Duchovná obnova animátorov

Chlapčenská duchovná obnova 18.-19.11. 2022

Našim animátorom – chalanom pripadá v tento čas duchovná povinnosť, teda duchovne sa obnoviť. Samozrejme je to veľmi milá povinnosť, keďže sa ako obvykle išlo na saleziánsku chatu v Liptovskej Tepličke so super partiou. Tentokrát sa zúčastnilo 8 chlapcov a don Pali Piatrov.

Vyštartovali v piatok večer po omši a bezpečne sa dostali do svojho cieľa. Čakal ich spoločný večerný program, modlitba svätého ruženca a následne silencium. Zobudili sa do krásneho zasneženeného rána a v tichu mohli pokračovať v ich duchovnom programe, ktorý viedol Pali.

Počas tohoto času mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi spôsobmi rozjímania, či správneho prijímania Božieho slova. Taktiež sa mohli utiahnuť do ticha, či už fyzického alebo duševného, a naplno vnímať Božiu prítomnosť.

Nasledovala omša, obed a obnova sa mohla skončiť.

Spôsob duchovného obnovenia sa je pre človeka veľmi dôležitý. Zabezpečuje zdravý a nefalšovaný vzťah s Bohom a následne s celým našim okolím. Boh nás stále pozýva nasledovať ho a je iba na nás, či máme svoju dušu otvorenú pre Jeho nesmiernu Lásku.