Omše a pobožnosti v Poprade-Veľkej

VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB

K 30. júnu sa skončil dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách. Biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách.

Vstup na sväté omše v našom kostole je na lístky, ktoré si treba vyzdvihnúť pri vstupe do kostola, aby sa vedelo, koľko miest je ešte voľných. Počet miest v kostole je 105 (priebežne aktualizujeme podľa covid automatu). Do počtu sa nerátajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Negatívny test na covid nie je potrebný. Povzbudzujeme tých, ktorí sa necítia zdravotne ohrození, aby sa osobne zúčastňovali bohoslužieb. Dodržiavajte zásadu: rúško-rozostup-dezinfekcia.

Priamy prenos sv. omší bude aj naďalej v nedele o 9:30 a v slávnosti (prikázané sviatky) o 18:30 prostredníctvom nášho Youtube kanála. Nezabudnite “zakliknúť zvonček” – odber aktívny. Ďakujeme :-)

Vstup na sv. omšu najskôr 15 min. pred sv. omšou.

Aktuálne farské oznamy a rozpis sv. omší nájdete tu

Sv. omše cez prázdniny:

sú o 18:30 (každý deň aj v nedeľu).

V nedeľu sú sv. omše o 7:00, 9:30, 11:00 a 18:30.

V slávnosti a prikázané sviatky podľa aktuálnych oznamov.