Trinásta nedeľa v cezročnom období

 Pondelok  1.7. — Féria
 Utorok  2.7. Návšteva preblahoslavenej Panny Márie Sviatok
 Streda  3.7. Sv. Tomáša, apoštola Sviatok
 Štvrtok  4.7. Sv. Alžbety Portugalskej Ľubovoľ. spomienka
 Piatok  5.7. Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov, patrónov Európy Slávnosť
 Sobota  6.7. Sv. Márie Goretti, 1. sobota v mesiaci Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa  7.7. 14. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Je v túto nedeľu 30.06.2024 – po svätých omšiach. Všetkých darcov nech Pán vopred odmení.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše na september

bude v utorok 2.7. v sakristii kostola po večernej sv. omši.

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda (5.7.)

Sv. omše budú ráno o 7:00 a večer o 18:30. (Slávnosť vychádza na 1. piatok).

Tento týždeň je prvopiatkový

sv. omše budú aj ráno v piatok o 7:00 a v sobotu o 7:30. V nedeľu 7.7. bude o 14:00 pobožnosť prvej nedele. Spovedáme počas večerných sv. omší (okrem pondelka) a v stredu až piatok od 17:30.

Farská kancelária počas prázdnin

 – bude zatvorená. V prípade potreby nás kontaktujte na farskom telefónnom čísle +421 919 147 900 resp. oslovte kňaza, ktorý bude mať večernú sv. omšu.

Sv. omše a spovedanie v letnom – prázdninovom režime (1.7.-1.9.)

Sv. omše sa zmenia iba v nedeľu. Nebude sv. omša o 11:00, ostatné zostanú ako cez rok.

Spovedanie v bežných časoch bude iba v prvopiatkový týždeň a potom každý piatok, sobotu a nedeľu. V ostaté dni v týždni bude spovedať kňaz, ktorý má večernú sv. omšu o 18:00-18:25. Prípadne po sv. omši, ak sa s ním dohodnete.

Ohlášky (2)

Sviatosť manželstva chcú uzatvoriť Dávid Budzák (syn + Ondreja a Márie r. Mičovej) pochádzajúci z Popradu-Veľkej a Dominika Kokoruďová (dcéra Valenta a Márie r. Halagovej), pochádzajúca z Popradu-Veľkej. Kto by poznal nejaké prekážky, nech ich oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

Pomôcka Moje prázdniny v kostole

je vhodná na sprevádzanie detí počas prázdnin, aby rozvíjali svoj vzťah ku svätej omši. K dispozícii je vzadu v kostole na stolíku, zoberte si ju.

Krátky príhovor Otca biskupa ohľadom zbierky na budúcu nedeľu 7.7.

Drahí bratia a sestry, Mariánska hora v Levoči je miestom, kde každoročne putuje množstvo pútnikov, aby tu nabrali nové duchovné sily a prostredníctvom orodovania Panny Márie posilnili svoje zjednotenie s Bohom. Po rokoch služby potrebuje toto pútnické miesto nevyhnutnú renováciu, ktorá už aktuálne prebieha. Z dôvodu finančnej náročnosti rozbehnutého projektu obnovy vyhlasujem celodiecéznu zbierku na Mariánsku horu v Levoči, ktorá sa bude konať v nedeľu 7. júla 2024 pri všetkých svätých omšiach v Spišskej diecéze. Ďakujem všetkým darcom za finančnú pomoc, ale rovnako aj za vaše modlitby za toto dielo.

                                                                   Biskup František Trstenský

Letné podujatia

     Od nedele začínajú pobytové tábory a potom ďalšie letné podujatia. Prosíme o modlitbovú podporu, aby všetci účastníci prežili požehnaný čas a vrátili sa posilnení na tele i na duchu.

—  oznamy s odkazmi a ďalšie:

 • Letný gospelový festival v Šuňave bude 30. júna. Viac info na plagáte vo výveske alebo na stránke: https://www.zajazerom.sk/
 • Festival Verím Pane. Môžete sa tešiť na bohatý hudobný program – vystúpia napríklad Sima Magušinová, Godzone, Lamačské Chvály a ďalší. Okrem dobrej hudby je pripravený aj duchovný program, veľa dobrých diskusií, a taktiež detský program pre najmenších. Festival sa uskutoční 19.- 21. júla 2024 v Námestove. Ponúkame aj ubytovanie na školách. Viac informácií na verimpane.sk
 • Levočská púť. 06.07.2024 – 07.07.2024. Program nájdete na https://www.farnostlevoca.sk/ alebo vo výveske kostola. Alebo oznam TU na YouTube. 11.7. je potom púť seniorov.
 • Zbierka školských pomôcok. Do pozornosti dávame oznam Katolíckej charity, ktorá vyhlasuje zbierku školských pomôcok. Prebieha v čase od 15.6.-15.9.2024. Viac sa dozviete cez plagátik vo výveske (alebo https://caritas.sk/ )
 • Blahorečenie Jána Havlíka – janhavlik.sk(materiál vhodný aj pre birmovancov)
 • Birmovka bude 19.10. v konkatedrále v Poprade. Tento termín sa týka tých, ktorí budú pripravení –  záverečná príprava v jednotlivých mesiacoch od júna do októbra je v bodoch, ktoré sme poslali mailom.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Modlitbový apoštolát v júl (TU – na celý rok – úmysly Svätého Otca a biskupov na Slovensku):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sviatosť pomazania chorých priniesla jej prijímateľom a ich blízkym Pánovu silu a aby sa čoraz viac stávala viditeľným znakom súcitu a nádeje pre všetkých.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa všetci veriaci svedectvom svojho života podieľali na šírení evanjelia  v spoločnosti.
  • Vo farnosti: Za dobré využitie času prázdnin, za zdarný priebeh prázdninových podujatí a posilnenie vzťahu s Pánom i medzi bratmi a sestrami Božej rodiny.
 • Vtip (vysvedčenie): Otec synovi:-Také vysvedčenie si zaslúži riadny výprask! -Super, ocko, ja viem, kde býva náš učiteľ!