Pozvánka na DO v Oratku

Ako už bolo avizované, v nedeľu 19. decembra bude ďalšia bohoslužba – Duchovná obnova pre manželov a dospelých v Oratku. Pôvodný plán bol, že bude on-line bohoslužba slova a potom možnosť individuálnej mini adorácie v oratkovskej kaplnke a individuálnej sviatosti zmierenia. Podľa nových opatrení je možné, aby bola aj bohoslužba slova prezenčná, samozrejme v režime OP a pre max. 30 osôb.

Bohoslužba Duchovnej obnovy pre Manželov a dospelých začne v Oratku o 15:00, bude pokračovať adoráciou a možnosťou prijať sviatosť zmierenia. Na záver bude eucharistické požehnanie. Kaplnka bude otvorená cca 10 minút vopred. Upozorňujeme, že na sv. omšu je možné ísť dopoludnia, nebude súčasťou DO.

Aby sa nestalo, že niekto príde a bude “navyše”, je potrebné sa vopred zaregistrovať on-line prostredníctvom formulára nižšie: