4. adventná nedeľa (19.12.2021)

Pondelok20.12.Féria
Utorok21.12.Féria
Streda 22.12.Féria
Štvrtok 23.12.Féria
Piatok 24.12.Féria
Sobota25.12.Narodenie Pánaslávnosť
Nedeľa26.12.1. nedeľa po narodení Pána. Nedeľa Svätej rodiny – Ježiša, Jozefa a Márie slávnosť
  • Sväté omše

Aj ďalší týždeň fungujeme v režime OP. Do tejto kategórie patria aj deti do 12 rokov. Na sv. omše je potrebné prihlásiť sa cez stránku salezianipoprad.sk, v odkaze Sväté omše

Potrebné je dodržiavať hygienické opatrenia (ROR).

Pondelok až nedeľu sú sv. omše o 18.30 (okrem 24.12.)

21.12. (utorok) je sv. omša aj o 6.00

24.12. o 7.00, vigília narodenia Pána je o 16.00, omše v noci sú o: 20.30, 22.00 a 24.00

25.12. sú sv. omše ako v nedeľu

Sv. omše online z Veľkej budú na Youtube Saleziáni Poprad:

Polnočná na Narodenie Pána 24.12. o 24.00, 25.12. a 26.12. o 9.30

Odpustová sv. omša v pondelok 27.12. o 17.00.

  • Sv. prijímanie

Pre tých, ktorým sa neujde miesto v kostole, môžete prísť na sv. prijímanie na záver sv. omší, ktoré bývajú o cez týždeň 18:30 a v nedele a slávnosti o 9:30. Na štedrý deň o 16:00.

Všetkých povzbudzujeme, aby ste si nachádzali čas na domácu liturgiu – teda na stretnutie s Pánom pri spoločnej modlitbe a čítaní Božieho Slova.

  • Spovedanie

Spovedáme v pondelok až štvrtok od 16.30 – 19.00 v orlovni. Nezabúdajme na hygienické usmernenia.

  • Dobrá novina

Koledníci Dobrej Noviny budú koledovať na Slávnosť Božieho narodenia (25.12.) na záver sv. omší o 9:30 a 11:00.

  • Pozvánka na Synodu o synodalite – pre každého pokrsteného

Stretneme sa v túto nedeľu (19.12.) o 16:30. Večerná hodinka o synodalite Cirkvi bude online cez aplikáciu zoom. Je to čas spoločnej modlitby, krátkeho zamyslenia nad Božím Slovom a vzájomného podelenia na otázky, ktoré nás sprevádzajú 1. témou.

Aby sme vám mohli poslať link a prihlasovacie heslo, prosíme o prihlásenie na mailovej adrese: fara.poprad-velka@saleziani.sk.

Materiály k synode nájdete aj na našej stránke v článku: Pozvanie na synodu pre teba.

  • Nový Rímsky misál

Od 1.1.2022 budeme používať 3. slovenské vydanie Rímskeho misála. Pri večerných sv. omšiach si postupne priblížime zmeny a zároveň aj duchovne pripravíme na túto novosť, aby z nej plynul očakávaný duchovný úžitok. (Tu si môžete pozrieť prehľad základných zmien a viac na stránke: https://liturgia.kbs.sk/ )

  • Odpust

V pondelok 27.12. je odpust. Sv. omše sú ráno o 7.00 a večer slávnostná o 17.00. Kazateľ bude o. Robert Neupauer zo Spišskej Kapituly absolvent Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme a odborník na tému manželstva a rodiny.

  • Ďakujeme

Práce na orlovni pokračujú. Ďakujeme rodine Slimákovej a spoločnosti Pro populo a.s. za rezivo na rekonštrukciu podlahy a stropu pre opravovanú časť orlovne. Tiež ďakujeme za ochotné ženy, ktoré zareagovali na výzvu minulý týždeň a napiekli zdravotníkom vianočné pečivo. Z Veľkej sa podarilo pripraviť 84 balíčkov. Všetkým dobrodincom srdečné Pán Boh odmeň.