34. nedeľa v cezročnom období (Slávnosť Krista Kráľa)

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 21.11. Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie Spomienka
 Utorok 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka
 Streda 23.11. Sv. Klimenta I. , pápeža a mučeníka ab. sv. Kolumbána, opáta Ľubov. spomienky
 Štvrtok 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov Spomienka
 Piatok 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice Ľubov. spomienka
 Sobota 26.11. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Ľubov. spomienka
 Nedeľa 27.11. 1. Adventná nedeľa Slávnosť
 • Srdečné Pán Boh odmeň všetkým, ktorí sa zapájate do života Božej rodiny a stávate sa darom pre druhých. Podobne ďakujeme našim vysokoškolákom a všetkým, ktorí sa postarali o prípravu farského plesu.
 • 23.11. bude tzv. Červená streda. V tento deň sa modlíme za bratov a sestry, ktorí trpia kvôli viere v Krista, ale aj za tých, ktorí prenasledujú. Po večernej svätej omši si budeme môcť vypočuť svedectvo (20 min.)  Tonyho Friča, ktorý bol pôsobil ako novinár a pomáhal prenasledovaným kresťanom v Iraku a Sýrii pri presune na Slovensko.
 • 26.11. – v sobotu o 15:00 pozývame najmä rodiny s deťmi do orlovne, kde si môžete pripraviť adventný veniec. Čečinu a podklady (na vence) máme objednané, ozdoby si môžete priniesť svoje. Adventné vence potom budeme požehnávať pri nedeľných svätých omšiach.
 • 26.11. v sobotu bude večernú sv. omšu sprevádzať zbor Con moto Slovakia a po nej bude koncert s dobrovoľným príspevkom. Srdečne ste pozvaní.
 • 27.11. – v prvú adventnú nedeľu bude zbierka na Charitu po svätých omšiach. Vyslovujeme vopred srdečné Pán Boh odmeň.
 • Káva a iné. Po svätých omšiach o 7:00 a 9:30 vás aj „bez pozvania“ :-) pozývame na posedenie v orlovni. Adventný predaj kníh bude v orlovni až po sv. omšiach od 2. adventnej nedele.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Dnešnú nedeľu je 37. svetový deň mládeže. Tento sviatok ustanovil pápež Ján Pavol II. v roku 1985.
 • Rorátne (Mariánske) sväté omše budú bývať počas adventu v utorok a piatok ráno o 6:00. Nezabudnite si priniesť svoje lampáše a zažaté srdcia. (Po dátume 17.12. čas sv. omší zostane, ale zmení sa ich tematika na blízku vianočnú prípravu.)
 • Časopis Don BOSCO dnes. Môžete si vyzdvihnúť pri vchode do kostola, alebo si pozrieť aj na webe (TU). Je to časopis pre našich dobrodincov, ale aj tých, ktorí by sa chceli dozvedieť o saleziánskej charizme a činnosti viac.
 • Vtip: – Moja žena má veľmi zlú pamäť. Veľmi! Sťažoval sa starec svojmu priateľovi. – Nič si nepamätá? – Horšie! Na nič nezabudne…