Deviata nedeľa v cezročnom období

 Pondelok   3.6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
 Utorok   4.6. — Féria
 Streda   5.6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka
 Štvrtok   6.6. Sv. Norberta, biskupa, (1. štvrtok v mesiaci) Ľubovoľ. spomienka
 Piatok  7.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, (1. piatok) Slávnosť
 Sobota   8.6. Nepoškvrneného srdca preblahosl. Panny Márie Spomienka
 Nedeľa  9.6. Desiata nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Zapisovanie úmyslov na sv. omše v auguste

bude v utorok 4.6. v kancelárii farského úradu medzi 15:00-17:00. Potom, ak budú voľné úmysly, v sakristii kostola po sv. omši.

Pobožnosť prvej nedele a stretnutie birmovancov

sú  dnes v nedeľu (2.6.) vo zvyčajnom čase. Pobožnosť je v kostole o 14:00 a birmovanci sa stretajú v časoch podľa skupín.

Prvopiatkový týždeň

je napriek tomu, že už bola 1. sobota a dnes je 1. nedeľa. To znamená, že budeme spovedať v stredu až v piatok večer od 17:30. Okrem prvého piatku je v tento deň aj Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. omše budú ráno o 7:00 a večer o 18:30.

V sobotu (8.6.) – je spomienka na Nepoškvrnené srdce Panny Márie

Sv. omša z tejto spomienky bude v sobotu ráno o 7:30.

Mystagógia k Eucharistii

začala tento rok od 1.6. a bude do 7.6. (Slávnosti Božského Srdca Ježišovho). Budeme ju prežívať s prvoprijímajúcimi deťmi pri večerných sv. omšiach o 18:30 (v túto nedeľu o 11:00). Každý deň si pripomenieme nejakú časť zo svätej omše, aby nám nezovšednela a pokúsime sa trochu hlbšie vstúpiť do jej tajomstva aj so svätými kamarátmi.

Prihlášky na prímestský tábor a birmovanecký tábor

nájdete na našom webe – na stiahnutie (TU). Na prímestský tábor sú ešte voľné miesta. Prihlasovanie na birmovanecký tábor sa rozbieha od tejto nedele 2.6. a končí 30.6.. Nech sa páči.

Ohlášky

sviatosť manželstva(2) chcú prijať Patrik Pekarčík (syn Jaroslava a Marty r. Majerčákovej) pochádzajúci z Popradu VeľkejViktória Ferraz de Arruda Salvador (dcéra Tanie Marie Ferraz de Arruda Salvador a Vanderlei Maschietto Salvador) narodená v Piracicaba v Brazílii, bývajúca v PP-Veľkej. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.

Sviatosť kňazstva(2) (2.stupeň) prijme Andrej Dominik (syn Petra a Marty, r. Havrančíkovej) pochádzajúci z Popradu – Veľkej. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade. Za nášho diakona sa modlime.

Kňazská vysviacka a primície

Autobus na kňazskú vysviacku 15.6. pôjde v sobotu o 8:00 spred fary. Záujemcovia sa môžu už zapísať do zoznamu v sakristii kostola. Vhodné je zobrať si pútnické stoličky. Primičná sv. omša bude v nedeľu 16.6. o 10:00. Úmysel sv. omše, ktorá bola plánovaná na 11-tku sa odslúži o 10:00.

Stretnutie farskej rady a zástupcov mladých

– pre prípravu primícií budeme mať v utorok 4.6. po večernej sv. omši.

Umelecký večer

V rámci roka kresťanskej kultúry vás pozývame na umelecký večer s názvom: Áno? – sólo pre dvoch. Manželia Ivana a Pavol Dankovci vystúpia v komornom tanečnom divadle o krehkosti manželstva a speváčka a hudobníčka SKYVA predstaví svoj nový album Z EXILU. Predstavenie sa uskutoční v Dome kultúry Poprad – v piatok 7.6. o 19:30. Vstupné je 10 eur, rezervácia na adrese: palkodanko@gmail.com 

Informácia o blahorečení Jána Havlíka

Príbeh s názvom nezlomný, informácie o blahorečení a rôzne materiály na spoznanie tohto krásneho príkladu vernosti môžete nájsť na stránke janhavlik.sk alebo aj na letáčikoch pri vstupe do kostola.

Ďakujeme

všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy oltárikov na Slávnosť Božieho Tela a Krvi. Aj keď tento rok počasie neprialo, predsa to, čo konáme z lásky, Pán vidí a odmení. Ďakujeme rodinám Zbiňovcovej, Komiňákovej a Javorskej za milodary v sume 300 eur na kostol a strechu orlovne. Nech všetkých Pán odmení.

—  oznamy s odkazmi a ďalšie:

  • Pomôcka prvoprijímajúcich i staršie deti (vhodná je aj pre 4,5,6-takov). Stierací plagát, ktorý predstavuje obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele ponúka krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu: Ak by ste plagát nemali alebo qr kód by vám nefungoval, tak sa môžete pridať cez nasledovný odkaz:
    • Katechézka s úlohou na 10. týždeň. Láska, svetlo. Robotník si zaslúži svoju mzdu. Aké bude moje vysvedčenie? Aké dobré vlastnosti majú tvoji spolužiaci… Máš ich rád? Ako im to môžeš prejaviť? Ako môžeš byť svetlo pre druhých? Si ako zápalka, alebo ako svieca?
  • Pomôžeme? Od 1.6.2024 bude spustená hlasovacia stránka Poklady Slovenska. Hlasovanie o to, kto získa grant do výšky 50 000 eur na reštaurovanie, bude prebiehať od 1. do 15. júna 2024 na www.nadaciavub.sk/poklady. Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je v jeho majetku/správe. V našej diecéze ide o Vstupný portál na Bazilike sv. Kríža v Kežmarku.
  • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
  • Modlitbový apoštolát v júni (TU – na celý rok – úmysly Svätého Otca a biskupov na Slovensku):
    • Vo farnosti: Za tých, ktorí prijali alebo prijmú sviatosť kňazstva, ale aj za nové povolania do kňazstva i zasväteného života.
  • Vtip (deti bývajú aj pozorné )  – Jurko, prečo chodíš každé ráno neskoro do školy? – Pretože, pani učiteľka, na rohu je značka s upozornením: Škola – spomaliť rýchlosť!