Saleziáni pozývajú na konferenciu o výchove KOMPAKT v Košiciach

Vo štvrtok 16. 5. sa v Košiciach uskutoční jedinečná konferencia, ktorej víziou je vytvoriť inšpiratívny a kreatívny priestor, kde sa môžu v dialógu stretnúť ľudia, ktorých spája úprimný záujem o výchovu a vzdelávanie mladých ľudí.

Privítame na nej týchto spíkrov:

  • Anna Viľchová,
  • Michal Vojtáš, SDB
  • Róbert Chovanculiak,
  • Marek Janiga,
  • Katarína Čavojská,
  • Martin Brestovanský.

Motto konferencie Radosť vychovávať v dnešnej dobe je inšpirovaný iniciatívou súčasného pápeža Františka, ktorý v roku 2019 vyzval na vytvorenie Globálneho výchovného paktu. Jeho zmyslom je vytvoriť celosvetovú výchovnú alianciu postavenú na záväzku venovať to najlepšie zo seba v prospech budúcich generácií.