Birmovka (23.10.2021)

Naši birmovanci prijali sviatosť birmovania (23.10.2021) v konkatedrále v Poprade. Slávnosť začala o 10:00. Vysluhovateľ sviatosti birmovania bol otec biskup Mons. Ján Kuboš. Prípravu viedli p. farár Dominik Vinš s otcom direktorom komunity saleziánov donom Ľubošom Stebnickým. Na príprave spolupracovali mladí z Veľkej no najmä animátorky Lucia Kokoruďová, Mária Lesičková, Natália Mrovková a Rút Majerská. Bez nich by to bolo nemožné.

Aká bola príprava?

Titul chrámu je Panny Márie Sedembolestnej, v ktorom bola birmovka, akoby naznačoval náročnú prípravu počas mesiacov pandémie v online priestore, ale aj láskavú a vytrvalú prítomnosť Nebeskej Mamy, ktorá všetkým určite pomáhala. Bolo to cítiť aj v načasovaní prípravy, pretože posledných pár mesiacov sme sa mohli stretávať naživo, čo bolo výrazne lepšie. Najlepšie sa darilo birmovancom, ktorí sa zúčastnili na našich letných táboroch, ktoré sme organizovali pre mladších i pre nich samých. Mohli si odskúšať schopnosť darovania – od svojho času, talentov, ochoty pomôcť a slúžiť iným až po delenie sa o vieru naživo. Pravdaže základom všetkého je pevné spojenie s Bohom cez modlitbu, Božie slovo a sviatosti. Bez týchto prameňov viery a Božej lásky sa človek veľmi ľahko a rýchlo vyčerpá a znechutí. Cesta dospelého kresťana bez blízkeho vzťahu s Bohom nie je možná … a ani mladého, pretože bez Boha strácame svoju identitu… Presne tak ako bublina, ktorá na chvíľu zažiari a potom praskne. Tí, ktorí sme boli v príprave osobne zaangažovaní musíme však povedať, že mnohí birmovanci sú radosťou nielen pre rodičov, ale svojou snahou a ochotou aj pre nás.

Prečo nebola birmovka v našej farnosti?

Z dôvodu pandemických opatrení by sme sa nezmestili. Po rozhovore s rodičmi sme predniesli návrh biskupskému úradu a Otec biskup túto alternatívu schválil. Treba povedať, že ide o mimoriadnu výnimku, pretože vlastným chrámom na udeľovanie sviatostí je predovšetkým farský kostol, ktorý je znakom jednoty rodín, ktoré sa nachádzajú na území farnosti. Katedrála a konkatedrála sú privilegované chrámy biskupa. Teda konkatedrála v Poprade bola najbližšia vhodná alternatíva. A ukázala sa ako najlepšia.

Koľko bolo birmovancov?

Prípravu zavŕšilo 32 birmovancov. Boli aj takí, ktorí sa nestihli naštartovať, ale tí majú možnosť na birmovku ísť neskôr. Ak vedia, čo chcú, tak to zvládnu :-) Srdce na veľké dary potrebuje dozrieť v slobode a láske. Ísť nasilu a pretvarovanie sa nikomu nepomohli a ani nepomôžu.

Aká je budúcnosť birmovanca po prijatí sviatosti birmovania?

Skvelá :-) Má otvorené a čisté srdce, v ktorom je doma Boh. Má dary Ducha Svätého, ktoré bude rozvíjať podľa toho, čo mu bude našepkávať (vnukať). Pravdaže podmienkou je zachovať si slobodu od hriechu a pre Boha. Tiež je potrebné ticho na modlitbu a počúvanie. Sloboda je predpokladom toho, aby život človeka zostal spojený s Božím slovom a Jeho tvorivosťou, ktorá sa uskutočňuje v spoločenstve bratov a sestier. Tam, kde funguje dialóg a spolupráca na Božom diele je vždy dobre. Šéfuje tam totiž Boh.

Kde konkrétne?

Na 1. mieste doma. Presnejšie všade tam, kde sa s Bohom nachádzam. Ako kresťan nemôžem žiť aj nežiť. Takou širšou rodinou, kde by sa mal kresťan rozvíjať – prijímať i dávať je farnosť. A toto je veľká výzva zapojiť sa! Ten, kto nie je zapojený do života Cirkvi – teda Kristovho tajomného tela, bude veľmi rýchlo chradnúť a odumierať. Bude odkázaný na zdroje, ktoré sa vždy minú. Bude zavalený vyčerpávajúcou prácou a postupne bude strácať iskru života. Je to, ako žiť z odpadkov…

To by bola zlá voľba.

Áno, preto potrebujeme používať a rozvíjať to, čo sme dostali. Birmovka nie je koncom, ale začiatkom plného života – života naplno, kde sa nestráca chuť do života a radosť. Je veľký rozdiel, ak človek žije pod diktátom hmoty (ľudských žiadostí) alebo pod vládou Ducha Svätého, ktorý uvádza do slobody a života v láske. V takom živote človek nerobí veci nasilu, ale z lásky. A to je ohromný rozdiel. Totiž Božiu lásku, ktorú prijímame nemôže zastaviť to, čo je hmotné, alebo pominuteľné… ani fyzická smrť.

Teda život podľa Ducha, alebo v Duchu Svätom?

Áno! A ten sa dá žiť iba v spoločenstve Ježišových bratov a sestier :-) Takže si potrebujeme strážiť dary, ktoré dostávame. A potom pracovať na nich, aby boli v službe iným. Vtedy to pôjde super :-)

Tak všetkým birmovancom veľa požehnania a radosti, ktorá zostane. A ešte posledná otázka. Kde si birmovanci môžu objednať fotky z birmovky, ale pozrieť záznam z birmovky?

Dobrá otázka. Ešte bude jedno stretnutie, kde dostanú potvrdené pamiatky o prijatí sviatosti birmovania. Pokúsime sa zisť link na fotky. Teda ten ešte nemáme.

Záznam zo slávnosti si môžete pozrieť tu na Youtube kanáli Saleziáni Poprad

a pár fotiek tu.

Za našich pobirmovaných mladých kresťanov sa modlime, aby sa pekne zapojili do života. Nech sa im darí rozvíjať život vo farnosti, aby mali svoje zázemie, kde čerpajú a i dávajú a tak boli vzorom i pre ostatných. Tešíme aj na ďalší kurz, ktorí začne čochvíľa (ozveme sa cez maily, ktoré sú v prihláškach).