Dvanásta nedeľa v cezročnom období

 Pondelok  24.6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa Slávnosť
 Utorok  25.6. — Féria
 Streda  26.6. — Féria
 Štvrtok  27.6. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi Ľubovoľ. spomienka
 Piatok  28.6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka Spomienka
 Sobota 29.6. Ssv. Petra a Pavla, apoštolov Slávnosť – prikázaný sviatok
 Nedeľa 30.6. 13. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Ďakujeme

všetkým, ktorí darovali svoje sily, čas a prostriedky na prípravu primícií. Podarilo sa vytvoriť veľmi peknú atmosféru slávnosti i vďačnosti za prijatý dar sviatosti kňazstva a vnímanie Božej láskavej prítomnosti. Nech Pán odmení každého a dá mu pocítiť svoju blízkosť a požehnanie.

Záver školského a pastoračného roka

Spoločné poďakovanie za prijaté milosti v tomto školskom roku je v túto nedeľu 23.6.. Ďakujeme všetkým, čo kráčali v našej farnosti spolu Ježišom počas tohto školského roka – v budovaní Božej rodiny.

Popoludní od 14:00 bude na Kvetnici pri saleziánskej chate popoludnie pre spoločenstvo našej farnosti. Srdečne pozývame všetkých, čo môžu prísť – zvlášť stretkárov, rodiny, prvoprijímajúcich i birmovancov, skrátka každého, kto zvládne cestu na Kvetnicu. Bude možnosť posedieť si v rozhovore,  zahrať sa, podeliť sa o nejaké dobroty, ktoré opečieme, alebo prinesieme.

Slávnosť sv. Petra a Pavla (sobota 29.6.) – je prikázaný sviatok.

Sv. omše budú o 7:00, 17:00 a 18:30.

Rozlúčka s don Petrom Barinom

Don Peter bude ma budúcu nedeľu (30.6.) sv. omšu o 9:30. Vďaka za jeho láskavú a obetavú službu aj pre našu farnosť. Sprevádzajme ho modlitbami aj na novom pôsobisku, ktoré bude v komunite saleziánov v Žiline.

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

bude 30.06.2024 – budúcu nedeľu po svätých omšiach. Všetkých darcov nech Pán vopred odmení.

Záver prihlasovania na tábory

Tento týždeň sa uzatvára prehlasovanie na prímestský tábor a aj birmovanecký.

Pomôcka Moje prázdniny v kostole

je vhodná na sprevádzanie detí počas prázdnin, aby rozvíjali svoj vzťah ku svätej omši. K dispozícii je vzadu v kostole na stolíku, zoberte si ju.

Sv. omše a spovedanie v prázdninovom režime (od 1.7. do 1.9.)

Sv. omše sa zmenia iba v nedeľu. Nebude bývať sv. omša o 11:00, ostatné zostanú ako cez rok.

Spovedanie v bežných časoch bude iba v prvopiatkový týždeň a potom každý piatok, sobotu a nedeľu. V ostaté dni v týždni bude spovedať kňaz, ktorý ma večernú sv. omšu o 18:00-18:25. Prípadne po sv. omši, ak sa s ním dohodnete.

Farská kancelária počas prázdnin

 – bude zatvorená. V prípade potreby nás kontaktujte na farskom telefónnom čísle +421 919 147 900, resp. oslovte kňaza, ktorý bude mať večernú sv. omšu.

Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú uzatvoriť Dávid Budzák (syn + Ondreja a Márie r. Mičovej) pochádzajúci z Popradu-Veľkej a Dominik Kokoruďová (dcéra Valenta a Márie r. Halagovej), pochádzajúca z Popradu-Veľkej. Kto by poznal nejaké prekážky, nech ich oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

—  oznamy s odkazmi a ďalšie:

 • Príhovor diecézneho biskupa

Drahí bratia a sestry,

Mariánska hora v Levoči je miestom, kde každoročne putuje množstvo pútnikov, aby tu nabrali nové duchovné sily a prostredníctvom orodovania Panny Márie posilnili svoje zjednotenie s Bohom.

Po rokoch služby potrebuje toto pútnické miesto nevyhnutnú renováciu, ktorá už aktuálne prebieha.

Z dôvodu finančnej náročnosti rozbehnutého projektu obnovy vyhlasujem celodiecéznu zbierku na Mariánsku horu v Levoči, ktorá sa bude konať v nedeľu 7. júla 2024 pri všetkých svätých omšiach v Spišskej diecéze.

Ďakujem všetkým darcom za finančnú pomoc, ale rovnako aj za vaše modlitby za toto dielo.

Biskup František Trstenský

 • Zapisovanie úmyslov na sv. omše na september bude v utorok 2.7. v sakristii kostola po večernej sv. omši.
 • 90. výročie založenia mesta Svit. Slávnostná sv. omša a koncert Miroslava Dvorského bude 28.6. od 18:00. Sv. omšu celebruje o. biskup Mons. František Trstenský.
 • Letný gospelový festival v Šuňave bude 30. júna. Viac info na plagáte vo výveske alebo na stránke: https://www.zajazerom.sk/
 • Levočská púť. 06.07.2024 – 07.07.2024. Program nájdete na https://www.farnostlevoca.sk/ alebo vo výveske kostola. Alebo oznam TU na YouTube. 11.7. je potom púť seniorov.
 • Zbierka školských pomôcok. Do pozornosti dávame oznam Katolíckej charity, ktorá vyhlasuje zbierku školských pomôcok. Prebieha v čase od 15.6.-15.9.2024. Viac sa dozviete cez plagátik vo výveske (alebo https://caritas.sk/ )
 • Birmovka bude 19.10. v konkatedrále v Poprade. Tento termín sa týka tých, ktorí budú pripravení –  záverečná príprava v jednotlivých mesiacoch od júna do októbra je v bodoch, ktoré sme poslali mailom.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Modlitbový apoštolát v júni (TU – na celý rok – úmysly Svätého Otca a biskupov na Slovensku):
  • Vo farnosti: Za tých, ktorí prijali alebo prijmú sviatosť kňazstva, ale aj za nové povolania do kňazstva i zasväteného života.
 • Vtip (niekedy treba preladiť): Dedko zaspal v kresle a nahlas chrápe. Zrazu sa zobudí, keď zacíti, ako mu niekto krúti gombíkom na veste. – Čo to robíš, vnúčik? – Snažím sa preladiť nejakú inú stanicu.