3. Adventná výzva

Boh začína klopať na dvere našich sŕdc!??Polovica výzvy je za nami!? V 3️⃣. časti našej púte sa budeme pokúšať čo najlepšie precítiť prichádzajúce udalosti. Nenáhlivo sa môžeme pobrať? na sviatosť zmierenia a rovnako tak si vytvoriť… dozviete sa z príspevku.?Rozžiarime? tým príchod Pána Ježiša.