Omše a pobožnosti v Poprade-Veľkej

Od 25.11.2021 je Lockdown…. sv. omše sú iba bez účasti verejnosti.

Sv. omše online pokračujú o 18:00 cez týždeň v nedele o 9:30 na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.  Nezabudnite zakliknúť “odber aktívny”

Ďalšie zmeny oznámime v článkoch na salezianipoprad.sk a v oznamoch.