Letné tábory 2024

ONLINE prihláška na Prímestský denný tábor Oratko (2.-8. roč. ZŠ)

15.7.-19.7. – Oratko na sídlisku Juh

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE + základné info + vyhlásenie o zdravotnom stave na Prímestský denný tábor vo Veľkej (3.-8 ročník ZŠ)

17.7. – 17.7. – Poprad Veľká

ONLINE príhláška na Chlapčenský pobytový tábor (3.-9. roč. ZŠ)

30.6. – 5.7. – Vikartovský mlyn, Liptovská Teplička

ONLINE prihláška na Dievčenský pobytový tábor (3.-8. roč. ZŠ)

30.6. – 5.7. – Kysak

ONLINE prihláška na Tínedžerský tábor (8. roč ZŠ – 3. roč. SŠ)

25.8. – 28.8. – Vikartovský mlyn, Liptovská Teplička

Základné info + vyhlásenie o zdravotnom stave