Štrnásta nedeľa v cezročnom období

 Pondelok  8.7. — Féria
 Utorok  9.7. Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov mučeníkov Ľubovoľ. spomienka
 Streda  10.7. — Féria
 Štvrtok  11.7. Sv. Benedikta, opáta a patróna Európy Sviatok
 Piatok  12.7. — Féria
 Sobota  13.7. Sv. Henricha, ab. Prebl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienky
 Nedeľa  14.7. 15. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Farská kancelária počas prázdnin

 je zatvorená. V prípade potreby nás kontaktujte na farskom telefónnom čísle +421 919 147 900 resp. oslovte kňaza, ktorý bude mať večernú sv. omšu.

Sv. omše a spovedanie v letnom – prázdninovom režime (1.7.-1.9.)

Nie je sv. omša o 11:00, ostatné zostávajú ako cez rok.

Spovedanie v bežných časoch bude iba v prvopiatkový týždeň a potom každý piatok, sobotu a nedeľu. V ostaté dni v týždni bude spovedať kňaz, ktorý ma večernú sv. omšu o 18:00-18:25. Prípadne po sv. omši, ak sa s ním dohodnete.

Časopisy

Do pozornosti dávame nové číslo časopisu Don Bosco dnes, ktoré nám priblíži niečo zo života saleziánov ale aj ich spôsobu výchovy založenej na preventívnom systéme dona Bosca. Tiež prišiel dvojmesačník Rádia Mária, ale aj ďalšie tlačoviny, nech sa páči sú zdarma k dispozícii vo vchode do kostola.

Celodiecézna zbierka na Mariánsku horu v Levoči

je v túto nedeľu (7.7.) po sv. omšiach. Srdečná vďaka všetkým darcom za finančnú pomoc, ale rovnako aj za modlitby za toto dielo.

Letné tábory

Ďakujeme za modlitbové sprevádzanie pobytových táborov, ktoré sa uskutočnili začiatkom prázdnin. V súčasnosti sa pripravujeme tu vo Veľkej, ale aj na sídlisku Juh na prímestské tábory.  Nech sú prázdniny skutočným časom oddychu, ale aj rastu vzťahov s Pánom i navzájom bratov a sestier Božej rodiny.

Poďakovanie

Ďakujeme rodine Pekarčíkovej za 200 eur na kostol a potreby farnosti pri príležitosti sobáša. Srdečne ich Pán Boh odmeň.

Ohlášky (3)

Sviatosť manželstva chcú uzatvoriť Dávid Budzák (syn + Ondreja a Márie r. Mičovej) pochádzajúci z Popradu-Veľkej a Dominika Kokoruďová (dcéra Valenta a Márie r. Halagovej), pochádzajúca z Popradu-Veľkej. Kto by poznal nejaké prekážky, nech ich oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

—  oznamy s odkazmi a ďalšie:

 • Levočská púť. 06.07.2024 – 07.07.2024. Program nájdete na https://www.farnostlevoca.sk/ alebo vo výveske kostola. Alebo oznam TU na YouTube. 11.7. je potom púť seniorov.
 • Festival Verím Pane. Môžete sa tešiť na bohatý hudobný program – vystúpia napríklad Sima Magušinová, Godzone, Lamačské Chvály a ďalší. Okrem dobrej hudby je pripravený aj duchovný program, veľa dobrých diskusií, a taktiež detský program pre najmenších. Festival sa uskutoční 19.- 21. júla 2024 v Námestove. Ponúkame aj ubytovanie na školách. Viac informácií na verimpane.sk
 • Púť pre seniorov a chorých bude 25.7. v areáli Múzea Červeného Kláštora. Organizuje ju Spišská charita a otec biskup František Trstenský. Informácie nájdete vo výveske kostola alebo TU .
 • Zbierka školských pomôcok. Do pozornosti dávame oznam Katolíckej charity, ktorá vyhlasuje zbierku školských pomôcok. Prebieha v čase od 15.6.-15.9.2024. Viac sa dozviete cez plagátik vo výveske (alebo https://caritas.sk/ )
 • Blahorečenie Jána Havlíka – janhavlik.sk (materiál vhodný aj pre birmovancov)
 • Birmovka bude 19.10. v konkatedrále v Poprade. Tento termín sa týka tých, ktorí budú pripravení –  záverečná príprava v jednotlivých mesiacoch od júna do októbra je v bodoch, ktoré sme poslali mailom.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Modlitbový apoštolát v júl (TU – na celý rok – úmysly Svätého Otca a biskupov na Slovensku):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sviatosť pomazania chorých priniesla jej prijímateľom a ich blízkym Pánovu silu a aby sa čoraz viac stávala viditeľným znakom súcitu a nádeje pre všetkých.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa všetci veriaci svedectvom svojho života podieľali na šírení evanjelia  v spoločnosti.
  • Vo farnosti: Za dobré využitie času prázdnin, za zdarný priebeh prázdninových podujatí a posilnenie vzťahu s Pánom i medzi bratmi a sestrami Božej rodiny.
 • Vtip (slovenčina po novom) Aké je množné číslo slova „nedeľa“?  „Prázdniny!“