30. nedeľa v cezročnom období (24.10.2021)

Pondelok25.10.Výročie posviacky katedrálneho chrámu                   sv. Martina z ToursSviatok
Utorok26.10.Ľub. spomienky
Streda27.10.Féria
Štvrtok28.10.Sv. Šimona a Júdu, apoštolovSviatok
Piatok29.10.—-Féria
Sobota30.10.Panny Márie v sobotu;Ľub. spomienky
Nedeľa31.10.Výročie posviacky chrámu vo farnosti Poprad – VeľkáSlávnosť
  • V októbri sa v kostole modlievame ruženec každý deň o 18:00. Povzbudzujeme vás, aby ste sa pridali. Tento čas je vhodné obetovať ruženec za našich birmovancov i rodiny v našej farnosti, aby objavovali dar, ktorý dostali a naplno ho využívali. Tiež je veľmi dôležité modliť sa za vyriešenie mnohých problémov, ktoré priniesol štýl nášho života i súčasná pandémia. Veľmi pekne ďakujeme tým, ktorí sa zapojili do spolupráce i modlitieb pre prípravu birmovancov i slávnosti birmovania, ktorá bola v sobotu (23.10.).
  • Dnešnú nedeľu (24.10.) je misijná nedeľa i zbierka na misie. V našej farnosti je zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté suchom a na saleziánske misie. Pre túto príležitosť sú pripravené časopisy pápežského misijného diela a saleziánsky misijný kalendár, ktoré si môžete zobrať zo stolíka pri vstupe do kostola.
  • Naša farnosť si adoptovala bohoslovca, ktorý sa volá KOBENAN CONSTANT KRA z Pobrežia zo Slonoviny, aby mohol vyštudovať. Príspevok pomoci môžete priniesť do kostola do označenej pokladničky pod chórom alebo na faru. Ročné náklady na jeho štúdium sú 600 eur. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  • Budúcu nedeľu (31.10) bude po svätých omšiach možnosť zakúpiť si čokoládu za 50 centov i viac, ktorou môžeme prispieť na projekty pre deti v Keni, Rwande a Etiópii.
  • Dnešnú nedeľu 24.10. je o 15:00 v kostole duchovná obnova farnosti pre manželov i všetkých dospelých. Program duchovnej obnovy pozostáva z katechézy Roku rodiny, priestoru na zamyslenie, adorácie a tiež bude možnosť prijať sviatosť zmierenia. Na záver o 16:30 bude eucharistické požehnanie.  Aby sme mohli pripraviť materiály, prosíme o prihlásenie na našej stránke cez formulár, ktorý sa nachádza na konci – tam, kde sa prihlasuje na sv. omše. Ak sa nemôžete zúčastniť, pošlite mail na adresu: fara.poprad-velka@saleziani.sk, aby sme vám mohli poslať materiály a link na sledovanie obnovy.
  • Z budúcej soboty na nedeľu sa mení čas – o 3:00 sa posúva naspäť na 2:00.
  • Vzadu na bočnom oltári sú sviečky za nenarodené deti, ich kúpou môžete podporiť projekty a činnosť Fóra života. Viac info na stránke na letáčikoch alebo na   www.sviecka.forumzivota.sk
  • Sv. omše na budúci – napriek zhoršenej pandemickej situácii budú ešte v súčasnom režime:

 Pre plne zaočkovaných budú sv. omše – bez obmedzenej kapacity:

cez týždeň o 18:30 okrem soboty  a v nedeľu o 9:30, 11:00 a 18:30 (povinnosť očkovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov). Bude však potrebné zapísať sa pri vchode do kostola, alebo sa prihlásiť cez našu webovú stránku.

Sv. omše pre nezaočkovaných – sú s obmedzenou kapacitou vo vnútri kostola do 20 ľudí: – preto prosíme, aby ste v nedele nechali priestor predovšetkým pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní.

Od utorka do piatku budú o 12:00 (sv.omša v sobotu o 12:00 nie je), – na tieto sv. omše sa treba zapísať pri vstupe do kostola.

Na sv. omše sobotu o 18:30 a v nedeľu o 7:00 a 8:00 – bude tiež možnosť prihlásiť sa cez našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše, alebo sa priamo zapísať pri vstupe do kostola.

Povzbudzujeme vás, aby ste využili pre ľahšiu organizáciu prihlasovanie sa cez našu webovú stránku. Pre zjednodušenie stačí, ak sa za rodinu resp. spoločnú domácnosť registruje jeden člen + počet osôb, s ktorými sa zúčastní na sv. omši. Pozor na údaje, aby sa ku konkrétnemu menu zadával ten istý mail a telefónne číslo bez chyby (pri chybe vznikne problém a registrácia sa nedokončí).

Sv. omše v nedele o 9:30 sú vysielané na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme, za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.