Kázne, za ktoré komunisti väznili kaplána z Veľkej, Martina Mikulca

Naši starozákonní bratia, Židia, vyvíjajú obrovské úsilie na to, aby termín „holokaust“ poznala mladá generácia, dokonca aj malé deti. Opakovane a mnohorakými spôsobmi vysvetľujú, ako došlo k tomu, že holokaust sa stal zvráteným dôsledkom nacistického režimu. Sú si vedomí toho, že pokiaľ by v tejto oblasti nevzdelávali mladé generácie, filozofia nacizmu by sa mohla opäť stať príťažlivou pre niektorú z budúcich generácií.

V tom nám Židia majú byť príkladom. Komunistický režim bol rovnako zvrátený a krutý k tým, ktorí ho neakceptovali, keďže potláčal základné slobody človeka a bol v rozpore s kresťanskými princípmi života.  Za jediných skutočných odporcov komunistický režim pokladal veriacich ľudí, zvlášť silnú a početnú katolícku cirkev. Duchovenstvo, rehoľníkov, ale aj veriacich laikov preto väznil, mučil a vraždil na základe falošných súdnych procesov,  alebo aj bez nich.

Jedným z väznených kňazov bol tiež kaplán vo Veľkej, Martin Mikulec. Jeho kázne v písomnej podobe sa nachádzali v archívoch Štátnej bezpečnosti. Odtiaľ ich získal a s pomocou pani Marty Valčuhovej, ktorá ich prepísala, skompiloval do svojej zaujímavej diplomovej práce s názvom Otcovia viery náš diakon, Andrej Dominik. Vďaka nemu si kázne teraz môžeme prečítať aj my ostatní. Ich cenou je utrpenie kňaza, ktorý nás rovnako ako náš Pán povzbudzuje k životu v pravde a k uvedomeniu si pokladu viery, ktorý sme dostali.

kázne sú v odkazoch pod obrázkami – klikni na nadpisy

  1. kázeň: Deň matiek: Aká má byť kresťanská matka?
  2. kázeň: Rodičia a škola.
  3. kázeň: Buďme horliví vo viere, ba ochotní za vieru aj trpieť.    
  4. kázeň: Slúžiť jednému Pánovi!            
  5. kázeň: Pastiersky úrad Cirkvi (1)                                         
  6. kázeň: Pastiersky úrad Cirkvi (2)
  7. kázeň: Príčina a následky nevery
  8. kázeň: Ako užívať hmotné majetky
  9. kázeň: Pred voľbami