Nedeľa – Slávnosť Najsvätejšej Trojice

 Pondelok   27.5. Sv. Augustína z Canterbury Ľubovoľ. spomienka
Utorok   28.5. — Féria
 Streda   29.5. Sv. Pavla VI. pápeža Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok  30.5. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Slávnosť
 Piatok   31.5. — Féria
 Sobota  1.6. Sv. Justína, mučeníka, 1. sobota v mesiaci Spomienka
 Nedeľa 2.6. Deviata nedeľa v cezročnom období (1. nedeľa v mesiaci) Slávnosť

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

bude vo štvrtok 30.5.. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú ráno o 7:00 a večer o 17:30 (o hodinu skôr, ako bývajú večerné sv. omše).  Na záver večernej sv. omše bude Eucharistická procesia s požehnaním. Procesia pôjde okolo kostola. Deti si môžu pripraviť košíky s lupeňmi, ktoré budú potom sypať v sprievode vonku pred Eucharistiou okolo kostola.

Jednotlivé oltáriky pripravia ako po minulé roky: pri orlovni rodiny prvoprijímajúcich, pri kríži z druhej strany kostola budú mať oltárik rodiny (farnosti), pri Mariánskom stĺpe mladí a pri Lurdskej jaskyni naši seniori. Oslávme Pána Ježiša, ktorý nám v Eucharistii daroval seba, aby sme mali účasť na Jeho živote – láske.

Kancelária v nasledujúcom týždni nebude

– z dôvodu Provinciálnej kapituly saleziánov. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo farského úradu 0919 147 900.

Začiatok mesiaca jún

V sobotu (1.6.) bude sv. omša o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou a v nedeľu (2.6.) bude o 14:00 pobožnosť 1. nedele v mesiaci.

Organový koncert 

bude v sobotu 1. júna 2024 o 15:00 h. vo farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade-Veľkej.

Najbližšie stretnutie birmovancov

je 2.6. vo zvyčajnom čase.

Ohlášky

sviatosť manželstva chcú prijať Patrik Pekarčík (syn Jaroslava a Marty r. Majerčákovej) pochádzajúci z Popradu VeľkejViktória Ferraz de Arruda Salvador (dcéra Tanie Marie Ferraz de Arruda Salvador a Vanderlei Maschietto Salvador) narodená v Piracicaba v Brazílii, bývajúca v PP-Veľkej. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.

Sviatosť kňazstva (2.stupeň) prijme Andrej Dominik (syn Petra a Marty, r. Havrančíkovej) pochádzajúci z Popradu – Veľkej. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade. Za nášho diakona modlime.

Autobus na kňazskú vysviacku 15.6.

pôjde v sobotu o 8:00 spred fary. Záujemcovia sa môžu už zapísať do zoznamu v sakristii kostola. Vhodné je zobrať si pútnické stoličky.

Umelecký večer

V rámci roka kresťanskej kultúry vás pozývame na umelecký večer s názvom: Áno? – sólo pre dvoch. Manželia Ivana a Pavol Dankovci vystúpia v komornom tanečnom divadle o krehkosti manželstva a speváčka a hudobníčka SKYVA predstaví svoj nový album Z EXILU. Predstavenie sa uskutoční v Dome kultúry Poprad – v piatok 7.6. o 19:30. Vstupné je 10 eur, rezervácia na adrese: palkodanko@gmail.com  

Vyhlásenie KBS k európskym voľbám

„My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín. Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“

—  oznamy s odkazmi:

  • Stretnutie farskej rady a zástupcov mladých – pre prípravu primícií budeme mať stretnutie v utorok 4.6. po večernej sv. omši.
  • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
  • Pomôcka prvoprijímajúcich i staršie deti (vhodná je aj pre 4,5,6-takov). Stierací plagát, ktorý predstavuje obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele bude ponúkať krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu. Tu si môžeš pozrieť návod s obrázkom. Ak ti nejdú stiahnuť QR kódy, tak tu je link z ďalšej katechézky s úlohou:
    • Katechézka s úlohou na 9. týždeň „Eucharistia – Zázrak: Pán Ježiš uzdravoval… Ako liečil Ježiš? Uzdravoval mocným slovom a niekedy aj dotykom. Ježiša môžeme aj my počúvať a prijímať, aby sme sa stávali svätými a čoraz viac sa mu podobali. Výzva: tento týždeň budem ďakovať za dar zdravia, ak môžem, všimnem si, komu z chorých alebo núdznych môžem pomôcť a ak ma trápi hriech poprosím o odpustenie alebo ak už môžem, tak pôjdem na svätú spoveď.
  • Modlitbový apoštolát v júni (TU – na celý rok – úmysly Svätého Otca a biskupov na Slovensku):
    • Vo farnosti: Za tých, ktorí prijali alebo prijmú sviatosť kňazstva, ale aj za nové povolania do kňazstva i zasväteného života.
  • Vtip (ani nevieš, že vieš) Móricko, vymenuj dve zámená! – Kto? Ja? – Výborne, píšem ti jednotku.