Od 18.11.2022

  • Dnes začína na Tepličke ďalšia animátorská DO. Prosíme o modlitbové krytie… :)
  • Teraz v nedeľu 20. novembra o 9:00 bude v oratku DO pre rodičov a saleziánov spolupracovníkov. Najskôr bude prednáška, potom tichá adorácia a možnosť prijať sviatosť zmierenia. O 11:00 začne sv. omša, na ktorú môžu prísť všetci, ktorí budú chcieť.
  • V nedeľu od 15:00 je rodinné oratko. Pozývame aj rodičov s deťmi. Ockovia si môžu zahrať spolu so synmi a mamky si zatiaľ zvyknú dať kávičku atď… :)
  • Potom o 17:00 bude v oratku súťažná prehliadka mladých talentov pri príležitosti sviatku sv. Cecílie s názvom Cecilfest. Podrobnosti sú na plagáte.
  • O týždeň v sobotu 26.11. bude v oratku Katarínska zábava. Začne sv. omšou o 17:00. Prihlásiť sa dá teraz po sv. omši u našej animátorky Marušky Sýkorovej.
  • O týždeň v nedeľu 27.11. o 15:00 chystáme turnaj v stolnom tenise. Podrobnosti sú na nástenke.
  • Na stolíku pri vchode je k dispozícii najnovšie číslo časopisu Don Bosco dnes, aj časopis Rebrík. Nech sa páči. :)
  • Ďakujeme za všetky prejavy vašej podpory a priazne. Aj naďalej celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb.