Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

 Pondelok   20.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Spomienka
Utorok   21.5. Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov mučeníkov Ľubovoľ. spomienka
 Streda   22.5. Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok   23.5. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza Sviatok
 Piatok   24.5. Slávnosť Panny Márie pomocnice kresťanov Slávnosť u SDB
 Sobota   25.5.  Sv. Bédu Ctihodného, kňaza uč. Cirkvi, Sv. Gregora VII., pápeža, Sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny, Prehl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienky
 Nedeľa  26.5. 8. Nedeľa v cezročnom období – Slávnosť Najsvätejšej Trojice Slávnosť

Srdečné poďakovanie

všetkým, ktorí ste prispeli príprave slávnosti 1. sv. prijímania. Ďakujeme rodičom, za pekné zapojenie sa do prípravy svojich detí, do prípravy slávnosti i priestorov kostola, našim hudobníkom a spevákom za hudobné sprevádzanie; kostolníkom, kvetinárkam a rodičom za výzdobu kostola a okolia. Všetkým, ktorí ste modlitbou a pomocou sprevádzali celý kurz prípravy detí na prijatie Pána Ježiša. Nech radosť priateľstva s Ježišom ďalej rastie.

Od pondelka začína obdobie cez rok

Namiesto modlitby „Raduj sa Nebies Kráľovná“ sa modlievame znovu „Anjel Pána“. Touto modlitbou pozdravujeme našu Nebeskú Matku, Pannu Máriu a snažíme sa zosúladiť svoj život s Jej životom. V kresťanskej tradícii sa modlievame túto modlitbu ráno, na obed a večer.

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici Kresťanov

– si môžete každý deň pozrieť a modliť cez video-pomôcku na našej stránke https://salezianipoprad.sk/deviatnik-k-panne-marii-pomocnici/ .

Odpust – Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov

Na budúcu nedeľu 26.5. bude v oratóriu na Juhu slávnostná sv.- omša o 11:00, po nej občerstvenie a program so súťažami. Nech sa páči, ste srdečne pozvaní.

Do pozornosti

dávame Časopis don Bosco (zdarma), aby ste mali trochu vhľadu do života saleziánov na Slovensku a Vieru do vrecka (2,50) – ktorá sa venuje tentoraz vesmíru a jeho odkazu pre nás. Nájdete ich na stolíku vzadu v kostole pod chórom.

Zbierka na masmédiá,

ktorá bola minulú nedeľu, vyniesla 839,35 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

Tiež ďakujeme ružencovému spoločenstvu za milodar na potreby farnosti 336 eur a Bohu známym darcom za 150 eur a 250 eur od rodín Gallovičovej a Švagerkovej pri príležitosti sobáša na kostol a strechu orlovne.

—  oznamy s odkazmi:

 • Organový koncert bude v sobotu 1. júna 2024 o 15:00 h. vo farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade-Veľkej.
 • Najbližšie stretnutie birmovancov bude 2.6. vo zvyčajnom čase. (okrem skupinových zmien, ktoré sú už dohodnuté).
 • Nové zloženie komunity. Od 1. júla bude v našej komunite nové zloženie spolubratov. Novým správcom farnosti bude don Ladislav Miko, ktorý príde z Košíc a do formačnej zostavy pribudne don František Čunderlík, ktorý príde z Humenného. Don Dominik Vinš bude direktorom komunity v Hodoch a don Peter Barina posilní Žilinskú pastoračnú komunitu. Zmeny sa uskutočnia postupne po dokončení rozbehnutých aktivít.
 • Letné tábory. Informácie a prihlášky budú pomaly pribúdať na našej stránke cez link zverejnený v oznamoch: https://salezianipoprad.sk/letne-tabory-2024/Prihlášky na prímestský tábor už sú (TU cez preklik na našej stránke)birmovanecký pobytový tábor organizovaný z Veľkej bude v blízkej budúcnosti. V sakristii si môžete zobrať prihlášku na pobytový tábor pre dievčatá od 3-8. roč. ZŠ.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Pomôcka prvoprijímajúcich i staršie deti (vhodná je aj pre 4,5,6-takov). Stierací plagát, ktorý predstavuje obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele bude ponúkať krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu. Tu si môžeš pozrieť návod s obrázkom. Ak ti nejdú stiahnuť QR kódy, tak tu je link z ďalšej katechézky s úlohou:
  • Katechézka s úlohou na 8. týždeň (link):  Odpustenie a Eucharistia. Nie krik, ubližovanie, obviňovanie,… ale láskavé odpustenie a modlitba, …, aby sa podarilo zmierenie a porozumenie. Pozri aj príbeh o odpúšťaní o sv. Štefanovi Sk 6,..-7,60. Úloha: Nezabudnem používať slová „odpusť mi prosím“. Každý deň zakončím spytovaním svedomia a ľútosťou nad svojimi hriechmi.
 • Modlitbový apoštolát v máji (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky, rehoľníkov a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej i komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami evanjelia.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa naše kresťanské rodiny prostredníctvom modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali opravdivou školou života.
  • Vo farnosti: Za tých, čo sa pripravujú na prijatie Ježiša v Eucharistii, aby naďalej rástli s Ním v priateľstve.
 •  Vtip (snaživá pani učiteľka) Janko, povedz mi, aký oceán poznáš? Janko je ticho a pani učiteľka o minútu povie: Máš pravdu, Tichý oceán.