Krížová cesta v Oratku

Všetkých srdečne pozývame na krížovú cestu, ktorá bude v nedeľu 17. marca v Oratku.

Poznámka: Po krížovej ceste bude o 16,30 inšpiratívna prednáška s koučom Tomášom Rusňákom o tom, aký by mal byť vzťah kresťana ku svojmu telu. Srdečne ste všetci vítaní.