré sme poslali mailom.
  • Vysviacka nášho adoptovaného bohoslovca. Tento týždeň sme dostali správu od rektora seminára Panny Márie v Guessihio, Pobrežie Slonoviny o vysviacke otca Kobenana Constanta KRA, ktorého sme sprevádzali modlitbou a podporou počas prípravy a štúdii v seminári. Vysvätený bol 8.7.2024 v katedrále Sainte Odlile v Bondouku. Spomeňme si naňho v modlitbe.
  • Pomôžeme? Od 1.6. 2024 bude spustená hlasovacia stránka Poklady Slovenska. Hlasovanie o to, kto získa grant do výšky 50 000 eur na reštaurovanie, bude prebiehať od 1. do 15. júna 2024 na www.nadaciavub.sk/poklady. Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je v jeho majetku/správe. V našej diecéze ide o vstupný portál na Bazilike sv. Kríža v Kežmarku alebo o Oltárny obraz v Strážach.
  • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
  • Modlitbový apoštolát v júni (TU – na celý rok – úmysly Svätého Otca a biskupov na Slovensku):
    • Vo farnosti: Za tých, ktorí prijali alebo prijmú sviatosť kňazstva, ale aj za nové povolania do kňazstva i zasväteného života.
  • Vtip (o domýšľavosti detí) Malý Jožko hovorí pani učiteľke: – Pani učiteľka, nechcem Vás strašiť, ale môj otec povedal, že ak domov donesiem ešte jednu pätorku, niekto dostane poriadny výprask…