Oznamy 3.11.

 • Podujatia, ktoré nás čakajú:
  • Dnes začala Chatovačka chlapcov. Môžeme na nich myslieť, aby sa vrátili zdraví a šťastní.
  • Budúci týždeň nastupujú na Chatovačku dievčatá. Dnes je posledný deň, kedy sa dajú odovzdať prihlášky.
  • 16.-19.11. budú prebiehať Duchovné cvičenia pre tých mladých, ktorí idú prvýkrát na duchovné cvičenia. Prihlášky nájdete v stojane na časopisy.
  • 25.11. sa uskutoční Katarínsky ples, ktorý sa začne Sv. omšou o 16:30 v Spišskej Teplici. Cena lístka je 35€. Lístky a bližšie informácie nájdete u Filipa Liptáka – filiplipolipo@gmail.com.
 • Tieto dni je možné získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Hriech odpúšťa Pán Boh pri svätej spovedi, dôsledky hriechu však ostávajú. A niektoré zostanú aj po smrti. Tie sa dajú zmyť odpustkami, ktoré môžeme do 8. novembra získať nasledovne:
  • navštíviť cintorín,
  • vzbudiť si úmysel získať úplné odpustky a zanechať náklonnosť k hriechu,
  • pomodliť sa za duše v očistci a na úmysel sv. Otca,
  • pristúpiť k svätej spovedi – stačí raz za celé obdobie,
  • pristúpiť k svätému prijímaniu.
 • Plagát, ako získať plnomocné odpustky pre duše v očistci s detailnejším vysvetlením, nájdete na nástenke.
 • Vyšiel nový diel „Viera do vrecka“ s názvom „Kráčajme s priateľmi“. Je venovaná don Cafassovi, priateľovi a duchovnému sprievodcovi dona Bosca – osobe, ktorá hrala dôležitú rolu pri rozhodovaní v povolaní a v dôležitých životných udalostiach. Predajná cena je 2,5 €, ponúkame ju však za dobrovoľný príspevok, ktorý hoďte do pokladničky v kaplnke.
 • Na chod Oratka ste v mesiaci október prispeli sumou 256 €. Na strechu prispeli celkovou sumou 1350 €. Podarilo sa tak doteraz vyzbierať 13 345€, zostáva 24 655 €. Všetkým darcom nech Pán odmení ich štedrosť.
 • Budúci týždeň upratuje stretko Safalátky.